Vasemmistoliiton valtuustoryhmä Helsingin kaupungin raamista: Ykköstavoite terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen  

maaliskuu 27, 2014 | Kategoria: Budjetti, Kannanotot

Vasemmistoliitto hyväksyi 24.3.2014 kaupunginhallitusryhmien neuvottelutuloksen lautakunnissa tapahtuvan budjettivalmistelun ja tulevien budjettineuvottelujen pohjaksi. Neuvotteluissa vasemmistoliiton tärkeimmät tavoitteet olivat, ettei raami saa vaarantaa peruspalveluiden toteutumista ja taloussuunnittelua on kehitettävä niin, että budjettivalmistelussa huomioidaan virastojen toteumaennusteet. Neuvotteluissa oltiin yhtä mieltä siitä, että lautakuntien tulee budjettia laatiessa huomioida, miten raami mahdollistaa peruspalveluiden toteuttamisen.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on kuitenkin huolissaan siitä, onko raamin pohja riittävä palveluiden turvaamiseksi. Siksi ryhmä pitää tärkeänä sitä, että syksyllä budjettineuvottelujen yhteydessä arvioidaan vuoden 2014 toteumaennustetta vasten, tarjoaako raami riittävät edellytykset palveluiden järjestämiseksi. Lisäksi Vasemmistoliiton mielestä strategian tavoitteista tulee ensisijaisesti turvata se, että helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja terveyserot kaventuvat.

Helsingin tuottavuustavoitteen, lain vaatimusten ja strategiaan kirjattujen kuntalaisten hyvinvointia koskevien tavoitteiden toteuttaminen samanaikaisesti on osoittautunut haastavaksi. Helsinki ei tälläkään hetkellä pysty pitämään kiinni siitä, että se turvaisi sille kuuluvat lakisääteiset tehtävät. Siksi valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että valtuustokauden aikana arvioidaan, onko perusteltua pitää kiinni prosenttilukuihin perustuvasta tuottavuustavoitteesta. Sen sijaan, että talousraamia jatkuvasti tiukennetaan, on myös harkittava veronkorotuksia, jotta strategian tavoite helsinkiläisten hyvinvoinnin parantamisesta voidaan saavuttaa.

Lisätietoja:
Veronika Honkasalo
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
puheenjohtaja
040-5559409

Haku

Vasemmistoliitto