Helsingin Vasemmisto: Asuntopulan helpottamiseksi kaupungille oma rakennusyksikkö

marraskuu 25, 2012 | Kategoria: Kannanotot

Vasemmisto kampanjoi kunnallisvaaleissa erityisesti kohtuuhintaisen asumisen ja terveyspalveluiden puolesta. Puolue sai tuen tavoitteilleen kaupunkilaisilta ja lisäsi kannatustaan saaden kaksi lisäpaikkaa valtuustoon. Vasemmisto sai Helsingissä jo ennen uuden valtuuston toimikautta yhden tavoitteensa läpi, kun terveyskeskusmaksut päätettiin poistaa tulevan vuoden alussa. Seuraavaksi Vasemmisto haluaa muuttaa asumisen kohtuuhintaiseksi. ”Jokaisella pitää olla oikeus omaan kotiin ja hyvään terveyteen, ei vain niillä, joilla on varaa maksaa. Vasemmisto pitää perusasiat kunnossa”, linjaa Helsingin piirin vastavalittu puheenjohtaja Riikka Korpinurmi.

”Vaikka Helsingissä on maan korkeimmat vuokrat ja eniten asunnottomia, ei kaupungin asuntopolitiikka ole ottanut tilannetta huomioon”, kritisoi Korpinurmi. Tänä vuonna Helsingin kaupunki ei ole aloittanut vuokra-asuntojen rakentamista, vaikka kaupungin vuokra-asuntojonossa on 22 000 hakijaa. Asunnottomia on noin 4000. ”Uuden valtuuston on huomioitava kuntalaisten perustarpeet paremmin”, vaatii Korpinurmi.

Vasemmiston tavoite Helsingissä on rakentaa lisää vuokra-asuntoja ja alentaa asumisen kustannuksia ja vuokria. Oman rakennustoiminnan lisäksi kaupungin on huolehdittava tonttivarantonsa riittävyydestä. Vasemmiston valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen kaupungin oman rakennusyksikön perustamisesta. Aloite on saanut tukea useilta valtuutetuilta eri puolueista. Vasemmisto jatkaa toimintaansa kaupungin oman rakennusyksikön puolesta ja kutsuu myös muita puolueita mukaan asuntopulan helpottamiseksi.

Haku

Vasemmistoliitto