Petra Malin: Lautakunta hylkäsi päiväkoti Humikkalan lakkautuksen

toukokuu 2, 2015 | Kategoria: Lapset, Palveluverkko

Petra MalinpieniLakkautusuhan alla ollut päiväkoti Humikkala saa jatkaa toimintaansa. Varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 28.4. 2015 hylätä viraston lakkautusesityksen äänin 6 – 2, yksi lautakunnan jäsenistä äänesti tyhjää. Olin mukana äänestämässä lakkautusta vastaan.

Päiväkoti Humikkala sijaitsee Mellunkylän varhaiskasvatusalueella keskellä pientaloaluetta. Varhaiskasvatusalueella on tyhjiä tilapaikkoja, mutta Humikkalan alueelta on pitkä ja hankala matka Kivikkoon tai Fallpakkaan, jossa paikkoja jatkossa on. Lisäksi monet alueen päiväkodeista eivät tyhjistä neliöistä huolimatta kuitenkaan voi ottaa vastaa lisää lapsia, koska henkilökuntamitoitus ei riitä suurempaan lapsimäärään. Alueen lapset ovat ystävystyneet päiväkoti Humikkalassa ja päiväkodilla on suuri merkitys alueen yhteisöllisyydelle.

Päiväkodissa on toki ongelmansakin. Rakennus on tulossa käyttöikänsä päähän ja vaatisi tulevaisuudessa isoja korjauksia. Rakennuksessa on aiemmin havaittu sisäilmaongelmia, mutta mittavien korjaustöiden jälkeen sisäilma on parantunut eikä ongelmia tällä hetkellä ole. Alueen vanhemmat ovat toivoneet, että rakennus saisi olla toiminnassa vielä viitisen vuotta, jonka jälkeen alueelle joka tapauksessa tarvittaisiin uusi suurempi päiväkoti. Varhaiskasvatuslautakunta arvioi, että nykyinen rakennus selviää vielä jonkin aikaa pienin korjaustöin, jonka jälkeen alueelle voidaan miettiä uutta pysyvää ratkaisua.

Valitettavasti päiväkoti Humikkalan rakennus ei ole ainoa, jossa on vastaavanlaisia ongelmia. Lautakunta toivoikin, että jatkossa tehtäisiin koko kaupungin kattava arvio päiväkotirakennusten kunnosta ja mahdollisesta kunnostustarpeesta. Mikäli päiväkoteja joudutaan lakkauttamaan rakennusten kuntoon liittyvistä syistä, tulisi se tehdä hallitusti, koko kaupungin kokonaisuus huomioiden ja vanhemmille hyvissä ajoin tiedottaen.

Alueen asukkaat olivat todella aktiivisia asiassa ja tuottivat hyvää ja perusteellista tietoa lautakunnan jäsenille päiväkodin tilanteesta. Viraston kautta ei valitettavasti tällä kertaa ollut saatavilla kaikkea tarpeellista tietoa päätöksenteon tueksi.

Päiväkoti Humikkalan lasten vanhemmilla oli resursseja ja mahdollisuuksia nousta puolustamaan päiväkotiaan, mutta kaikilla alueilla ei näin ehkä ole. Päiväkodin lakkauttaminen ei ole pikkujuttu, vaan sillä on suuri merkitys koko päiväkodin lähiympäristölle. Esitin lautakunnassa toiveen, että mikäli jatkossa lautakunta joutuu käsittelemään lakkautuspäätöksiä, valmistelussa tulisi olla alusta asti saatavilla mahdollisimman monipuolisesti tietoa. Lakkauttamisen syyt ja seuraukset on aina pystyttävä arvioimaan kattavasti, jotta poliitikot voivat tehdä hyviä ja vastuullisia päätöksiä.

Haku

Vasemmistoliitto