Joonas Leppänen: Gruppanförande vid Folktingets session den 5.4.2014

huhtikuu 22, 2014 | Kategoria: Svenska

148_leppanen-joonas.normalSom ni alla inte vet är jag även medlem i social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors. Orsaken varför jag tar upp det här idag är för att lyfta fram några erfarenheter från sammanslagningen av social- och hälsovården i Helsingfors. Då vi slog ihop social- och hälsorvården lyckades vi i samma veva kraftigt försvaga den svenska servicen. Det finns t.ex. socialarbetare som känner sig så pass ensamma i deras arbete att de överväger att flytta över och börja jobba på finska. Vi vill dock tacka Folktinget för insatserna i rådgivningsverksamheten. Vi har ändå en hel del att ta i.

I och med utvecklingen som har lett till ett försvagande av den svenska servicen uppkommer det förslag att sköta det svenska antingen delvis eller helt privat. I och med den statliga strukturomvandlingen i social- och hälsovården kan även en liknande utveckling och försämrande av de svenska tjänsterna ske på en statlig nivå.

I stora enheter finns risken och delvis också ett incitament att låta det privata sköta de svenska tjänsterna. Problemet med att privatisera de svenska tjänsterna är förutom att de förs utanför all demokratisk kontroll, centrala med tanke på svenskans status i Finland. Privata lösningar kan kännas attraktiva på kort sikt men i det långa loppet bidrar det till en minskad legitimitet för svenskan i landet. Med andra ord är det nödvändigt att garantera ett starkt offentligt stöd för svenska tjänster också för att uppehålla svenskans legitimitet i Finland. Att själv bidra till minskande av legitimiteten skulle vara destruktivt.

Med tanke på den statliga utvecklingen och de stora upptagningsområdena anser vi ändå att det finns en ypperlig möjlighet att stärka det svenska om vi själva väljer att värna för de svenska tjänsterna som högklassiga offentligt organiserade tjänster. Något annat har vi inte råd med.

Med tanke på Kårkullas roll är vi för att bevara och lagstadga Kårkulla men vi är inte övertygade att man ska öka mandatet till andra specialuppgifter inom social- och hälsovården.

Haku

Vasemmistoliitto