Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmän tavoitteet raamineuvotteluihin

maaliskuu 30, 2016 | Kategoria: Budjetti, Valtuusto

valtuustoryhmaHelsingissä on aloitettu ensi vuoden budjetin sorvaaminen. Nyt neuvotellaan raamista eli budjetin suurista linjoista. Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä julkaisee avoimuuden nimissä tavoitteensa raamineuvotteluihin.

Suurin haaste Helsingille on tulevina vuosina väestönkasvu. Vasemmiston valtuustoryhmä haluaakin, että kaupunkilaisten määrän kasvu otetaan budjetissa paremmin huomioon. Vasemmisto on huolissaan siitä, miten tuottavuuden nimissä heikennetään huono-osaisimpien kaupunkilaisten asemaa ja on valmis mieluummin maltilliseen kuntaveroprosentin nostoon kuin palveluista leikkaamiseen.

Tavoitteet

1) Mikäli valtakunnan tasolla syntyy kilpailukykysopimus, joka parantaa tuottavuutta, otetaan se budjetin laskennassa huomioon, toisin sanoen vähennetään laskennallisesti kaupungin omaa tuottavuustavoitetta sen verran kuin kilpailukykysopimus vähentää kustannuksia.

2) Kiinteän omaisuuden myyntitavoitteessa huomioidaan samanaikainen korjausvelan mahdollinen pienentyminen. Myydyn omaisuuden korjausvelan määrä on otettava laskennalliseksi osaksi yhteenlaskettavaa myyntitavoitetta. Tämänhetkinen pelkkä euromääräinen tavoite ohjaa väärin.

3) Luovutaan euromääräisestä maanmyyntitavoitteesta. Myydään maata siten, että se on kokonaistaloudellisesti kaupungin etujen mukaista.

4) Varaudutaan raamissa veroprosentin nostoon 0,5 %.

5) Investointikaton kohdalla uusien asuntoalueiden osalta sovelletaan elinkaarimallia, jossa uusien investointien tuotto vähentää kattoon laskettavaa osuutta.

6) Investointeja voidaan rahoittaa lainarahalla.

7) Varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta tuottavuustavoitteesta luovutaan.

Haku

Vasemmistoliitto