Sampo Villanen: Veturitielle tuli demokratian ohituskaista

huhtikuu 23, 2013 | Kategoria: Kaupunkisuunnittelu

SampoKaupunkisuunnittelulautakunnassa tehtiin tänään päätös Keski-Pasilan läpi kulkevasta Veturitien uudesta tiesuunnitelmasta. Veturitien on tarkoitus ohjata liikennettä Tuusulanväylältä ja Hakamäentieltä Nordenskiöldinkadulle ja siten keventää Mäkelänkadun ja Mannerheimintien taakkaa. Kyseessä on massiivinen, peräti 140 miljoonan euron liikenneinvestointi, ja autojen on tarkoitus liikkua kahdessa tasossa. On 264 metriä pitkä tunneli, yhteensä parisataa metriä kaukalotietä, (jota Hannu Oskala esittelee blogissaan hyvin) kaksi kiertoliittymää, joista toiseen yhdistetään myös Teollisuuskatu.
Linkki Veturitien piirrokseen.

Lautakunnassa oli huolta hankkeen suurisuuntaisuudesta. Itselleni suurin huoli on massiivisten autoväylien rakentaminen, koska ne eivät helpota ruuhkia, vaan edistävät autoilua entisestään. Suunnitelma ei tee todellakaan hyvää myöskään Keski-Pasilan kaupunkitilalle.

Osalla huolena olivat Veturitien hankkeen suuret kustannukset. Helsingillä on edessä lukuisia erittäin suuria ja tarpeellisia hankkeita (Sörnäisten tunneli, Raide-Jokerin tunneli Keskuspuiston ali, Pisara-rata, Koivusaaren liittymä, Kruunuvuoren silta, Itäväylän ja Kehä I:n risteyksen parantaminen ym.). Samaan aikaan huominen kaupunginvaltuusto tulee hyväksymään strategian, jossa on 435 miljoonan euron investointikatto. Se tarkoittaa jo nyt vaikeuksia selvitä liikennerakentamisesta. Laajenevalle kaupungille se voi olla talousraamina mahdoton. Esimerkiksi Hakaniemen sillan ja Vuosaaren sillan peruskorjaus ei näy lainkaan vuoteen 2023 ulottuvassa ehdotuksessa liikenneinvestoinneiksi, josta lautakunta päättää kolmen viikon kuluttua.

Valmistauduimme päättämään, että Veturitie valmistellaan uudelleen vähän kohtuullisemmaksi, kun yhtäkkiä kävi ilmi, että kaupungin virkamiesjohto onkin tehnyt valtion Senaatti-kiinteistöjen kanssa sopimuksen, jossa tiehanke on juuri näin suuri. Sitä sopimusta ei ollut käytetty missään luottamushenkilöelimessä, mutta siihen liittyy maan vaihtamista rakennusoikeusoptioihin jatkossa ja rahan säästöä kaupungille. Ohi kaiken demokraattisen päätöksenteon. Asioita ja kaavan kokonaisuuksia on siis koplattu yhteen urakalla. Maan vaihtoa valtion ja kaupungin välillä sisältävä Keski-Pasila-sopimus on ollut aikaisemmissa vaiheissa tiedossa, mutta tälle lautakunnalle ei olisi kerrottu näistä asioista, jos se ei olisi harkinnut tien keventämistä. Ja uudesta Veturitien rahoitusta koskevasta sopimuksesta ei ole lainkaan kerrottu luottamushenkilöille. Lisäksi vedottiin kiireeseen, jotta tornialueen toteutussuunnitelmakilpailu saadaan ajallaan käyntiin. Lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle oli siis jäänyt kumileimasimen asema 140 miljoonan euron päätöksessä!

(Valtion ja kaupungin maanvaihtosopimusta käytettiin muuten aikanaan keskeisimpänä syynä myös Makasiinien tuhoamiseen Musiikkitalon tieltä. Näin sekä valtion että kunnan kohdalla yleinen etu vaihtuu kiinteistökeplottelun yksityiskohdiksi.)

Summaten:
1) Veturitie on pakko tehdä suurena, jotta saadaan sopimuksen kaikki osat mukaan. Valtio ja kunta sopivat siis tekevänsä mahdollisimman suureellisen liikennehankkeen, jossa rahaa ja rakentamisoikeutta liikkuu edestakaisin ja molemmat laskevat sitten voittavansa, mutta onko se kokonaistaloudellisesti ja yleisen edun kannalta järkevää?

2) Varsinaiset päätöksentekijät eivät osallistuneet tähän päätökseen, vaikka heidän tulisi päättää, onko tämä liikennepoliittisesti ja kaavastrategisesti äärimmäisen merkittävä hanke oikenlainen.

Esitimme Vihreiden Outi Silfverbergin kanssa ensin asian jättämistä pöydälle, jotta ryhmät voivat sopia omat kantansa uusin asianmukaisin tiedoin, mutta lautakunta halusi päättää asian saman tien äänin 5-3. Valtuustoryhmämme olisi uusin tiedoin voinut, ehkä pitkin hampain, hyväksyä tehdyn ratkaisun tai siitä olisi vielä neuvoteltu puolueiden kesken. Nyt jouduin kuitenkin ilmoittamaan, ettei minulla ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä vastaesitys, että tietä kevennetään. koska meillä ei ollut tällaisesta puhetta, enkä voinut hyväksyä, että lautakunnalle annettiin ainoana vaihtoehtona valtava väylä halkomaan tulevaa tornialuetta. Esitin protestiksi ja puolustaakseni demokraattista päätöksentekoa, että asia palautetaan uudelleen neuvotteluihin valtion kanssa niin, että tietä pyritään pienentämään. Outi Silfverberg kannatti myös tätä esitystä, mutta muu lautakunta äänesti suunnitelman hyväksymisen puolesta.

Jatkosuunnittelussa tullaan kyllä varmistamaan, että tunnelikokonaisuus pystyy vetämään Hakamäentieltä ja Nordenskiöldinkadulta tulevat autot, kuten se meille esitettyjen alustavien simulointien perusteella ilmeisesti pystyy. Samoin viherkaistan sijainti mahdollisesti väylän reunassa keskikohdan sijaan voidaan ratkaista myöhemmin.

Sen sijaan demokratia sai kolhun. Vähintäänkin kaupunginhallituksen pitää olla päättämässä, millaisia sopimuksia Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehdään, ja onko tämä mielestäni kohtuuttoman suuri valtaväylä keskelle uutta Pasilaa edes järkevä. Paheksun tätä menettelyä.

Asia tulee myöhemmin etenemään vielä kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon, mutta nehän eivät voi tästä myöskään päättää, koska valtion kanssa on jo sovittu rahat ja kaikki.

Tässä linkissä on esityslista ja tässä linkissä päätöstiedote.

Avainsanat: , , ,

Haku

Vasemmistoliitto