Anna Vuorjoki: Kysymys työntekijöiden oikeusturvasta valtuuston kyselytunnilla

tammikuu 28, 2015 | Kategoria: Kysely, Sosiaalitoimi, Valtuusto

Anna VuorjokiHelsingin Sanomat uutisoi viime viikolla, että Helsinki ei tarjoa oikeusapua työntekijöilleen, joita syytetään virkavirheistä 8-vuotiaan tytön tapauksessa.

Virheet työssä eivät usein riipu yksin työntekijästä, vaan myös työn puitteet vaikuttavat siihen, kuinka helposti virheitä tapahtuu. Vaativassa ihmissuhdetyössä on paljon merkitystä sillä, millaista tukea ja ohjausta työntekijä saa työhönsä sekä kuinka suuren kiireen ja kuormituksen alla työntekijä joutuu tekemään päätöksiä.

Viime keväänä suuri osa Helsingin lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä allekirjoitti vetoomuksen, jolla haluttiin kiinnittää johtavien virkamiesten ja poliitikkojen huomio lastensuojelun epäkohtiin. Työntekijät toivat esille, että sosiaalityöntekijöiden päätöksentekoa on vaikeutettu eikä heillä ole täyttä päätäntävaltaa sellaisissakaan asioissa, joista he ovat lain mukaan vastuussa.

Niin lastensuojelussa kuin muissakin palveluissa työntekijät ovat ilmaisseet huolta kaupungin niukoista resursseista. Monissa palveluissa työntekijät toimivat äärirajoilla kovien tulospaineiden alla, ja laadukkaan työn tekeminen on haastavaa. Kysymys työolosuhteista ja työntekijöiden vastuusta ulottuukin paljon lastensuojelua laajemmalle ja koskettaa kaikkia hallintokuntia.

Kaupunki on osaltaan vastuussa siitä, että työntekijöillä on mahdollisuus tehdä laadukasta ja huolellista työtä. Moraalisesta näkökulmasta kaupungilla työnantajana on osavastuu virheistä, joita työssä syntyy. Hyvää työnantajapolitiikkaa on työntekijöiden tukeminen, kun virheitä käsitellään.

Kysynkin:

Millä perusteilla päätetään siitä, tarjoaako kaupunki työntekijöille oikeusapua?

Millä keinoilla kaupunki voi parantaa työntekijöidensä turvaa tilanteissa, joissa he ovat syytettyinä työssään tapahtuneista virheistä?

Miten kaupunki huolehtii siitä, että työntekijät eivät joudu vastaamaan sellaisista virheistä, joihin osasyynä ovat ongelmat työolosuhteissa tai kohtuuttoman niukat resurssit?

Haku

Vasemmistoliitto