Anna Vuorjoki vasemmistoliiton ryhmäpuheessa: ”Strategian keskiössä on hyvinvointierojen kaventaminen”

syyskuu 13, 2017

Helsingin valtuusto käsitteli tänään kaupungin strategiaesitystä. Vasemmistoliitto kannattaa strategian hyväksymistä. Vasemmistoliiton ryhmäpuheen piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki.

› Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Laadukasta päivähoitoa, ilmastovastuuta ja kohtuuhintaista asumista

syyskuu 4, 2017

Helsinki – – selvittää aktiivisesti toimenpiteitä asumisen hinnan nousun hillitsemiseksi.”
”Varhaiskasvatuksessa panostetaan laatuun, työntekijöiden pysyvyyteen ja turvalliseen arkeen.”

”Ikääntyneiden palveluja kehitetään kokonaisuutena varhaisesta tuesta elämän loppuvaiheeseen asti.” › Lue koko artikkeli

Eija Loukoila: Lähiöiden luontoarvoja ei ymmärretä

toukokuu 19, 2017

Kirjoitus perustuu Vuosaari-lehdessä julkaistuun mielipidekirjoitukseen.

Moni on muuttanut lähiöön nimenomaan luonnon takia. Kun lähiöitä aletaan täydennysrakentaa, niin nykyasukkaiden arvostamat luontoalueet ovat uhan alla. Lähiöissä asukastyytyväisyys perustuu pitkälti palvelujen saatavuuteen mutta myös ympäröivään luontoon. Suunnitelmissa korostetaan asuinalueen viihtyisyyttä, mutta ei kerrota, kenen mielipiteeseen lähimetsien ja rantojen tuhoaminen perustuu.

Ikävänä esimerkkinä asukkaiden mielipiteiden väheksymisestä ovat Vuosaaren Meri-Rastilan täydennysrakentamissuunnitelmat. Kaupunginosan täydennysrakentaminen tuo alueelle uusia asukkaita arviolta 4200 ja tuhoaa lähivirkistysalueita lähes 30 %. Näin tuhotaan niitä luonnontilaisia metsikkö- ja kallioalueita, joita alueen nykyasukkaat arvostavat, ja joiden perusteella monet ovat asuinpaikkansa valinneeet. Meri-Rastila ei suinkaan ole pelkkää vuokra-asumisaluetta kuten halutaan antaa ymmärtää, vaan monet ovat tehneet ehkä elämänsä suurimman investoinnin ja hankkineet asunnon Meri-Rastilasta tai Kallahdesta, yhtenä tärkeänä perusteena nimenomaan luonnonläheisyys. Täydennysrakentaminen jo rakennetun kaupunkirakenteen sisään on täysin hyväksyttävää. Meri-Rastilan liikekeskuksen ja metroaseman ympäristön tehokkaamman rakentamisen asukkaat hyväksyvät täysin, mutta luonnontilaisille metsä- ja kallioalueille rakentaminen ei saa asukkaiden hyväksyntää.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli Meri-Rastilan täydennysrakentamisen kaavaluuonnoksen kokouksessaan 11.4. Lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen äänestyksen jälkeen 6-3. Yksi vihreä, yksi demari ja allekirjoittanut olisi halunnut palauttaa kaavaluonnoksen uudelleen valmisteluun siten, että suunnittelualueesta olisi rajattu pois osa metsä- ja kallioalueista, etenkin ne alueet, jotka eivät sijaitse Meri-Rastilan alueella, vaan viereisellä Kallahden alueella.

Sirkku Ingervo: Valtuustoaloite päivähoidon laadun varmistamiseksi

toukokuu 17, 2017

Varhaiskasvatuksen haasteet ja monen lapsen tuen tarve ovat kasvaneet tuntuvasti. On tärkeää, että päivähoidon laatu varmistetaan riittävällä osaamisella ja perustehtävän koulutuksella. Aiemmin päiväkotien yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä (max. 21 lasta) oli pääsääntöisesti kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja ja alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä vastaava määrä max. 12 lapsen ryhmää kohti. Lastentarhanopettajan vakanssilla voi olla myös sosionomeja. Pienen säästön saamiseksi monissa laskennallisissa vastaavan kokoisissa ryhmissä on enää yksi lastentarhanopettajan vakanssilla oleva henkilö. Hoitopäivässä on useampia tunteja, jolloin päiväkotilapsien kanssa ei ole välttämättä enää yhtään lastentarhanopettajaa. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia on enemmän integroituina suuriinkin ryhmiin. › Lue koko artikkeli

Sirkku Ingervo: Valtuustoaloite ennaltaehkäisyn vahvistamiseksi Imatran mallin mukaisesti

toukokuu 17, 2017

Tuottavuutta voidaan parantaa oikeilla päätöksillä. Imatra sai lastensuojelun menot kuriin, kun perhetyötä alettiin tehdä säännönmukaisesti kaikkien ensimmäistä lastaan odottavien kanssa 1- 5 asiakasmaksuttoman tapaamiskerran turvin. Tätä ei tehty määräaikaisena hankkeena, vaan pysyvästi perhetyöntekijöitä lisäämällä. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Aloite pikamatkojen lisäämiseksi vaikeavammaisten kuljetuksissa

maaliskuu 29, 2017

Vammaisten palveluiden tarkoitus on, että vammaiset voivat elää yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Vammaisilla pitää olla mahdollisuus osallistua yhteiskunnassa ja toimia samoissa rooleissa kuin vammattomillakin. › Lue koko artikkeli

Sirkku Ingervo: Aloite omaishoidontuesta

maaliskuu 15, 2017

Omaishoidontukea koskeva laki muuttui viime vuonna. Tarkoituksena oli turvata kaikille tukea saaville oikeus vapaapäiviin eli parantaa omaishoitajien asemaa. Helsingissä taas palkkioita on monen kohdalla pienennetty, vaikka omaishoitajan tehtävä ei ole muuttunut helpommaksi tai vähemmän vaativaksi. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto