Tea Vikstedt: Valtuustoraportti 14.12.2011

joulukuu 18, 2011 | Kategoria: Asuminen, Kulttuuri, Ponnet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kulttuuristrategian jo edellisessä kokouksessa, mutta pitkä lista valtuutettujen tekemiä toivomusponsia aiheesta käsiteltiin tässä kokouksessa.  28 ponnesta hyväksyttiin 16 ja niistä neljä oli meidän ryhmästämme.

Sivia Modig ehdotti, että keskustaan tulisi pystyttää sähköinen ilmoitustaulu kulttuuritapahtumia varten. Hanna-Kaisa Siimes ehdotti, että kaupungin tulisi hankkia nuorten muotoilijoiden tuotteita kaupungin liikelahjavalikoimaan. Alina Mänttäri-Buttler toivoi kumppanuushankkeita, joissa kulttuuri- ja messutapahtumien yhteyteen neuvoteltaisiin joukkoliikennelippuja. Pekka Saarnio esitti, että kulttuurilaitosten vapaalippuja voitaisiin antaa esim. joululahjoiksi vähävaraisille ja kaupungin vapaaehtoistyöntekijöille.

Muista asiakohdista oikeastaan vain viime vuoden arviointikertomuksen johdosta tehdyt toimenpiteet nostattivat keskustelua.  Vuokra-asuntorakentamisen tavoitteet eivät toteudu, vaikka yritystä siellä täällä onkin.  Virastojen välinen yhteistyö ei ole vakuuttavaa, eikä kaikkia mahdollisia vaikuttavia keinoja ei ole vielä edes tutkittu. Aina kun asuntopoliittinen keskustelu viriää valtuustossa, tulevat oikeiston ja vasemmiston erot esiin ja kokoomuslaiset valtuutetut alkavat kertoa uskomuksistaan ja ennakkoluuloistaan.

Haku

Vasemmistoliitto