Anna Vuorjoki: Valtuuston pitää kantaa vastuu koulujen lakkautuspäätöksistä

tammikuu 20, 2016 | Kategoria: Opetus, Palveluverkko, Valtuusto

Anna VuorjokiKaupunginvaltuusto käsitteli tänään esitystä, jonka mukaan päätösvalta koulujen lakkauttamisista ja yhdistämisistä siirrettäisiin valtuustolta opetuslautakunnalle. Vasemmistoliitto esitti, että esitys hylättäisiin ja kouluverkosta päätettäisiin jatkossakin valtuustossa.

Kaupunginvaltuusto on se toimielin, jonka asukkaat ovat valinneet vaaleilla ja jonka tehtävä on edustaa kuntalaisten tahtoa. Vain silloin, kun asia päätetään valtuustossa, asukkaat voivat valvoa valitsemiensa edustajien toimintaa. Valtuusto on myös ainoa toimielin, jossa keskustelu käydään julkisesti.

Näistä syistä valtuustokäsittelyssä edustuksellisen demokratian idea ja poliittinen vastuu toteutuvat paremmin kuin lautakunnissa. Jos kouluverkkopäätökset otettaisiin pois valtuustolta, heikennettäisiin päätöksenteon demokraattista kontrollia.

Opetusviraston suunnitelmissa tätä paikattaisiin siten, että parannettaisiin asukkaiden osallisuutta valmistelussa. Osallisuuden parantaminen on erittäin hyvä ja tarpeellinen asia. Esimerkiksi asukaskuulemiset ovat tärkeitä, jotta asukkaat saavat helposti tietoa kaikista päätöksen perusteista ja voivat jo valmisteluvaiheessa esittää ideansa ja ajatuksensa. Hyvä vuoropuhelu asukkaiden ja valmistelijoiden välillä lisää kumpienkin ymmärrystä päätettävistä asioista.

Kuitenkin viime kädessä jää päätöksentekijöiden harkittavaksi, otetaanko asukaskuulemisissa esitetyt mielipiteet huomioon. Siksi valtuustokäsittelyn demokraattista kontrollia ei voida korvata asukaskuulemisilla, vaan isoissa ja merkittävissä päätöksissä kumpaakin näistä tarvitaan.

Monille kaupunkilaisille koulujen lakkauttamiset ovat olleet niin merkittäviä asioita, että he ovat lähettäneet valtuutetuille sähköpostiviestejä, järjestäytyneet kansanliikkeiksi omien koulujensa puolesta ja järjestäneet mielenosoituksia ja keskustelutilaisuuksia. Mielestäni on väärin heikentää demokraattista kontrollia sellaisissa asioissa, jotka monet asukkaat kokevat hyvin merkittäviksi, joista on ristiriitaisia näkemyksiä ja joista käydään paljon julkista keskustelua. Se saattaisi antaa kuntalaisille viestin, että yritämme välttää keskustelua hankalista kysymyksistä.

Totta kai koulujen lakkauttamisista ja yhdistämisistä päättäminen olisi helpompaa, jos se tehtäisiin lautakunnassa eikä valtuustossa. Mutta ei demokratiassa isojen päätösten tekemisen kuulukaan olla helppoa. Sen pitää olla juuri niin vaikeaa, kuin mitä tuhansien ihmisten erilaisten näkökulmien esille tuleminen vaatii.

Tämänpäiväisessä valtuustokokouksessa ei päätöstä esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä vielä syntynyt, vaan SDP:n esityksestä valtuusto päätti palauttaa asian valmisteluun. Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus on parhaillaan työn alla, ja kysymys päätösvallasta kouluverkkoasioista ratkaistaan sen yhteydessä. Jatkamme siis vasemmiston valtuustoryhmän kanssa työtä, jotta päätösvalta kouluverkkoasioissa saataisiin pidettyä valtuustolla.

Haku

Vasemmistoliitto