Veronika Honkasalo: Vuodesta 2017 lähtien Helsinkiä johtavat vaaleilla valitut pormestari ja apulaispormestarit

toukokuu 30, 2016 | Kategoria: Kaupunginhallitus, Valtuusto, Yleinen

veronikapieniHelsingin johtamisjärjestelmän muutos siirtyi tänään harppauksen eteenpäin, kun kaupunginhallituksen alainen johtamisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginhallitukselle tehtävästä esityksestä. Vasemmistoliitto on tehnyt hartiavoimin töitä sen eteen, että johtamisjärjestelmän muutoksessa turvataan laaja ja monipuolinen luottamushenkilöiden kattavuus eri toimialoilla. Ei siinä kaikki. Me olemme pitäneet jo vuosia meteliä siitä, ettei nykyinen ”mullesulle”-malli, jossa apulaiskaupunginjohtajat ovat kulisseissa poliittisesti valittuja virkamiehiä, toimi demokratian näkökulmasta alkuunkaan. Tärkeintä johtamisjärjestelmän uudistuksessa onkin se, että poliittisten johtajien (pormestariston) ja virkamiesjohtajien välille tehdään nyt selkeä pesäero. Tämä on iso muutos kaupungissa, jossa johtamisjärjestelmää muutetaan nyt ensimmäistä kertaa yhtä radikaalisti yhdeksäänkymmeneen vuoteen. Jo oli aikakin!

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esitys, jonka johtamisen jaosto sai kaksi viikkoa sitten, oli hyvin erinäköinen kuin tänään yksimielisesti hyväksytty esitys. Kaupunginjohtaja Pajusen ns. kansliapäällikkömallissa valtaa haluttiin kasata kansliapäällikölle kasvattamalla esittelyvaltaa ja delegoimalla pormestarille kuuluvia tehtäviä kansliapäällikölle. Tänään hyväksyttiin kuitenkin esitys, jossa pormestarin ja apulaispormestareiden valtaa vahvistettiin ja kansliapäällikön esittelyvaltaa ja tehtäviä rajattiin. Tämä oli Vasemmistoliitolle suurin syy olla mukana yhtenäisessä päätöksessä.

Merkittävää kaupunginjohtajan esitykseen tehdyissä muutoksissa on myös se, että neljän toimialalautakunnan alle perustettiin liuta jaostoja. Esimerkiksi uuden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alla on nyt edustettuna nuoriso-, liikunta-, ja kulttuurijaostot. Kaupunkiympäristölautakunnan alle saatiin ympäristö- ja lupajaoston lisäksi yksi jaosto lisää, rakennusten ja yleisten alueiden jaosto. Vielä syksyllä 2015 näytti siltä, että lautakuntia laitettaisiin yhteen liian rankalla kädellä. Ajatus temaattisista jaostoista olikin Vasemmistoliiton lanseeraama kompromissiesitys, ja olemme tyytyväisiä siitä, että jaostojen merkitys on lopputuloksessa niin painava. Tärkeää on myös, että jaostojen toimivaltakysymykset määritellään jatkovalmistelussa.

Julkisuudessa varsinkin ruotsinkielisten palveluiden ja luottamustehtävien tilanne herätti etukäteen suurta huolta. Ja syystä. Nyt saavutetussa neuvottelutuloksessa ruotsinkielisten palvelut muodostavat oman kokonaisuuden, joka sisältää niin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, nuorisotyön ja ruotsinkielisen vapaan sivistystyön.

Työ ei kuitenkaan lopu tähän ja osa myös uuden kuntalain vaatimista hallintosäännön muutoksista päätetään vasta syksyllä, kuten luottamushenkilöiden palkkioperiaatteet. Toisena isona päätettävänä asiana on kaupungin osallisuus- ja demokratiamallin uudistaminen.

Uusi toimialarakenne on valtava muutos, johon henkilöstö tulee ottaa aikaisempaa paremmin mukaan. Sosiaali- ja terveysvirastojen fuusio epäonnistui juuri sen takia, ettei henkilöstö ollut muutosprosessissa riittävästi mukana. Ei tehdä samaa virhettä enää uudestaan. Lisäksi aiomme Vasemmistoliitossa huolehtia siitä, että lautakuntien alle perustuvilla jaostoilla on todellista toimi- ja resurssivaltaa. Onneksi johtamisjaoston henki on nyt se, että jaostoista halutaan vahvoja luottamuselimiä.

Tänään päätettiin siis vasta johtamisen jaoston esityksestä kaupunginhallitukselle. Seuraavaksi asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa 6.6. ja lopulta valtuusto päättää johtamisjärjestelmän muutoksesta 22.6.

Haku

Vasemmistoliitto