Anna Vuorjoki: Lautakunta päätti terveysasemien vähentämisestä

lokakuu 7, 2014 | Kategoria: Palveluverkko, Sosiaalitoimi, Terveys

annaSosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tänään palveluverkkolinjaukset, joiden mukaan terveysasemien ja sosiaalipalvelupisteiden määrää vähenisi selvästi vuoteen 2030 mennessä ja palvelut keskitettäisiin suuriin keskuksiin. Me vasemmistoliiton edustajat olemme pitkään tehneet töitä lähiterveysasemien puolesta ja myös tämän päätöksen alla neuvottelimme uuraasti toisten ryhmien kanssa löytääksemme jonkinlaista yhteistä linjaa. Meille olikin pettymys, että lautakunnan enemmistö päätti lopulta hyväksyä lähipalveluiden vähentämisen.

Hyvää tänään tehdyissä linjauksissa on, että sosiaalipalvelut tuodaan jatkossa saman katon alle terveyspalveluiden kanssa. Tarkoitus on kehittää aiempaa tiiviimpää yhteistyötä esimerkiksi lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden välillä. Myös tätä tavoitetta vasemmistoliitto on pitkään ajanut, ja nyt siinä otettiin iso askel eteenpäin.

Lapsiperheiden palveluita aletaan keskittää perhekeskuksiin, aikuisten palveluita terveys- ja hyvinvointikeskuksiin ja vanhusten palveluita monipuolisiin palvelukeskuksiin. Esimerkiksi terveyskeskuspalveluita tarjotaan suunnitelman mukaan jatkossa kuudessa valtavan kokoisessa terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, joissa lisäksi tehdään muun muassa aikuisten sosiaalityötä ja annettaisiin mielenterveys- ja päihdehoitoa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyöhön ei kuitenkaan tarvittaisi isoja keskuksia, vaan aivan yhtä hyvin sitä voitaisiin tiivistää pienillä lähiasemilla. Eri kaupunginosissa pitäisikin olla sosiaali- ja terveysasemia, joilta saa tavallisimpia terveyskeskuspalveluita, sosiaalityötä sekä matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita. Pienillä asemilla työntekijät pystyvät tuntemaan oman kaupunginosansa ja kehittämään sellaisia palveluita, joita juuri siellä tarvitaan. Isoihin keskuksiin pitäisi siirtää vain vaativimmat palvelut kuten esimerkiksi lastensuojelu, perheneuvola ja vaativat mielenterveyspalvelut.

Esitin kokouksessa, että jatkossa kehitetään toimintamallia tällaisille lähisosiaali- ja terveysasemille. Valitettavasti esitys kumottiin äänin 8‒4. Meidän vasemmistoliittolaisten lisäksi sitä tukivat vain perussuomalaisten ja yksi SDP:n edustaja.

Konkreettisesti päätettiin tässä vaiheessa Kallion terveysaseman lakkauttamisesta vuonna 2018, jolloin sen toiminta siirretään Kalasatamaan. Edellisessä kokouksessa sitouduttiin siihen, että myös Herttoniemen ja Vallilan terveysasemista luovutaan Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen valmistuessa. Me vasemmiston edustajat äänestimme näiden terveysasemien lakkauttamista vastaan.

Vaikka uudistuksen isot linjat onkin nyt hyväksytty tavalla, johon en ole tyytyväinen, työ tärkeiden tavoitteiden puolesta jatkuu. On huolella seurattava, miten ensimmäiset kokeilut suurista palvelukeskuksista onnistuvat ja tarvittaessa muutettava suunnitelmia kokemusten pohjalta. Tärkeää on myös huolehtia, ettei suuria muutoksia ryhdytä tekemään liian niukoilla resursseilla. Uusien työtapojen kehittämiseen menee aina työntekijöiden aikaa, eikä se aika saa olla pois asiakkaiden kanssa tehtävästä työstä. Uskonkin, että vasemmistoliitolla on jatkossa tärkeä rooli kriittisenä äänenä uudistuksen edetessä.

Haku

Vasemmistoliitto