Vesa Korkkula: Helsinki maksaa ja sijoittajat saavat riskittömän voiton

syyskuu 27, 2016 | Kategoria: Kaupunginhallitus, Rakentaminen, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö, Valtuusto

vesapieniKeskiviikkona 28.9. kaupunginvaltuustossa on käsittelyssä muun muassa tilahanke, jossa kaupungin teknisen puolen virastojen ehdotetaan siirtyvän uusiin yhteisiin tiloihin Kalasatamaan. Kuulostaa ymmärrettävältä, mutta kun esityslistaa lukee läpi, paljastuu, että hankkeessa ei ole mitään mieltä. Syy löytyy kohdasta esittelijän perustelut:

“Kaupunginhallitus päätti 18.5.2015 (549 §), että uudisrakennushanke toteutetaan kaupungin suunnittelemana ja rakennuttamana vuokratilana sijoittajaomistukseen. Kiinteistövirasto vastaa hankkeen toteutuksesta. Kaupunki sitoutuu tilaan pitkäaikaisella, 20 vuoden vuokrasopimuksella.”

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Helsinki käyttäisi 113 000 000 € – 116 000 000 € (maaliskuun 2016 kustannustaso arvonlisäverottomana) eikä saa tällä summalla edes omaa rakennusta, vaan uusi rakennus jää sijoittajan omistukseen, eli kaupungista tulee pitkäaikainen vuokralainen ja näin kiinteistösijoittaja saa lähes riskittömän voiton.

Missä vaiheessa kaupungin tehtäväksi määriteltiin sijoittajakapitalistien voiton maksimointi? Mitä kertoo kaupungistamme, että valtaosa poliitikoistamme on aikeissa hyväksyä tämän hankkeen?

Tälle täysin mielettömälle rahankäytölle on pantava loppu! Kun kaupungilla on omaa pysyvää toimintaa, on ehdottomasti järkevin ratkaisu olla omissa tiloissa. Tällöin ei tarvitse maksaa ylimääräistä ja turhaa vuokraa sijoittajakapitalisteille.

Miksi Helsinki on niin totaalisen hampaaton näissä asioissa? Miksi poliitikoilla ei ole rohkeutta sanoa:

“Rakennamme uuden rakennuksen omaan omistukseen, vaikka se tulee toki kertaluontoisena kustannuksena olemaan suuri investointi. Näin meidän ei tarvitse tulevaisuudessa maksaa ulkopuolisille tahoille ylimääräistä rahaa ja voimme täten käyttää kaupungin rahoja tärkeisiin asioihin, kuten koulujen luokkakokojen pienentämiseen ja homeisten koulujen korjauksiin.”

Nyt kaupunki on lupautumassa uskolliseksi ja pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi jollekin kiinteistösijoittajalle.

Tämä ei ole yhdenkään helsinkiläisen etu! Voimme toki kiistellä erilaisista poliittisista kysymyksistä, mutta eikö nyt voitaisi ottaa laskin käteen ja todeta, että tässä ei ole mitään järkeä.

Kaivoin esiin alkuperäisen kaupunginhallituksen päätöksen asiaan liittyen ja etsin sieltä perusteluja sille, miksi nyt ei rakenneta omia tiloja vaan ollaan lähtemässä tiloihin, jotka ulkopuolinen sijoittaja omistaa. Löysin seuraavan kohdan kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjasta 18.5.2015, jossa eri vaihtoehtoja oltiin “pohdittu”:

“Toisaalta Kalasataman kohteella arvioitiin tulevaisuudessa alueen kehittyessä saattavan olla kysyntää myös merkittävien yksityisten yritysten sijoittumispaikkana. Tämän vuoksi päädyttiin tutkimaan vaihtoehtoisia uudisrakentamiskohteita vastaavilla sijainneilla. Esiin nousi uudisrakennuksen toteutusmahdollisuuksia kaupungin omistuksessa olevassa Sörnäisten ns. Lihapihan korttelissa.”

Tässä siis sanotaan suoraan, että koska sijoittajien kiinnostus eli etu niin vaatii, on kaupungin toimittava tietyllä tapaa! Kaupunkilaisten ja tässä tapauksessa veronmaksajien etu ei kiinnosta.

Lukekaapa vielä seuraava kohta kyseisen kokouksen pöytäkirjasta:

“Tämä huomioon ottaen tarkasteltiin vaihtoehtoisia toteutustapoja, jolloin päädyttiin siihen, että hanke olisi toteutettavissa kaupungin kannalta edullisimmin, mikäli se toteutettaisiin vuokrahankkeena niin, että kaupunki toimisi hankkeen suunnittelijana ja rakentajana, mutta hanke toteutettaisiin sijoittajaomistukseen. Kaupunki sitoutuisi hoito- ja ylläpitovastuullaan tilaan pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.”

Jos ja kun sijoittaja haluaa maksimaalisen voiton sijoitukselleen, ei ole mitään perustetta väittää, että kaupunki säästäisi tässä yhtään rahaa. Tietysti jos asiaa tarkastellaan vaikka muutaman vuoden perspektiivillä, voi ehdotettavana oleva ratkaisu näyttäytyä mielekkäänä, mutta kun on kyse yhdestä kaupungin keskeisimmästä virastosta, joka tulee toimimaan vielä kaukana tulevaisuudessakin.

Kaiken lisäksi kaupan päälle tämä ehdotettu hanke vähentäisi kyseisten virastojen käyttämää tilaa 33 %. Tiivistäminen on toki hyvä idea, mutta onko tällekään perusteluja kasvavassa kaupungissa?

Lisäksi paljon asiasta kertonee jo se, että asian olennaisin puoli on taas piilotettu. Se ei löydy sieltä, mistä sen kuuluisi löytyä, eli kohdasta päätösehdotus, vaan se pitää etsiä asiakirjan loppupuolelta kohdasta rahoitus.

Asian esityslista on luettavissa täältä.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja 18.5.2015 löytyy täältä.

Haku

Vasemmistoliitto