Silvia Modig: Ryhmäpuhe Helenistä

joulukuu 2, 2015 | Kategoria: Energia, Ponnet, Ryhmäpuheet, Valtuusto

Silvia ModigArvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

tämä on historiallinen päivä. Samaan aikaan kun Pariisissa käydään kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja, me olemme päättämässä energiayhtiömme tulevasta kehityssuunnitelmasta ja suunnasta. Asia ei ole mitätön: Helen on Suomen toiseksi suurin energiayhtiö ja vastaa viidestä prosentista koko Suomen päästöistä. On hienoa, että tällä päätöksellä me olemme kantamassa kortemme kekoon ilmastotavoitteissa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää esitystä hyvänä. Esitys täyttää valtuuston asettamat päästövähennystavoitteet. Hajautettuun ja uusiutuvaan energiaan nojaavaan erillistuotantoon siirtymisen kautta se tarjoaa mahdollisuuksia löytää tulevaisuudessa aina parhaat mahdolliset saatavilla olevat ratkaisut, niin ympäristön kuin talouden kannalta. Se antaa myös mahdollisuuden kunnianhimon tason nostamiseen matkan varrella, mikäli valtuustosta löytyy siihen tulevaisuudessa tahtoa.

Erityisen iloisia me olemme siitä, että Hanasaaren hiilivoimalan alasajolle asetettiin tarkka ajallinen takaraja. Valtava hiilikasa kasvavan kaupunkimme ytimessä on on ollut hyvin surullinen symboli. Hanasaaren voimalan alasajo mahdollistaa myös Kruunuvuoren siltojen toteuttamisen, mikä on edellytys sille, että Kruunuvuoren rantaan rakentuva uusi asuinalue on myös ilmastotavoitteimme mukainen. Vaikka suurin osa Helsingin energiankulutuksesta menee lämmöntuotantoon, on liikenteellä edelleen merkittävä vaikutus niin päästöihin kuin Helsingin ilmanlaatuun. Turhaa yksityisautoilua vähennämme parhaiten rakentamalla houkuttelevan joukkoliikenneverkon. Tähän Kruunuvuoren sillat tuovat arvokkaan lisän.

Arvoisa puheenjohtaja,

eri energiantuotantomuotojen vertailua tärkeämpää on se energia, jota ei tarvitse tuottaa ollenkaan. Helsingin on Suomen suurimpana kuntana näytettävä esimerkkiä energiatehokkuudessa. Kaupunki tekee paljon energiatehokkuuden saralla, mutta sekä sen että energian säästön merkitystä ei voi liikaa korostaa. Uusilla alueilla meillä on mahdollisuus jo suunnitteluvaiheessa pyrkiä kohti passiiviratkaisuja. Käynnissä oleva yleiskaavatyö antaa hyvän mahdollisuuden katsoa kokonaisuutta tavoitteen kannalta. Olemassa olevan kiinteistökannan  energiatehokkuutta voidaan parantaa monin keinoin, mutta tähän tarvitaan kannustimia. Me tarvitsemme niin yksittäiset ihmiset, taloyhtiöt kuin yrityksetkin mukaan. Monet näistä toimenpiteistä ovat myös taloudellisesti kannattavia.

Myös kirjaus aurinkoenergiasta on tärkeä. Sain syksyllä tutustua eduskunnan ympäristövaliokunnan kanssa Saksan energiakäänteeseen. Keskustelin Angela Merkelin tieteellisen ilmastoasiantuntijan kanssa siitä, millaisiin ratkaisuihin juuri nyt kannattaisi panostaa. Hän vastasi yksiselitteisesti, että aurinkoenergiaan. Uusiutuvassa tuotannossa juuri aurinkoenergia on nyt kehittynyt kaikkein nopeimmin ja tehokkaimmin, ja tulee tarjoamaan meille jatkossa yhä enemmän vaihtoehtoja.

Tämä esitys ei vie meitä vielä maaliin, mutta antaa täydelliset edellytykset sille.  Olemme matkalla kohti hiilineutraalia Helsinkiä, mutta täydellinen vapaus hiilestä ei ole vielä näköpiirissä. Siksi seuraavaan valtuustostrategiaan tulee kirjata tavoite ja polku täydellisen hiilivapauden saavuttamiseksi. Tästä syystä teen seuraavan toivomusponnen.

Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää, että

”Selvitetään tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle, fossiilisista polttoaineista luopumiselle ja energiatehokkuuden parantamiselle sekä energiansäästölle siten, että ne ovat käytettävissä valtuustostrategian valmistelussa 2017.

Välitavoitteet tulisi asettaa vuosille 2025, 2030 ja 2040, tähtäimenä valtuuston jo hyväksymä tavoite hiilineutraalista Helsigistä 2050 mennessä.”

Toivon aloitteelle kannatusta, jotta tulevalla valtuustolla on kaikki tarvittava tieto oikeiden ratkaisuiden tekemiseksi.

 

PS. Ponsi hyväksyttiin.

 

Haku

Vasemmistoliitto