Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Kaupunkilaisia autettava riittävän ajoissa ja tarpeeksi lähellä

huhtikuu 10, 2013 | Kategoria: Kannanotot, Valtuusto

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää keskeisinä asioina vuosien 2013–2016 aikana nuorisotakuun toteuttamista, uuden vanhuspalvelulain läpiviemistä sekä pitkäaikaistyöttömyyden selkeää taittamista.

Helsingin kaupungin strategiassa on otettu lähtökohdaksi positiivinen erityiskohtelu eli kaupungin resursseja kohdennetaan erityisen heikossa asemassa olevien kaupunkilaisten palveluihin. Tämä on tärkeää, sillä hyvinvointiin liittyvät alueelliset erot jatkavat kasvamistaan.

”Olemme tyytyväisiä siitä, että ennaltaehkäisevä työ on näkyvästi esillä strategiassa niin varhaiskasvatuksen kuin neuvolatoiminnan osalta. Nyt on huolehdittava siitä, että henkilöstöllä on resursseja, osaamista ja rohkeutta puuttua ongelmiin riittävän ajoissa. Ennaltaehkäisevän työn vaikutuksia on myös seurattava”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Silvia Modig huomauttaa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää suurimpana esteenä strategian tavoitteiden toteutumiselle kaupungin tiukentuvaa taloutta. Verotulojen kasvun epävarmuus, valtion päätösten vaikutus kaupungin talouteen sekä työttömyyden lisääntymisen vaara huolestuttavat.

Ryhmä pitää kuitenkin ensisijaisen tärkeänä, että palvelut taataan kaikissa tilanteissa. Erityisen vaikeaa on vanhuslain ja nuorisotakuun toteuttaminen.

”Olemme pettyneitä siihen, että strategiset linjaukset vanhuspalveluiden osalta jäivät ohuiksi. Seuraamme strategiakaudella tarkasti sitä, että vanhuslaki toteutetaan Helsingissä ja vanhukset saavat laadukasta hoivaa niin kotona kuin laitoksissakin”, Silvia Modig toteaa.

Haasteita nuorisotakuun toteuttamiselle Helsingissä tuottaa se, että nuorisotakuu sai valtioilta huonot lähtöeväät. Helsinkiin saatiin haetun 1500 ammatillisen koulutuspaikan sijaan vain 720 koulutuspaikkaa. Noin 9 000 helsinkiläistä nuorta on syrjäytymisuhan alla. Näille nuorille tulee tarjota erityisen paljon kohdennettuja toimia.

”Nuorisotakuu ei saa jäädä vain sanahelinäksi, eikä meillä ole varaa epäonnistua. Siksi vuosittainen raportointi asiasta on tärkeä linjaus. Ryhmämme tulee seuraamaan kehitystä tarkasti ja jos tavoitteisiin ei päästä, on tehtävä lisäpanostuksia”, Modig linjaa.

Yhteydenotot:

Silvia Modig
Ryhmänjohtaja
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
puh. 050-5120421

Haku

Vasemmistoliitto