Sirkku Ingervo ja Eija Loukoila: Yleiskaava kertoo Helsingin tulevaisuuden

kesäkuu 23, 2016 | Kategoria: Asuminen, Kaupunkisuunnittelu, Liikenne, Rakentaminen, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö

Oulunkylan%20srk_Ingervo_SirkkueijapieniYleiskaavan tärkein tehtävä on mahdollistaa toimiva kaupunki, jossa viihtyisillä, hyvin suunnitelluilla alueilla on kohtuuhintaista asumista eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Yleiskaavassa määritellään myös toimivat liikenneratkaisut ja turvataan yritystoiminnan mahdollisuudet. Työpaikkaomavaraisuus on Helsingillä korkea ja sitä ei kannata vaarantaa työpaikka-alueita olennaisesti vähentämällä.

Yleiskaava osoittaa linjat kaupungin jatkokaavoitukselle ja myöhemmin tarkentuville asemakaavoille. Helsingin väestönkasvuskenaarioksi on sovittu ns. nopean kasvun linja, ja vuoteen 2050 mennessä tulisi saada asunnot noin 250 000 uudelle asukkaalle. Tämä tarkoittaa runsasta kaavoitusta asuntotuotantoon ja myös kompromisseja maankäytön osalta. Uusista asukkaista noin kolmannes on tarkoitus sijoittaa kaupunkibulevardien varteen, kolmannes täydennysrakentamisalueille ja kolmannes uusille projektialueille.

Suunnitellut tehokkuudet ovat useilla kantakaupungin ulkopuolisilla alueilla kohtuuttomat. Nykyisen kantakaupungin tehokkuuslukuja ei pidä väkisin kaavoittaa alueille, joissa ei ole vastaavia palveluja ja liikkeitä.

Myöskään melusuosituksia tai hiukkaspäästösuosituksia ei pidä ylittää millään asumiseen suunnitellulla alueella. Joukkoliikenteeseen, turvalliseen pyöräilyyn ja jalankulkuun kannattaisi panostaa yleiskaavan jatkotyöstössä ilman turhaa keskustatunnelivarausta.

Yleiskaavaneuvottelut kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenten kesken olivat tiukat. Viheralueiden säästämiseksi pitäisi voida keskustella myös Talin golfkentän saamisesta asuntoalueeksi eikä golf-kentän laajentamisesta!

Vasemmistoliitto sai neuvoteltua hyviä kevennyksiä eli pikselivähennyksiä tärkeillä viher- ja virkistys- ja luontoalueilla kuten Keskuspuistossa, Tuomarinkylässä, Meri-Rastilan rannassa ja Uutelassa useiden hehtaareiden osalta. Iloitsemme myös Lauttasaaren rantojen säästämisestä täyttömaan lisäämisen osalta.

Tärkeinä kirjauksina saimme yleiskaavaohjeistuksiin, että kulttuuriympäristöt, esimerkiksi Rastilan kartano, tulee täydennysrakentamisen alueilla nähdä laajemmin kuin vain suojeltavina rakennuksina. Kulttuuriympäristö käsittää myös piha-alueen ja muuta ympäristöä, joka jatkosuunnittelussa on otettava huomioon kuten Tuomarinkylän ja Kivinokan nykyiset toiminnot. Luonnonmukaisia metsiä ja luontoalueita tulee olla riittävä määrä rakennettujen puistojen lisäksi ja riittävät lähivirkistysalueet tulee turvata täydennysrakentamisalueilla. Rantojen avoin käyttö ja kulkureitit turvataan alueita rakennettaessa.

Uusi pikselikaava on ongelmallinen: se on turhankin joustava jatkosuunnittelussa ja mahdollistaa liian helposti kaavamerkintöjen siirtelyn. Riskinä on, ettei nähdä metsää puilta ja päädytään usein parjattuun postimerkkikaavoitukseen.

Vaikka kannatamme lämpimästi raideverkkoa myös poikittaisyhteyksien parantamiseksi, niin Tuomarinkylän kartanon alueella ehdotettu linjaus kannattaa tarkistaa vielä siten, että kaupunginhallitusvaiheessa ainakin muutamat kaavoituspikselit poistetaan vapaaehtoistoimijoiden rakentaman koiraharrastuskeskuksen osalta ja se saisi jäädä nykyiselle paikalleen. Koiraharrastuskeskuksen monipuolista toimintaa tai ratsastustallien turvallisia maastoja ei pidä yleiskaavalla vaarantaa tai siirtää muualle.

Niin yleiskaavaluonnokseen kuin yleiskaavaehdotukseen jätetyissä mielipiteissä ja muistutuksissa korostuvat myös Oulunkylän, Patolan sekä Veräjämäen viheralueet ja Vantaanjokivarren metsät. Myös Katajanokan rantojen viheralueet ovat asukkaille tärkeitä. Lähiluontokokemuksista syntyy luonnonsuojelun halu. Viihtyisästä alueesta huolehditaan paremmin – asukkaat pitävät sitä paremmassa kunnossa – ja se myös säästää verorahoja toimiviin peruspalveluihin.

Alue, joka on hyvä lapsille, on yleensä sitä myös vanhuksille. Jätetään jotain lastenlapsiemmekin tehtäväksi. Annetaan myös heille mahdollisuus hyvään kaupunkisuunnitteluun!

Haku

Vasemmistoliitto