Kysymyksiä ja vastauksia Palmiasta

syyskuu 12, 2014 | Kategoria: Kannanotot, Palveluverkko

1)  Miksi Vasemmistoliitto ei halua pilkkoa Palmiaa?

Vasemmistoliitto ei kannata Palmian henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen yhtiöittämistä. Tähän on useita eri syitä.

Ensinnäkin osakeyhtiön hallinto on vähemmän avoin ja läpinäkyvä kuin liikelaitoksen. Kaupunginhallituksella ja -valtuustolla olisi huomattavasti nykyistä vähäisemmät oikeudet saada tietoa ja päättää osakeyhtiömuotoisen Palmian asioista.

Yhtiö joutuisi kilpailemaan markkinoilla esimerkiksi ISS:n, Sodexhon ja muiden globaalien suuryritysten kanssa. Uusi yhtiö ei välttämättä pärjäisi kilpailussa vaikkapa koulujen ylläpidosta ja metron asiakaspalvelusta, koska suuryritykset saattavat vallata markkinaosuuksia polkemalla hintoja.  Lisäksi kaupungin työehtosopimuksiin tulisi työntekijöille epäedullisia muutoksia, käytännössä palkanalennuksia.

Vasemmisto on huolestunut myös kunnallisia palveluita tuottavien yhtiöiden verojalanjäljestä. Monikansalliset yritykset voivat siirtää julkisista palveluista tehtyjä voittoja veroparatiiseihin, jolloin verovaroilla tuotettuja voitoista ei saada edes veroja.

Uudistettu kuntalaki ja sen kilpailuneutraliteettipykäkälät eivät edellytä nyt esitettyjä yhtiöittämisiä vaan ainoastaan toiminnan uudelleenjärjestelyjä.

Työpaikkaruokailun kohdalla, joka on selvästi ulos tapahtuvaa myyntiä, on vaihtoehtona yhtiöittäminen tai toiminnan alasajo. Työpaikkavaikutus tästä olisi pienempi, kuin jos uusi yhtiö häviäisi kilpailutuksia. Muissa toiminnoissa ei ole muita perusteita yhtiöittämiselle kuin kilpailutuksen lisääminen.

2) Miksi Vasemmistoliitto ajaa vain ammattiyhdistysliikkeen asioita, eivätkö tavalliset järjestäytymättömät pienipalkkaiset kiinnosta?

Kyseessä ei ole vain ammattiliittojen tai niiden jäsenten asia, vaan päätös koskettaa jokaista pienipalkkaista työntekijää. Puolustamalla järjestäytyneiden työntekijöiden asemaa puolustaa kaikkien asemaa. Tämän tietää jokainen, joka tuntee suomalaista työehtosopimusjärjestelmää.

Palmian työehtoja määrittää nykyään Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KV-TES), joka on normaalisitova. Se tarkoittaa, että sopimus koskee kaikkia työsuhteita riippumatta siitä, kuuluuko työntekijä ammattiliittoon vai ei. Mikäli Palmia tai osia siitä yhtiöitettäisiin, ottaisi uusi yhtiö käyttöönsä ammattialasta riippuen kiinteistöpalvelualan, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita tai turvallisuusalaa koskevan työehtosopimuksen. Kaksi ensimainittua ovat yleissitovia, joten myös ne koskettavat kaikkia työntekijöitä. Turva-alan sopimus ei ole, joten sen käyttöönotto riippuu työnantajan päätöksestä.

Palvelualojen ammattiliitto PAM, jonka alaisia uudet sopimukset olisivat, on ilmaissut tukensa JHL:n yhtiöittämisen vastaiselle kamppailulle.

3) Mihin perustuu väite siitä, että yhtiöittäminen johtaa palkkojen alentumiseen?

Vaikka henkilökunta siirtyisi yhtiöön samalla palkalla, astuisivat palkanalennukset voimaan käytännössä heti hävityn kilpailutuksen jälkeen kun uusi yhtiö käy yt-neuvotteluja. Jos on olemassa irtisanomisperuste, voidaan myös vanhan työntekijän palkkaa alentaa.

Palkanalennukset tulevat myös siitä, ettei palkka tule nousemaan enää. Uudet työntekijät tulevat alemmalla palkalla, ja tulevat palkankorjaukset ohjautuvat samanpalkkaisuusperiaatteella heille. Näin vanhojen työntekijöiden palkkakehitys jää rajusti jälkeen.

Yhtiöittämisesitykseen sisältyvä kilpailuttamisen merkittävä lisääminen johtaa pahimmillaan merkittävästi suurempiin työpaikkamenetyksiin kuin kilpailluilla markkinoilla tapahtuvien toimintojen alasajo.

Lisätietoja:
Sirpa Puhakka, kaupunginhallituksen jäsen (vas.)
puh. 04577313000
Dan Koivulaakso, konsernijaoston jäsen (vas.)
0445066613

Haku

Vasemmistoliitto