Sirpa Puhakka: Peruspalvelut ja niiden laatu ensi vuonna ykkösasia

marraskuu 14, 2012 | Kategoria: Budjetti, Ponnet, Rakentaminen, Valtuusto

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2013 budjettia kokouksessaan. Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron piti Sirpa Puhakka. Hän painotti puheessaan sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamista.

Ensi vuoden talousarvio on tämän valtuuston viimeinen. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on johdonmukaisesti kaikkien näiden vuosien ajan puolustanut palveluja ja niiden rahoitusta. Näin teemme nytkin. Ryhmien välisissä neuvotteluissa Vasemmiston ykkösehdotus oli parempi rahoitus sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Pidämme tärkeänä, että rahaa lisättiin vanhusten hoivapalveluihin, lasten päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen, perheiden tukemiseen sekä opetukseen. Tästä huolimatta olemme huolissamme etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetin riittävyydestä, ja joudumme palaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitukseen vielä ensi vuoden aikana.

Terveyskeskusmaksut poistetaan

Terveyserojen kaventamisen kannalta tärkeä päätös on terveyskeskusmaksujen poistaminen. Tässä Helsinki toimii esimerkkinä myös muille Suomen kunnille ja kaupungeille. Terveyserot ovat kasvaneet rajusti, ja tähän uuden valtuuston on puututtava nykyistä tarmokkaammin.

Päätämme tästä budjetista saranakohdassa, monellakin tavalla. Kansantalouden näkymät ovat melko epävarmat. Suhdannenäkymät ovat heikentyneet, mikä näkyy talouskasvun hidastumisena.

Taistelu taloustilanteen tulkinnasta ja valittavista keinoista koventuu. Vasemmistoliiton lähtökohtana on palvelujen turvaaminen, vaikka veroja nostamalla. Ensi vuonna selviämme vielä nykyisellä veroprosentilla. Helsingin on edistettävä työpaikkojen lisäämistä, ja tätä kautta verotulojen kasvua. Tähän pakettiin tulee kuulua kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen turvaaminen.

Nuorisotyöttömyyttä on taitettava muun muassa nuorisotakuun keinoin. Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä on edistettävä kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä.

Palveluja tulee kehittää kaupungin omana toimintana

Vasemmiston lähtökohtana on, että kaupungin palveluja tulee kehittää ja parantaa pääsääntöisesti kaupungin omana toimintana. Ulkoistamista ja yksityistämistä emme hyväksy missään muodossa. Kokoomuksen ajamaa palvelualoitetta pidämme kaupungin pitkäjänteiselle palvelujen tuottamiselle vahingollisena, eikä se käy Vasemmistoliitolle.

Haluamme kehittää kaupungin omia palveluja. Johtamista on parannettava, ja sen on oltava avointa. Myös Helsinki-konsernin avoimuutta niin luottamushenkilöiden kuin asukkaiden suuntaan on lisättävä.

Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä tulee vahvistaa. Kuulin juuri tarinan Starasta. Sinne on hankittu hieno ja kallis auto, joka ei mahdukaan sisään hiekkasiiloihin. Työntekijät ihmettelevät, että miksi heiltä ei kysytty. Mitä he nyt tekevät autolla? Työntekijöiden asiantuntemus palvelujen suunnittelussa on otettava täysimääräisesti mukaan.

Henkilöstöä kuultava sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa

Ensi vuoden suurin yksittäinen haaste on sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistäminen yhdeksi superyksiköksi. Onnistuminen edellyttää hyvää johtamista, henkilöstön kuulemista ja heidän osaamisensa ottamista täysillä huomioon. Palkkojen harmonisointi on aloitettava suunnitelmallisesti ensi vuonna. Samasta työstä on maksettava samaa palkkaa niin sosiaali- kuin terveysalankin työpaikoissa.

Varhaiskasvatus saa oman virastonsa. Vasemmistoliitto edellyttää, että jatkossa uusi virasto ja myös lautakunta paneutuvat nykyistä paremmin varhaiskasvatuksen laadun parantamiseen. Budjettineuvotteluissa sovittiin, että lasten päivähoidossa pienennetään lapsiryhmien kokoja vuonna 2013. Lapset saavat lisää aikuisten aikaa, mikä on hieno asia.

Jokaiselle vanhukselle taattava hoivaa

Yhdistymisen rinnalla on hoidettava heinäkuun alussa voimaan tulevan vanhuspalvelulain velvoitteet. Jokaiselle hoivaa ja hoitoa tarvitsevalle vanhukselle on viivyttelemättä laadittava hoivasuunnitelma, jossa kerrotaan hänelle kuuluvat palvelut.

Palvelut voivat olla kotihoitoa, palveluasumista tai jokin muu juuri vanhukselle itselleen sopiva palvelu. Helsingissä selvitetään Vasemmistoliiton aloitteesta ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä – siis ennen vanhuspalvelulain voimaan tuloa – lain tuomat velvoitteet.

Arviomme mukaan joudumme lisäämään rahaa vanhuspalveluihin ensi vuoden aikana. Budjetissa varattu summa ei riitä, valitettavasti.

Lisää rahaa leikkipuistoihin, puistoihin, homekouluihin, pyöräteihin

Budjetissa on vahvasti panostettu investointeihin. Helsinki investoi uusiin asuinalueisiin, päiväkoteihin, katuihin ja pyöräteihin sekä korjaushankkeisiin. Arviomme mukaan investoinnit ovat äärirajoilla kaupungin talouskestävyyden kannalta. Jatkossa tulee investointiosassa kiinnittää erityistä huomiota peruskorjaamiseen, jotta kaupunki ei pääse rapistumaan.

Asumisen viihtyisyyden kannalta on tärkeää, että kadut, puistot ja julkiset tilat ovat hyvässä kunnossa. Moni lähiö kaipaa kohennusta. Homekouluihin, siltoihin, pyöräteihin ja muihin pieninvestointeihin lisättiin viime metreillä rahaa. Tämä on hyvä alku.

Rakentamiseen saatava laatua

Rakentamisen laatu on Helsingissä luvattoman huonoa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on esittänyt kaupungin oman rakentamisyksikön perustamista. Haluamme, että asia selvitetään perin pohjin. Oma yksikkö voisi tuottaa rakentamisen laadun parantamisen kannalta olennaista tietoa.

Olemme tyytyväisiä, että Viikin nuorisotalon rakentamista aikaistetaan. Haluamme myös, että julkiset tilat ovat täysimääräisesti asukkaiden ja järjestöjen käytössä. Tätä on edistettävä eri tavoin.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy yksimielisesti talousarvioehdotuksen. Lopuksi haluan kiittää kaikkia budjettineuvotteluissa mukana olleita ryhmiä yhteistyöstä.

Vasemmistoliitto esitti seuraavat ponnet:

Kaupunginvaltuusto edellyttää hyväksyessään budjettiesityksen, että terveysasemien sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tarve selvitetään tavoitteena vahvistaa terveysasemia moniammatillista osaamista.

Kaupunginvaltuusto edellyttää hyväksyessään budjettiesityksen, että vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteydessä valtuustolle tuotetaan Helsingin kaupungin konsernitaloudesta selvitys.

Haku

Vasemmistoliitto