Kivinokkaa kehitetään kaikkien kaupunkilaisten virkistysalueena

kesäkuu 9, 2014 | Kategoria: Asuminen, Kaupunginhallitus, Kaupunkisuunnittelu, Ympäristö

Helsingin kaupunginhallitus päätti vasemmiston, vihreiden,
sosiaalidemokraattien, rkp:n ja perussuomalaisten enemmistön äänin kehittää
Kivinokkaa virkistysalueena. Kaupunginhallitus hyväksyi
kaupunkisuunnittelulautakunnan aikaisemman tekemän päätöksen, joka syntyi
punavihreän enemmistön äänin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja käytti otto-oikeuttaan ja toi
päätösesityksen kaupunginhallitukselle. Nyt tehty päätös tarkoittaa, että
Kivinokan suunnitteluperiaatteet menevät uudelleen valmisteluun.
Kaupunginhallituksen päätös syntyi äänin 10-5.

Kaupunginhallitus päätti Kivinokan osayleiskaavan jatkosuunnittelusta, joka
pohjautuu kesämaja- ja virkistyskäyttöön ja sen laajentamiseen. Asumista tulisi
jatkossa kohdentaa Itäväylän ympäristöön taloudellisesti kestävällä tavalla.

Helsingin Vasemmisto pitää päätöstä merkittävänä voittona kaupunkilaisille.
Aluetta kehitetään kaikkien kaupunkilaisten virkistysalueena.
Kivinokkaa tuleekin kehittää osana merellistä Helsinkiä. Nyt aluetta voidaan
kehittää vetovoimaiseksi paikaksi kulttuuritapahtumille, liikunnalle ja
monimuotoistuvalle majailukulttuurille, kuten vuokrakesämajoille.

Helsingin Vasemmiston kaupunginhallituksen jäsen Sirpa Puhakka pitää päätöstä
voittona kansalaisaktiivisuudelle.

– Kivinokka kaikille -liike on tuottanut kunnalliselle
päätöksentekokoneistolle oman kehittämisehdotuksensa. Liike antaa uskoa myös
muille kaupunkilaisille. Eikä vaikuttaminen lopu tähän. Jatkosuunnitelmat tulee
tehdä yhteistyössä helsinkiläisten kanssa, sanoo Puhakka.

Hän korostaa, että asumista ja virkistysalueita ei tule asettaa vastakkain.
– Kaupunkilaiset tarvitsevat kattavat virkistysalueet, ja tähän tarkoitukseen Kivinokka on oivallinen paikka julkisten ja kevyen liikenteen tuntumassa.

Haku

Vasemmistoliitto