Helsingin Vasemmisto esittää alueellisia sosiaali- ja terveysasemia ja asukkaille lisää vaikutusmahdollisuuksia

marraskuu 26, 2011 | Kategoria: Aloitteet, Järjestö, Kannanotot, Sosiaalitoimi, Terveys

Vasemmistoliitto - rikkautta jolla on arvoaHelsingin Vasemmistoliitto ehdottaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä luotaisiin uudenlaisia paikallisia sosiaali- ja terveysasemia, joissa asukkailla on valtaa vaikuttaa lähialueensa palveluihin. Helsingin Vasemmisto näkee ongelmia virastojen yhdistämissuunnitelmassa, mutta myös tilaisuuden lähipalvelujen ja kaupunginosademokratian kehittämiseksi.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksynee keskiviikkona 30.11. esityksen, jonka mukaan Helsingin sosiaali- ja terveysvirastot sekä lautakunnat yhdistetään.

Helsingin Vasemmisto pitää hyvänä sitä, että lähipalveluja vahvistetaan ja palveluketjuja parannetaan, mutta on huolissaan uuden viraston suuresta koosta. Uudistuksessa voidaan luoda paikallisia sosiaali- ja terveysasemia, joiden palvelut mukautuvat pienenkin alueen asukkaiden tarpeisiin. Asukkaiden ja työntekijöiden välille voidaan luoda toimiva vuorovaikutus, kun lähipalveluista suurin osa löytyy samasta paikasta.

Asiakkaiden palveluketjut paranevat olennaisesti, kun peruspalvelujen työntekijät tuntevat toisensa ja ovat lähekkäin. Silloinkin, kun asiakas ei pääse nopeasti jatkohoitoon muualle, vahva peruspalveluyksikkö voi löytää tilannetta helpottavia lähiratkaisuja. Syrjäytymisen ehkäisyssä monipuolinen alueellinen sosiaali- ja terveysasema pystyy seuraamaan asiakkaidensa tilannetta tehokkaasti.

Helsingin Vasemmiston mielestä asukkaille kuuluu suurempi osuus lähipalveluja koskevassa päätöksenteossa. Vasemmiston mielestä myös uudistuksen valmistelu pitää käynnistää asukkaiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisillä tapaamisilla, joissa valmistellaan lähipalvelujen koostumusta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut voivat toimia suunnannäyttäjinä uudenlaiselle demokraattiselle hallinnolle. Helsingissä on valmistunut demokratiatyöryhmän raportti. Vasemmisto haluaa edistää sen ideoimia suoran demokratian muotoja myös käytännössä. ”Palvelut voivat parantua vain, jos asukkaiden tarpeet ja työntekijöiden asiantuntemus vaikuttavat päätöksenteossa”, Helsingin Vasemmiston puheenjohtaja Sampo Villanen toteaa.

Helsingin Vasemmistoliiton piirikokous 26.11.2011

Lisätiedot
Sampo Villanen, 040 5283641
Helsingin Vasemmistoliiton puheenjohtaja

Jouko Kajanoja, 0400 605326
Sosiaalilautakunnan jäsen

Joonas Leppänen, 040 767 1228
Terveyslautakunnan jäsen (också på svenska)

Haku

Vasemmistoliitto