Ryhmäaloite vuokrankorotusjarrusta

kesäkuu 15, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Asuminen, Rakentaminen

Koti on jokaisen perusoikeus, josta ei pidä tinkiä. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä myös helsinkiläisten on voitava asua omalla kotiseudullaan ja kaikilla täällä työskentelevillä on oltava varaa asua täällä.

Vuokramarkkinat ovat nykyisellään kovan kysynnän johdosta vuokranantajan markkinat. Helsingissä kysyntää on huomattavasti enemmän kuin tarjontaa, mikä on johtanut vuokrahintojen voimakkaaseen nousuun. Kaikkien asuntojen keskivuokra Helsingissä on noin 16 euroa neliöltä (Tilastokeskus 1. neljännes 2016) ja vapaarahoitteisten vuokrataso on jo 18,62 euroa/m2. Monelle Helsingissä työskentelevällä ei ole varaa asua täällä. Vaikka paras tapa säännöstellä hintatasoa on lisätä tarjontaa valtiollisella, kunnallisella ja yleishyödyllisellä vuokra-asuntotuotannolla on myös harkittava vuokrankorotusjarrun käyttöönottoa Saksan ja Irlannin tuoreiden esimerkkien mukaisesti.

Vuonna 2004 Tilastokeskus julkaisi selvityksen, jonka mukaan vuokrat olivat nousseet pääkaupunkiseudulla 60% sen jälkeen kun vuokrasäännöstely purettiin (1995-2004). Vuokra ovat jatkaneet voimakasta nousuaan myös sen jälkeen, vuosina 2010-2015 vuokrat kasvoivat Helsingissä 20%. Jokainen tietää, että palkat eivät ole seuranneet kehitystä. Puhumattakaan eläkkeiden tai muiden etuuksien tasosta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Helsinki selvittää mahdollisuuden ottaa käyttöön vuokrajarrun hillitsemään asumismenojen kasvua ylisuuriksi. Tällaisia malleja on viime vuosina otettu käyttöön esimerkiksi Saksassa ja Irlannissa. Vuokrajarru voisi esimerkiksi rajoittaa vuokrankorotuksia joka toiseen vuoteen tai rajata maksimikorotuksen tiettyyn indeksiin sidottuun prosenttilukuun.

Vuokrien rajaaminen myös vähentää pitkällä tähtäyksellä asunnottomuusriskiä ja toimii Helsingin talouskasvua kiihdyttävästi, sillä monilla aloilla Helsingissä on jo työvoiman saatavuusongelmia Helsingin korkeiden asumiskustannusten takia.

Haku

Vasemmistoliitto