Hanna-Kaisa Siimes: Terveyskeskusmaksujen poistaminen puhutti valtuustossa

marraskuu 9, 2011 | Kategoria: Budjetti, Liikenne, Ponnet, Terveys, Valtuusto, Yleinen

Vasemmistoliitto ja SDP nostivat 9.11.2011 Helsingin kaupungin talousarviota käsittelevässä valtuuston kokouksessa ryhmäpuheissaan voimakkaasti esiin toiveen terveyskeskusmaksujen poistamisesta. Molemmat ryhmät olivat tavoitelleet maksun poistamista budjettineuvottelussa, mutta eivät saaneet tähän muiden ryhmien tukea.

”Huoli siitä että terveyskeskusmaksun poistaminen johtaisi turhiin terveyskeskuskäynteihin on turha”, totesi valtuutettu Maija Anttila.

”Terveyskeskusmaksut ovat todellinen este pienituloisille ja vähävaraisille ihmisille terveyspalvelujen piiriin hakeutumiselle”, tiesi valtuutettu Sirpa Puhakka.

”Terveyskeskusmaksujen poistaminen olisi yksi merkittävä keino vähentää kansalaisten välisiä terveyseroja”, sanoo myös Helsingin kaupungin asiantuntija, joka haluaa pysyä nimettömänä.

Terveyskeskusmaksuja ei automaattisesti hyvitetä toimeentulotukiasiakkaille niin kuin moni kokoomuslainen tuntuu ajattelevan, vaan terveyskeskusmaksut tulee lähtökohtaisesti rahoittaa toimeentulotuen perusosasta. Moni pienituloinen kituuttaa toimeentulotuen myöntämisen rajoilla, eikä siis välttämättä saa edes harkinnanvaraista toimeentulotukea. Siinä niukkuudessa noin 14 euron suuruinen terveyskeskusmaksu voi vaikuttaa mahdollisuuteen hakeutua terveyskeskuslääkärin vastaanotolle.

Terveyskeskusmaksuista luopuminen tullaan ottamaan jälleen esille vuoden 2013 budjettineuvotteluissa vasemmistoryhmien toimesta.

Kaiken kaikkiaan valtuustoryhmien välisissä budjettineuvotteluissa hyväksyttiin reilun 25 miljoonaa euroa lisärahoitusta verrattuna kaupunginjohtaja Jussi Pajusen alkuperäiseen pohjaesitykseen. Neuvottelut olivat varsin tiukat. Lisämäärärahoitusta saatiin mm. lapsiperheiden palveluihin, päivähoitoon, vanhusten palveluihin ja lääkäripalveluihin.

Paljon puhutti mm. Helsingin lisämääräraha joukkoliikenteen kuntaosuuteen. Kuntaosuuden noston myötä Helsingin sisäisten lippujen hintojen nousua pystyttiin hillitsemään. Yllättäen Vantaa ja Espoo lähtivät HSL:n hallituksen kokouksessa viime viikolla asiassa Helsingin linjoille ja alensivat omat sisäiset kausilipun hintansa Helsingin tasolle.

Joukkoliikenteen sisäisten lippujen hinnoista tullaan ensi vuonna vääntämään jo loppukeväästä. Sitovat budjettineuvottelut käydään joukkoliikenteen rahoituksesta jo silloin. Samaan aikaan on syytä käydä kuntien väliset keskustelut myös seutulippujen hintojen tasosta. Toivottavaa on, että tavoite kuntien sisäisten ja seutulippujen hintaportaan madaltamisesta voidaan toteuttaa seutulippujen hintoja madaltamalla. Tämä olisi omiaan lisäämään joukkoliikenteen suosiota erityisesti työmatkaliikenteessä.

Tein itse valtuustossa seuraavan ponnen: ”Vuoden 2012 aikana selvitetään mahdollisuudet vakinaistaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2009-2012 sisältyvät hyviksi ja vaikuttaviksi todetut hankkeet osaksi lasten ja nuorten palveluja.”

Haku

Vasemmistoliitto