Dan Koivulaakso: Kysymys valtuuston kyselytunnille

maaliskuu 1, 2014 | Kategoria: Kysely, Valtuusto

danMaanantaina (HS 24.2.) kävi ilmi, että pääkaupunkiseudun kunnat ovat lisänneet asiantuntijapalveluiden ostoja yli 30 miljoonalla eurolla vuosina 2008–2013 lamasta huolimatta. Helsingin osuus yli 100 miljoonan euron kokonaissummasta oli 77,8 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Viimeisimpänä otsikoihin nousi Ernst & Youngin konsulttiselvitys HKL:n yhtiöittämisestä, joka on tähän asti maksanut 152 000 euroa. Summa tulee kuitenkin nousemaan, koska selvitys on tehty niin puutteellisesti, ettei se huomioi ajankohtaista oikeuskäytäntöä. Lisäksi konsulttiyhtiö voi ajatella hyötyvänsä mahdollisesta yhtiöittämisestä uusien työtilausten muodossa ja siksi lähtökohtaisesti kannattaa sitä.

Ernst & Youngin käyttö perustuu vuonna 2010 solmittuun konsulttipalvelujen puitesopimukseen. Sitä ei siis ole erikseen kilpailutettu. Sopimuksessa ei ole mitään ylärajaa sille, kuinka paljon konsulttipalveluita voidaan tilata 3+1 vuoden sopimuskauden aikana.

“Työntekijöiden osaaminen ja asiantuntemus on kaupungin voimavara”, sanotaan strategiassamme. Kun käytämme ulkopuolisia konsultteja, on kuitenkin vaarana, että ohitamme kaupungin oman henkilöstön asiantuntemuksen ja säästämme tavalla, joka tulee kokonaistaloudellisesti kalliimmaksi. Toinen asia on, missä tilanteissa konsulttipalveluiden ostaminen on ylipäätänsä perusteltua, kun kaupungilla on omaakin osaamista, ja meille toistuvasti esitellään talouden madonlukuja.

Tämän takia kysyn:
– Kuinka paljon (euromääräisesti), miltä kaikilta yrityksiltä ja mihin tarkoitukseen kyseisen puitesopimuksen aikana on tilattu konsulttiselvityksiä?
– Millä tavalla ja kriteereillä puitesopimuksen puitteissa päätetään konsulttipalvelutilauksista?
– Mihin toimenpiteisiin kaupunginjohtaja aikoo ryhtyä, jotta emme tilaa selvityksiä, joiden ehdottomat toimenpiteet ovat hintansa takia toteuttamiskelvottomia tai lain vastaisia, kuten HKL:n kohdalla kävi?

Haku

Vasemmistoliitto