Anna Vuorjoki & Mari Holopainen (vihr): Aloite varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi

elokuu 31, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Lapset, Valtuusto

Anna VuorjokiVarhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia sekä oppimisen edellytyksiä ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Jotta päiväkotien oppimisympäristöt voisivat olla entistäkin kehittävämpiä, oppimista edistävämpiä ja turvallisempia, tarvitaan niiden suunnittelussa vankkaa pedagogista ja kehityspsykologista osaamista. Tällä hetkellä päiväkotien henkilökuntaan ei kuitenkaan kuulu psykologeja toisin kuin kouluissa.

Sekä Suomen Psykologiliitto että Lastentarhanopettajaliitto ovat ottaneet kantaa sen puolesta, että myös päiväkodeissa tulisi olla omia varhaiskasvatuksen psykologeja. Tällä hetkellä neuvolapsykologien työhön kuuluu yhteistyö päiväkotien kanssa, mutta se tapahtuu ennen kaikkea osana yksittäisten lasten tutkimus- ja hoitoprosesseja. Varhaiskasvatuksen psykologi sen sijaan olisi läsnä päiväkodin arjessa, konsultoisi varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja johtoa sekä osallistuisi suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Varhaiskasvatuksen psykologityön keskiössä olisi hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Psykologien työ varhaiskasvatuksessa voidaan järjestää kiertävästi ja kevyin kustannuksin.

Perusopetuksessa on saatu hyviä kokemuksia koulupsykologityöstä, joka ei kohdistu vain yksittäisiin oppilaisiin vaan koko yhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseen. Helsingissä on tehty uraauurtavaa työtä nimenomaan yhteisöllisen oppilashuoltotyön kehittämisessä. Kun varhaiskasvatus- ja opetusvirastot yhdistyvät yhdeksi toimialaksi, olisi luontevaa laajentaa psykologitoiminta koskemaan koko toimialaa. Tällöin perusopetuksessa hyväksi havaittuja psykologityön käytäntöjä voitaisiin levittää varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen psykologit toimisivat suoraan osana työyhteisöä eivätkä erillisen ajanvarauksen takana. Tämän vuoksi olisi perusteltua järjestää päiväkotien psykologipalvelut omana toimintana ja osana päivittäistä varhaiskasvatusta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että selvitetään mahdollisuutta perustaa Helsinkiin riittävä määrä varhaiskasvatuksen psykologin toimia.

Haku

Vasemmistoliitto