Kati Peltola: Poliitikkojen päätökset ja HIFK-hanke

marraskuu 14, 2012 | Kategoria: Kaupunkisuunnittelu, Liikunta, Rakentaminen, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö

Sekä kaupungin viranhaltijana että nyt viimeisellä vuorollani valtuutettuna olen kärsinyt suuresti siitä, miten heikosti isoja asioita valmistellaan ja perustellaan Helsingin päätöksenteossa. Valmistelu on joiltakin osin nykyään vähän avoimempaa kuin menneinä vuosikymmeninä, mutta salaiset keskustelut ja asioiden tuominen ota tai jätä -esityksinä päättäjille ovat edelleen valtavirtaa. Erityisen moitittavaa on kaupungin työntekijöiden sananvapauden rajoittaminen sekä kuntalaisten että päättäjien suuntaan.

Talousjohto pihtaa tietoa eri toimintojen rahoituksesta ja vaihtoehtojen kustannuksista. Kokoomuksesta esitetään, että niitä voidaan ryhtyä laskemaan, kun päästetään yksityinen sektori tekemään palvelualoitteita. Oikea tapa on tukea kaupungin omien palveluyksiköiden aloitteellisuutta ja antaa niille kunnollisia välineitä oman toimintansa kustannusten ja hyötyjen avoimeen laskemiseen ja vertailuun.

Budjettiehdotukseen tai tilinpäätöksiin ei sisälly perusteltuja arvioita kaupungin omien investointien kustannuksista ja tuotoista tai rahoituskeinoista. Sen sijaan pidetään yllä kauhistelua kaupungin lainanotosta kertomatta, mihin lainat käytetään ja millä niiden kustannukset maksetaan.

Vanhusten laitoshoito leimataan yhtä perustelematta vahingolliseksi ja omassa asunnossa asuminen sekä yksilön että kaupungin kannalta hyväksi asiaksi. Vanhusten ja muiden paljon huolenpitoa tarvitsevien palvelut sekä investointien rahoitus ja kannattavuus olisi erittäin tärkeä saada seuraavalla valtuustokaudella monipuoliseen ja avoimen arviointiin. Sen avulla sekä helsinkiläiset että meidän poliittiset päättäjämme pystyisivät tekemään entistä parempia päätöksiä.

Ehdotus yksityisestä urheilu- liiketila- ja asuntorakennushankkeesta Mäntymäen kupeeseen on iso haaste Helsingin kunnallispolitiikalle. Vilkkaasti alkanut keskustelu voisi parhaimmillaan olla hyvä harjoitus järkevään päätöksentekoon.

Ahtaasti asiaa katsoen kaupungin virastojen ja lautakuntien pitäisi miettiä vain sitä, miten ehdotettu rakentaminen vaikuttaa kaupunkikuvaan ja alueella oleviin muihin toimintoihin ja niiden kustannuksiin. Uutta hallia perustellaan urheilutilojen kovan kysynnän lisäksi mm. nykyisen jäähallitoiminnan heikoilla rahoitusmahdollisuuksilla. Uuden jäähallin pitäisi puuhaajiensa mukaan kustantaa olemassaolonsa hankkeen muiden osien avulla. Uuden hallin yksityinen rahoitus ei kuitenkaan poista nykyisten urheilulaitosten kustannustaakkaa Helsingin kaupungille ja myös valtiolle.

Vasemmistoliiton ryhmän tavoitteena on, että Helsinki huolehtii ihan ensiksi asukkaiden peruspalveluista ja niiden tarvitsemista työntekijöistä ja tiloista. Toinen tärkeä periaate on pitää kunnossa muita olemassa olevia palveluja ja rakennuksia. Vasemmisto on vaatinut sitä, että kaupungin liikuntapalveluista tehdään kokonaisselvitys. Mitä palveluja tuotetaan, miten ne kohdistuvat eri asukasryhmiin ja kaupungin eri alueille? Miten kustannukset jakautuvat eri asukas- ja käyttäjäryhmiä kohti, paljonko käyttäjät maksavat ja miten paljon kaupunki jakaa käyttäjiä ja käyttökertoja kohti erilaista tukea? Mikä on perustamiskustannusten ja käyttökustannusten osuus?

Helsingin nykypäättäjillä on aivan liikaa perusteetonta uskoa siihen, että mikä tahansa yksityinen rakennushanke on hyödyllinen asukkaille ja kaupunkikonsernin taloudelle. Todellisuudessa kaupungissa on paljon yksityisen sektorin turhia investointeja, jotka kilpailevat keskenään kaupunkimaasta, työntekijöistä ja kuntalaisten ostovoimasta saavuttamatta edes markkinaehtoista kannattavuutta. Suuri osa yrityksistä tuottaa turhakkeita ja haitakkeita sekä ihmisille että muulle luonnolle.

Valtuusto on varmaan yksimielinen siitä, että useimpien helsinkiläisten pitäisi liikkua nykyistä enemmän ja monipuolisemmin. Jäähallia tai uusia ravintoloita ei pysty puolustamaan tällä tavoitteella. Esimerkiksi asuntojen rakentaminen Mäntymäen viereen ja matalan kynnyksen liikuntatilojen rakentaminen ja kunnossapito lähiöissä parantaisivat omin voimin liikkumisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä paljon liikunta- ja viihdekeskusta enemmän.

Haku

Vasemmistoliitto