Valtuustoryhmä: Koulujen lakkauttamisesitykset ja opetussäästöt päätettävä vasta syksyllä

toukokuu 7, 2014 | Kategoria: Kannanotot, Opetus, Valtuusto

Vasemmistoliiton Helsingin valtuustoryhmän mielestä koulujen lakkauttamisen ja opetukseen kohdistuvien säästöjen osalta on otettava aikalisä. Opetuslautakunnassa on perustettu ad hoc -jaosto, jonka tehtävänä on käydä läpi yhdessä vanhempien kanssa koulujen lakkautussuunnitelma. Tälle jaostolle on annettava riittävästi aikaa huolelliseen työhön.

Opetustoimeen kohdistuvat säästöt eivät koske vain koulurakennuksia vaan opetustoimen budjettiesityksessä ollaan leikkaamassa myös tuntikehystä, erityisopetusta ja avustajaresursseja. Nämä säästöt merkitsisivät luokkakokojen kasvua ja erityistukea tarvitsevien koululaisten aseman heikentämistä. Tällaiset säästöt tulevat kalliiksi ja ovat vastoin Helsingin kaupungin strategiaan kirjattuja periaatteita hyvinvointierojen kaventamisesta sekä niiden kasvamisen ennaltaehkäisemisestä.

Vasemmistoliiton mielestä koulujen lakkauttamista pitää käsitellä syksyllä samassa yhteydessä opetustoimen kokonaisrahoituksen kanssa, kun ensi vuoden budjettia käsitellään. Koulujen lakkauttamiset eivät ole irrallisia muista päätöksistä. Vasemmistoliiton mielestä on ensiarvoisen tärkeää turvata hyvä opetus ja hyvät opetustilat. Niistä voidaan päättää vain kokonaisuutena.

LISÄTIETOJA:

Veronika Honkasalo
valtuustoryhmän puheenjohtaja
040 555 9409

Haku

Vasemmistoliitto