Petra Malin: Helsinki puolustaa lasten tasa-arvoa

syyskuu 21, 2015 | Kategoria: Kaupunginhallitus, Lapset, Palveluverkko

Petra MalinpieniVarhaiskasvatuslakiin suunnitellut heikennykset eivät saa kannatusta Helsingissä. Kaupunginhallitus asettui Vasemmiston, Vihreiden, SDP:n ja RKP:n äänin vastustamaan hallituksen esityksiä subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistosta ja ryhmäkokojen kasvattamisesta. Varhaiskasvatuslautakunta ja opetuslautakunta olivat jo aiemmin vastustaneet esityksiä. On ilahduttavaa, että päättäjät näkevät laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen tärkeyden. On sen sijaan surullista, että asiasta vastaava apulaiskaupunginjohtaja ei sitä näe. Apulaiskaupunginjohtaja Räty teki lautakuntien näkemyksestä poiketen kaupunginhallitukselle esityksen, jossa puollettiin heikennyksiä, mutta kaupunginhallitus ei hyväksynyt tätä linjaa.

Varhaiskasvatuslautakunnan jäsenenä olen erityisen iloinen kaupunginhallituksen päätöksestä. Lapsen oikeudet eivät saa olla kiinni hänen vanhempiensa tilanteesta. Ei ole kohtuullista, että työttömäksi jääneiden vanhempien lapsi joutuu jäämään ulkopuolelle tutuista leikeistä ja päivärytmistä, tai pahimmillaan vaihtamaan toiseen päiväkotiin, kun osa-aikaista paikkaa ei olekaan tarjolla vanhasta ryhmästä. Ei myöskään ole kohtuullista, että pienen vauvan vanhemmat joutuvat todistamaan olevansa tarpeeksi väsyneitä, että heidän vanhempi lapsensa on oikeutettu kokoaikaiseen päiväkotipaikkaan. Kansainväliset vertailututkimukset osoittavat, että laadukas varhaiskasvatus on pitkällä tähtäyksellä parhaita tapoja ehkäistä inhimillisesti ja taloudellisesti kalliita ongelmia, kuten lasten huostaanottojen tarvetta.

Esitetyt heikennykset eivät todennäköisesti toisi mukanaan arvioituja säästöjä myöskään lyhyellä tähtäyksellä. Osa-aikaisen päivähoidon hallintaan tarvittaisiin varhaiskasvatusviraston mukaan sähköinen ratkaisu. Nämä ovat tyypillisesti kalliita. Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmä Apotin hinnaksi on nyt arvioitu 575 miljoonaa euroa, mikä on parisataa miljoonaa enemmän kuin koko varhaiskasvatusviraston tämän vuoden arvioitu budjetti. On hyvin epätodennäköistä, että säästöjä tullaan saamaan aikaiseksi osapäivähoidolla. Ryhmäkokojen kasvatus puolestaan lisäisi sairastavuutta ja vaarantaisi varhaiskasvatuksen turvallisuuden ja laadun.

Helsingissä on nyt otettu vakavasti vanhempien ja työntekijöiden huoli. Hallituksen olisi aika tehdä samoin.

Haku

Vasemmistoliitto