Eija Loukoila: Yleiskaavasta yleisesti

toukokuu 5, 2015 | Kategoria: Asuminen, Kaupunkisuunnittelu, Rakentaminen, Valtuusto, Ympäristö

eijapieniHelsingin kaupunginvaltuusto keskusteli tiistaina 5.5. yleiskaavaluonnoksesta. Luonnoksen perustana on olettamus, että vuonna 2050 Helsingin nykyisten rajojen sisällä asuu noin 250 000 enemmän kuin tällä hetkellä.

Yleiskaavassa on varattu uutta tilaa rakentamiselle kolmenlaisilta alueilta. Näistä aluevarauksista kolmannes sijaitsee suunniteltujen kaupunkibulevardien varrella, kolmannes täydennysrakentamisalueilla ja loppu kolmannes uusilla laajemmilla alueilla kuten Malmi, Tuomarinkylä, Viikki ja Roihupellon pohjoisosa, mutta osittain myös viher- ja virkistysalueilla, mukaan lukien Keskuspuisto.

Kaupunkibulevardit ovat kiinni valtion päätöksenteosta. Viime viikolla kaupunkisuunnittelulautakunnan yleiskaavaseminaarissa valitettavasti kuulimme, että ELY-keskus on antanut kaupunkibulevardeista kriittisen lausunnon. Jotta kaupunkibulevardit hankkeina käynnistyisivät, valtion kanssa on aloitettava välittömästi neuvottelut sopivien tieosuuksien muuttamisesta kaduiksi. Laajasalossa on moottoritiemäinen katuosuus kaupungin maalla. Kun saamme kokemuksia tästä pilottihankkeesta, saanemme myös ELY-keskuksen lämpenemään kaupunkibulevardeille. Bulevardeista on tekeillä useampia selvityksiä; kansiratkaisut, välityskyky, hyötykustannuslaskelmat. Mutta jo nyt tiedämme, että nämä tulevat kalliiksi.

Täydennysrakentaminen riippuu tonttien haltijoista, joita kaupunki ei voi kaavoitusmonopolistaan huolimatta ohittaa. Mikäli taloyhtiöt tai muut haltijatahot eivät itse ole hakemassa täydennysrakentamista tonteilleen, ei kaupunki voi kovinkaan helposti lähteä hakemaan täydennysrakentamisoikeutta. Kaupungin hallinnoimien tonttien tiivistäminen ja korkempi rakentaminen tulee tutkia. Sopivien tonttien löytäminen ja rakennuttaminen on kuitenkin pitkä ja hidas tie.

Rakentamista suunnitellaan myös Malmin lentokentälle, Roihupeltoon, Talin golfkenttä-alueelle, Tuomarikylän pelloille, Vartiosaareen, Ramsinniemeen, Uutelaan ja monille muille asukkaille tärkeille luonto-, viher- ja virkistysalueille. Malmin lentokentän ja Roihupellon muuttaminen asuintuotantoon on Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kannattamaa, sen sijaan laajempien viher- ja virkistysalueiden osalta olemme kriittisiä.

Nykyisiä luonto-, viher- ja virkistysalueita nakertamalla saadaan mahdutettua vain osa uusista asukkaista Helsinkiin. Vastassa ovat nykyiset asukkaat, jotka antamissaan lausunnoissa painottavat, etteivät luontoarvot saa vähentyä. Lausunnoissa pelätään tärkeiden vihersormien katkeamista. Myös meidän valtuustoryhmämme on huolissaan viheralueiden nakertamisesta.

Tiivistyvällä kaupunkirakenteella on omat hyvät puolensa: se helpottaa muun muassa liikenteen ja liikkumisen kehittämistä. Rakentamisella on myös työllistävä vaikutus. Samalla on kuitenkin vaarana menettää Helsingin omaleimaisuus merellisenä luonnonläheisenä kaupunkina.

Vielä muutamia lukuja. On laskettu, että kaavailtu asukasmäärä tarvitsee nykyisen palveluverkon rinnalle lisää 10 terveysasemaa, 150 päiväkotia, 50 alakoulua ja 30 yläkoulua. Lisäksi kustannuksia aiheuttavat isot liikenneinvestoinnit sekä rakentamiseen suunniteltujen alueiden saattaminen rakentamiskuntoon. Investointikaton purkaminen on välttämätöntä lähivuosina.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa, että Helsinkiä kehitetään hyvien palvelujen ja tehokkaan joukkoliikenteen kaupunkina. Kaupunkina, jossa myös elinkeinoelämän tarpeet otetaan huomioon.

Haku

Vasemmistoliitto