Petra Malin: Helsingistä turvallinen suojatiekaupunki

elokuu 31, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Liikenne, Valtuusto

Petra MalinpieniJoka vuosi koulujen alkaessa kampanjoidaan liikenneturvallisuuden ja erityisesti suojateiden kunnioittamisen puolesta, myös Helsingissä. Viime vuonna suojatieonnettomuuksissa kuoli Suomessa 9 ihmistä ja loukkaantui 256 ihmistä. Onnettomuuksien lisäksi runsaasti ihmisiä on ollut osallisina läheltä piti –tilanteissa, joissa hyvä tuuri tai jalankulkijan reaktiokyky ovat estäneet onnettomuuden.

Liikenneturvan tutkimuksen mukaan vaaratilanteisiin suojatiellä vaikuttavat erityisesti autoilijan tarkkaavaisuuden herpaantuminen, kiire ja liian kova tilannenopeus. Lisäksi asiaan vaikuttavat asenteet. Liikenneturvan mukaan 25 prosenttia suomalaisista kuljettajista ei näe vakavana rikkeenä sitä, että he eivät anna suojatiellä jalankulkijalle esteetöntä kulkua. Liikenneympäristöllä ja nopeusrajoituksilla on asiaan suuri vaikutus. Kuljettajien asenteisiin voidaan lisäksi vaikuttaa tiukemmalla valvonnalla ja kampanjoimalla suojateiden turvallisuuden puolesta. Autoilijan huono käytös jalankulkijoita kohtaan tulisi saada yhteiskunnassa yhtä paheksuttavaksi kuin esimerkiksi rattijuopumus. Tutkimuksissa on todettu, että ihmiset ymmärtävät liikenneturvallisuuden merkityksen paremmin omassa lähiympäristössään. Tätä voitaisiin hyödyntää erityisesti kaupunkitasoisessa kampanjoinnissa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut olemme sitä mieltä, että yksikin suojatieonnettomuus on liikaa. On tärkeää huomioida suojateiden turvallisuus koulujen alkaessa, mutta turvallisuuden ja asenteiden muuttumiseen eteen täytyy tehdä jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä lasten ja aikuisten parissa.

Esitämme, että Helsinki asettaa tavoitteekseen olla turvallisempi suojatiekaupunki. Tämän saavuttamiseksi kaupunki kartoittaa asukkaille suunnatulla kyselyllä kaupungin turvattomiksi koetut suojatiet, ja selvittää mahdollisuudet tarvittaessa lisätä liikennevaloja, lisätä hidasteita tai suojatien korotuksia, laskea nopeusrajoitusta tai tehdä muita tarpeellisiksi katsottuja toimia näiden suojateiden lähistöllä. Esitämme myös, että kaupunki neuvottelee poliisin kanssa mahdollisuuksista lisätä suojateiden valvontaa turvattomiksi koetuissa paikoissa. Lisäksi esitämme, että kaupunki aloittaisi Helsingin oman, pitkäjänteisesti toteutettavan kampanjan suojateiden turvallisuuden puolesta. Tätä kampanjaa varten voitaisiin kerätä eri kanavien kautta kaupunkilaisten ideoita siitä, miten autoilijoiden asenteisiin ja liikenteen riskikäyttäytymiseen voitaisiin parhaiten vaikuttaa heidän lähiympäristössään.

Haku

Vasemmistoliitto