Vesa Korkkula: Helsinki maksaa ja sijoittajat saavat riskittömän voiton

syyskuu 27, 2016

vesapieniKeskiviikkona 28.9. kaupunginvaltuustossa on käsittelyssä muun muassa tilahanke, jossa kaupungin teknisen puolen virastojen ehdotetaan siirtyvän uusiin yhteisiin tiloihin Kalasatamaan. Kuulostaa ymmärrettävältä, mutta kun esityslistaa lukee läpi, paljastuu, että hankkeessa ei ole mitään mieltä. Syy löytyy kohdasta esittelijän perustelut:

”Kaupunginhallitus päätti 18.5.2015 (549 §), että uudisrakennushanke toteutetaan kaupungin suunnittelemana ja rakennuttamana vuokratilana sijoittajaomistukseen. Kiinteistövirasto vastaa hankkeen toteutuksesta. Kaupunki sitoutuu tilaan pitkäaikaisella, 20 vuoden vuokrasopimuksella.” › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Turvaa arkeen – tarpeeksi aikuisia kouluun ja päivähoitoon

syyskuu 14, 2016

Anna VuorjokiKaupunginvaltuustolle esitellään tänään raportti lasten psykiatristen palveluiden toteutumisesta 2015 . Lastenpsykiatrisen hoidon tarve on kasvanut valtavasti: viime vuonna lähetteitä tehtiin 20 % enemmän kuin edellisenä, ja tämän vuoden alussa hoidon tarve on edelleen lisääntynyt. › Lue koko artikkeli

Petra Malin: Helsingistä turvallinen suojatiekaupunki

elokuu 31, 2016

Petra MalinpieniJoka vuosi koulujen alkaessa kampanjoidaan liikenneturvallisuuden ja erityisesti suojateiden kunnioittamisen puolesta, myös Helsingissä. Viime vuonna suojatieonnettomuuksissa kuoli Suomessa 9 ihmistä ja loukkaantui 256 ihmistä. Onnettomuuksien lisäksi runsaasti ihmisiä on ollut osallisina läheltä piti –tilanteissa, joissa hyvä tuuri tai jalankulkijan reaktiokyky ovat estäneet onnettomuuden. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki & Mari Holopainen (vihr): Aloite varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi

elokuu 31, 2016

Anna VuorjokiVarhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia sekä oppimisen edellytyksiä ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Jotta päiväkotien oppimisympäristöt voisivat olla entistäkin kehittävämpiä, oppimista edistävämpiä ja turvallisempia, tarvitaan niiden suunnittelussa vankkaa pedagogista ja kehityspsykologista osaamista. Tällä hetkellä päiväkotien henkilökuntaan ei kuitenkaan kuulu psykologeja toisin kuin kouluissa. › Lue koko artikkeli

Vesa Korkkula: Aloite reilummasta opiskelija-alennuksesta

elokuu 31, 2016

vesapieniKaikki opiskelijat eivät saa tasavertaisesti opiskelija-alennusta joukkoliikenteeseen. Jotta kaikkia opiskelijoita kohdeltaisiin tasa-arvoisesti, ehdotamme me allekirjoittaneet, että kaupunki ehdottaa HSL:lle, että HSL laajentaa opiskelija-alennuksen myös kaikkiin

a) 30 vuotta täyttäneisiin opiskelijoihin
b) oppisopimuskoulutuksessa oleviin
c) ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa eli Valman piirissä oleviin

Anna Vuorjoki: Psykiatrian päiväsairaaloista intensiiviseksi avohoidoksi

elokuu 17, 2016

Anna VuorjokiLokakuussa kolme Helsingin neljästä psykiatrisesta päiväsairaalaosastosta lakkaa olemasta, ja niiden tilalla käynnistetään niin sanottua intensiivistä avohoitoa. Asiasta päätettiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.8. kahden äänestyksen jälkeen. Itse esitin, että valmistelua olisi vielä jatkettu ja varmistettu, että päiväsairaalapaikkoja riittää jatkossakin kaikille tarvitseville. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Sateenkaarinuorten yhdenvertaisuus kouluissa on tärkeää

kesäkuu 27, 2016

Anna VuorjokiSateenkaarinuorilla pitää olla oikeus turvalliseen koulunkäyntiin. Esimerkiksi jokaisen nuoren on saatava ilmaista sukupuoltaan koulussa itselleen luontevalla tavalla kohtaamatta syrjintää tai kiusaamista, eikä nuoren pidä joutua piilottelemaan seurustelusuhdetta samaa sukupuolta olevan kanssa ihmettelyn pelossa. Tämä edellyttää, että kouluissa tunnistetaan ja tunnustetaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ja otetaan se huomioon niin opetuksen sisällöissä kuin arjen käytännöissäkin. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto