Petra Malin: Varhaiskasvatus on vaarassa eriarvoistua

huhtikuu 12, 2015 | Kategoria: Sosiaalitoimi, Yleinen

Petra MalinpieniAloitin Helsingin kaupungin varhaiskasvatuslautakunnan jäsenenä huhtikuussa 2015. Tehtävä on tärkeä ja vaativa, sillä laadukas varhaiskasvatus on yksi tehokkaimmista tavoista estää lasten ja nuorten eriarvoistumista ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmia. Helsinkiläinen varhaiskasvatus on kuitenkin vaarassa eriarvoistua.

Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten määrä on tällä hetkellä historiallisen suuri: 23 000 lasta. Tämä selittyy pitkälti sillä, että Helsingin lapsimäärä on ollut voimakkaassa kasvussa, ja kehitys jatkuu lähivuosina. Julkisessa päivähoidossa käyvien 3-6-vuotiaiden lasten osuus kuitenkin vaihtelee alueittain paljon, 65 prosentista 85 prosenttiin. Kotihoidon tuen käyttö 1-2-vuotiaiden lasten perheissä vaihtelee alueesta riippuen vielä enemmän: 33 prosentista 66 prosenttiin. Kotihoidon tukea käytetään eniten Itä-Helsingissä ja vähiten Etelä-Helsingissä, jossa taas käytetään muuta kaupunkia enemmän yksityisen hoidon tukea.

Kotihoidon tuen saajana on yhä useimmin lapsen äiti. Vain 9 prosenttia tuen saajista oli Helsingissä isiä vuonna 2014. Varhaiskasvatusviraston tavoitteena on jatkossa hillitä menojen kasvua lisäämällä yksityisen hoidon tuen ja yksityisen päivähoidon piirissä olevien lasten määrää. Myös kotihoidon tuella olevat äidit tuottavat varhaiskasvatukseen säästöjä.

Kotihoidon tuki on tasoltaan matala ja sen varassa eläminen saattaa jättää saajan taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen. Perheillä on oikeus valita heidän tilanteeseensa parhaiten sopiva hoitomuoto, mutta yhteiskunnallisella tasolla on ongelmallista, jos kotihoidon tuki keskittyy Helsingissä naisille ja sellaisille alueille, joilla on paljon sosioekonomisia ongelmia. Eri alueiden lapset eivät pääse hyötymään varhaiskasvatuksesta yhtäläisellä tavalla.

Koska idän alueella kunnallisen päivähoidon käyttö on matalammalla tasolla, lautakuntaan on tuotu käsiteltäväksi alueen päiväkotien lakkauttamisia. Kaupungin tulee huolehtia myös Itä-Helsingin lasten edellytyksistä osallistua laadukkaaseen kunnalliseen päivähoitoon. Kun mahdollisia lakkauttamisia punnitaan, tulee huomioida kaupunginosien ja ennen kaikkea lasten yhdenvertaisuus.

Haku

Vasemmistoliitto