Petra Malin: Kielikoulutusta maahanmuuttajavanhemmille

toukokuu 16, 2016 | Kategoria: Kaupunginhallitus, Sosiaalitoimi

Petra MalinpieniHelsingin varhaiskasvatuksen kentällä näkyy, kuinka kaupunginosat eriytyvät toisistaan. Joillakin alueilla lapset osallistuvat laajasti varhaiskasvatukseen, toisilla vanhemmat, erityisesti äidit, jäävät useammin kotiin hoitamaan lapsiaan. Erityisesti maahanmuuttajanaisten osuus kotihoidon tuen käyttäjistä on suuri ja tämä näkyy alueellisena eriytymisenä.

Perheillä on oikeus valita kotihoito päiväkodin sijaan, mutta esimerkiksi maahanmuuttajaperheille varhaiskasvatus on tärkeä tuki. Lasten on helpompi oppia kieltä ja kehittää myöhemmin koulussa tarvittavia taitoja, kun he osallistuvat varhaiskasvatukseen. Pitkillä kotonaolojaksoilla on vaikutusta paitsi lasten myös vanhempien kielitaitoon. Erityisesti maahanmuuttajanaisten asema työmarkkinoilla vaikeutuu, jos he eivät pääse kotona ollessaan oppimaan suomen kieltä.

Kaupunginhallituksessa käsiteltiin tänään ohjelmaa, jolla pyritään parantamaan maahanmuuttajien asemaa työmarkkinoilla. Kaupunki esitti, että se tarjoaa suomen kielen opintoja 200 lastaan kotona hoitavalle vanhemmalle. Vasemmisto sai tuotua ohjelmaan lisäyksen, jonka mukaan tiedottamista saatavilla olevasta kieliopetuksesta tulee vahvistaa kaupungin toiminnoissa kuten sosiaali- ja terveysviraston palveluissa. Samalla tulee selvittää paikkojen riittävyys ja alueellinen kattavuus sekä tarvittaessa mahdollisuudet nostaa paikkojen määrää nykyisestä.

Haku

Vasemmistoliitto