Sirpa Puhakka: Vasemmistoliiton ryhmäpuhe Helsingin vuoden 2012 budjetista

marraskuu 9, 2011 | Kategoria: Budjetti, Ponnet, Ryhmäpuheet, Valtuusto

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, päätämme tänään Helsingin kaupungin ensi vuoden taloudesta poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa. Euroopan suurten maiden talous- ja pankkikriisit heittävät varjonsa Suomeen, ja myös tänne Helsinkiin.

Monet ekonomistit arvioivat taantuman olevan tulossa tai ainakin kasvun hidastuvan merkittävästi. Tämä lisäisi työttömyyttä, lomautuksia ja vaikeuttaisi monin tavoin ihmisten elämää. Nuorten työttömyys on vaarassa lähteä nousuun. Pitkäaikaistyöttömälle työpaikka on entistä tiukemmassa, ja maahanmuuttajien työllistyminen vaikeutuu entisestään.

Tällaisessa tilanteessa on erityisen tärkeää pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä, heidän toimeentulostaan ja palveluistaan. Emme ole täällä valtuuston toimin riittävästi kyenneet vähentämään eriarvoisuutta ja terveyserojen kasvua.

Vasemmistoliiton ykköstavoite ensi vuoden budjettiin on ollut hyvinvointipalvelujen parantaminen ja palvelujen saatavuuden turvaaminen.

Moni asukas on tyytyväinen palveluihin. Ongelmana ovatkin jonot terveysasemille, hammashoitoon tai lasten päivähoitoon ja vanhusten palveluihin. Palvelut yleensä toimivat, jos niitä saa. Kiitos tästä Helsingin kaupungin ammattitaitoisille ja motivoituneille työntekijöille.

Valtuustoryhmien sopimat muutokset ensi vuoden talousarvioon parantavat  jonkin verran palvelujen saatavuutta.

Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen hoivan jono kuitenkin huolestuttaa, vaikka vanhusten hoivaan saatiin lisää rahaa 6 miljoonaa euroa.  Alkuperäisessä esityksessä vanhusten hoivapaikat olisivat vähentyneet 85 paikalla, ja jono olisi pidentynyt tämän vuoden 200 paikasta ehkä kolmanneksen verran.

Viime vuoteen verrattuna Helsinki rahoittaa budjetin mukaan 120 vanhusten hoivapaikkaa vähemmän ensi vuonna. Kotihoidon 1,5 miljoonan lisäyksestä huolimatta työpaine on kova.  Myös omaisten paineet jatkuvat, ja helsinkiläisten huoli omasta vanhenemisestaan kasvaa.

Vasemmistoliiton valtuutetut painottavat, että vanhusten hoivapalveluja on parannettava edelleen niin ympärivuorokautisessa kuin kotihoidossakin. Omaishoitajien tukea on vahvistettava. Kaupungin on varauduttava myös vuonna 2013 voimaan tulevaan vanhuslakiin. Meillä on vuosi aikaa saada vanhusten hoivapalvelut kuntoon.

Lapsiperheiden palveluihin saadaan vahvistusta budjetissa muun muassa päivähoitoon, lastensuojeluun ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Tätä tarvitaan kipeästi.

Valtion budjetissa esitetään, että toimeentulotuki nousee ensi vuonna 6 prosenttia ja yksinhuoltajilla vielä ylimääräisellä 10 prosentilla. Myös asumistuki paranee hiukan. Nämä samoin kuin työttömyysturvan korotukset 100 eurolla helpottavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perheiden arkea.

Liikkumista helpottaa, että Helsinki pystyy pitämään kausilippujen hinnannousun pienenä, kun tariffitukea lisätään. Seutulippujen hinnat pitäisi saada myös kohtuulliseksi, jotta naapurikunnista tulevaa henkilöautoliikennettä saataisiin vähennettyä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut kasvussa. Kaupungin pitää selvittää, että miten kaupunki voi hyödyntää valtion pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tarkoitettuja määrärahoja. Kokeiluun tulee ensi vuonna 5 miljoonaa, mutta seuraavina vuosina jo 20 miljoonaa euroa. Summat ovat pieniä verrattuna kaupungin tuhansien pitkäaikaistyöttömien tarpeeseen, mutta jokainen euro on hyödynnettävä.

Asunnottomille kaupunki lupaa lisää noin 300 asuntopaikkaa. Mielenterveyskuntoutujien ja alle 65-vuotiaiden palveluasuminen pysyy tämän vuoden tasolla. Päihdehuollon asumispalvelut lisääntyvät vähän, mutta laitoshoito vähenee vastaavasti. Korvaushoitoon pääsee nykyistä enemmän huumeiden käyttäjiä.

Vasemmistoliitto korostaa kaupungin omien terveysasemien tärkeyttä helsinkiläisten suurten terveyserojen supistamiselle. Vasemmistoliiton tavoitteena on terveyskeskusmaksun poistaminen, mikä helpottaisi pienituloisten, työterveyshuollon ulkopuolella olevien asukkaiden hoitoon pääsyä.

Terveysasemilla pitää olla tarpeeksi työntekijöitä, ja terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisten yhteistyötä terveysasemilla on vahvistettava.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa muistuttaa, että ensi vuonna suunnitteilla olevissa sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon uudistamisessa lähtökohtana pitää olla palvelujen tasa-arvoisen saatavuuden varmistaminen asukkaille. Eikä tämä yksin riitä. Myös laadusta on pidettävä huoli.

Lopuksi haluamme muistuttaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä. Vasemmistoliitto on järjestänyt useita avoimia tilaisuuksia, joissa on käsitelty ensi vuoden budjettia. Jatkamme keskusteluja asukkaiden kanssa myös tämän illan jälkeen. Asukkaiden pitää päästä kertomaan oma arvionsa Helsingin taloudesta ja esittämään ideoita tuleville vuosille.
Ponsi 1:
Hyväksyessään ensi vuoden talousarvion valtuusto edellyttää, että Helsingissä varaudutaan toteuttamaan vuonna 2013 täysimääräisesti voimaan tuleva nuorisotakuu, joka edellyttää nuorten työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan varmistamista jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle.

Ponsi 2:
Hyväksyessään ensi vuoden talousarvion valtuusto edellyttää, että kaupungin on selvitettävä valtion pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tarkoitettujen määrärahojen hyödyntäminen täysimääräisesti.

Sirpa Puhakka
kaupunginvaltuutettu
Vasemmistoliiton ryhmäpuhe
Helsingin kaupunginvaltuusto
9.11.2011

Haku

Vasemmistoliitto