Petra Malin: Kaupungin IT-osaamisessa on puutteita

kesäkuu 20, 2013 | Kategoria: Rakentaminen

petramalinTietojärjestelmät ja niiden yhteensopivuus nostettiin esiin 19.6. kaupunginvaltuuston käsittelyssä olleessa tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomuksessa. Järjestelmien yhteentoimivuus on edennyt hitaasti ja tavoitteet pääkaupunkiseudun yhteistyöstä ovat toteutuneet vain osittain. Ongelmat tietojärjestelmissä hankaloittavat työntekoa ja tiedonkulkua myös kaupungin sisäisesti ja tuovat suuria lisäkustannuksia. ICT-toimialan tehostaminen auttaisi kaupunkia saavuttamaan tuottavuustavoitteet, joiden tärkeyttä monet valtuustoryhmät ovat korostaneet.

Olen jäsen rakennuslautakunnassa, jossa on tänä keväänä tullut esiin kahden järjestelmän yhteensovittamisongelma. Keskushallinnon järjestelmää oltiin integroimassa rakennusvalvontaviraston käyttämään tietojärjestelmään. Asiaa oli valmisteltu suorahankinnoin useamman vuoden ajan. Keväällä tehtyjen tarjouspyyntöjen jättämisen jälkeen kävi ilmi, ettei yhteensopivuutta pystytä toimittamaan aiemmin ilmoitetuissa raameissa, vaan muutos tulisikin maksamaan paljon enemmän. Hanke haudattiin ja asian valmistelu aloitettiin uudestaan toiselta pohjalta.

Hankkeeseen oli vuosien aikana ehditty käyttämään jo 411 000 euroa. Tähän summaan ei ole vielä laskettu kaupungin työntekijöiden valmisteluun turhaan käyttämää työaikaa. Vastineeksi tällä rahalle kaupunki ei saanut mitään. Samalla rahalla olisi voitu kattaa vaikkapa kahdeksan sosiaalityöntekijän vuosittainen työpanos.

Tietotekniikka-asioiden keskuskoordinaatio on kaupungin tasolla heikosti resursoitua ja tämä aiheuttaa ongelmia, mikä näkyy myös tarkastuslautakunnan raportissa. Lautakunnat tekevät paljon päätöksiä tietojärjestelmä- ja tietotekniikkahankinnoista, usein niukan tiedon pohjalta. Kaupungin strategiassa on sovittu, että kaupunginhallitukseen tullaan perustamaan IT-jaosto. Kysyin valtuuston kokouksessa kaupunginjohtaja Pajuselta, milloin kaupunginhallituksen IT-jaosto tullaan perustamaan, ja sain vastauksen, että asia tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn elokuussa.

IT-jaostoa tarvitaan ohjaamaan kaupungin IT-strategiaa ja antamaan lautakuntien ja valtuuston IT-päätöksentekoon tarvittavaa tukea. Kaikkien valtuutettujen ja luottamushenkilöiden tulee lisäksi paneutua huolella käsiteltäviin IT-hankintoihin, jotta ongelmiin saadaan ratkaisuja.

Haku

Vasemmistoliitto