Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet: talousarvio voi vaarantaa palvelut

kesäkuu 3, 2014 | Kategoria: Kannanotot, Sosiaalitoimi, Terveys

Allekirjoittaneiden sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten mielestä lautakunnan ei olisi tullut hyväksyä
talousarvioehdotusta 3.6. kokouksessaan. Joonas Leppänen (vas) esitti Jouko Malisen (sdp) kannattamana
talousarvion palauttamista valmisteluun, mutta esitys kaatui äänin 8-5.

Talousarvioehdotuksessa ei ole otettu huomioon väestönkasvun vaikutusta palveluiden tarpeeseen.
Esimerkiksi terveydenhoitokäyntien ja laitoshoitopäivien määrät on arvioitu suunnilleen samalle tasolle
kuin vuonna 2014, vaikka kaupungin asukasmäärän ennustetaan kasvavan 1,4 %. Toiminnan mitoittaminen
epärealististen arvioiden pohjalta voi johtaa palveluiden ruuhkautumiseen ja työntekijöiden uupumiseen.

Talousarvioehdotuksen mukaan taloutta sopeutetaan muun muassa palvelurakennetta keventämällä
eli laitoshoitoa purkamalla sekä ohjaamalla kaupunkilaisia suuremman omavastuullisen maksuosuuden
palveluihin palvelusetelin avulla. Ehdotukseen ei kuitenkaan sisälly suunnitelmaa, mitä laitospaikkoja
lakkautetaan ja mikä on näiden sopeutusten kustannusvaikutus. Lautakunta ei voi siksi arvioida
säästötoimien realistisuutta tai vaikutusta palveluiden saatavuuteen. Hyväksyessään talousarvion
lautakunta ottikin riskin, että kaupunginvaltuuston päätettyä budjetista lopullisesti käytettävissä olevat
rahat osoittautuvat riittämättömiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen.

Sosiaali- ja terveysviraston järjestöneuvottelukunta on lausunnossaan arvioinut: “Todellisuudessa
talousarvioehdotus ei ole realistinen. Tällä rahamäärällä ei kyetä tuottamaan kaikkia nykyisiä palveluja.”
Aikaisempien tilinpäätöstietojen sekä työntekijöiltä ja asiakkailta lautakunnan jäsenille tulevan palautteen perusteella järjestöneuvottelukunnan lausunto on uskottava. Nyt hyväksytty talousarvioehdotus
voi johtaa kaupunkilaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kasvamiseen. Lisäksi esitetty ohjaaminen
osin omarahoitteisiin palveluihin vaarantaa universaalisuusperiaatteen, jonka mukaan julkinen
palvelujärjestelmä tarjoaa palveluita kaikille kuntalaisille sosioekonomisesta asemasta riippumatta.

Lisätiedot:

– Anna Vuorjoki, vasemmistoliitto, 050 337 0689, anna [dot] vuorjoki [at] kolumbus [dot] fi
– Joonas Leppänen, vasemmistoliitto, 040 767 1228, jleppan [at] gmail [dot] com
– Jouko Malinen, sdp, 040 094 0273, jouko [dot] malinen [at] luukku [dot] com
– Rene Hursti, perussuomalaiset, 044 074 8184, rene [dot] hursti [at] gmail [dot] com

Haku

Vasemmistoliitto