Paavo Arhinmäki: Ryhmäpuhe yleiskaavasta

lokakuu 26, 2016 | Kategoria: Asuminen, Kaupunkisuunnittelu, Rakentaminen, Ryhmäpuheet, Valtuusto, Ympäristö

paavo-arhinmaki-150x150Arvoisa puheenjohtaja,

Vasemmiston mielestä yleiskaavan yleiset periaatteet ja lähtökohdat ovat hyvät ja oikeat. Yleiskaava tiivistää asumista, luo tarvittavia joukkoliikenneyhteyksiä ja työpaikka-alueita sekä mahdollistaa pääkaupungin asukasmäärän kasvun.

Yleiskaava on tarkoituksella ylimitoitettu, mikä on järkevää. Siinä on huomattavasti enemmän merkitty asuntorakentamisalaa kuin arvioitu asuntotarve on. Rakentamisalaa osoitetaan noin kaksinkertainen määrä arvioituun tarpeeseen nähden. Tämä tehdään siksi, etteivät kaikki yleiskaavassa osoitetut asuntorakentamisen kohteet kuitenkaan toteudu.

Helsingin suurin ongelma on kohtuuttoman kallis asuminen. Isolta osalta asukkaista menee jopa yli puolet käteen jäävistä tuloista asumiseen. Se on aivan liikaa. Kohtuullista olisi, jos asumiseen menisi korkeintaan neljännes käteen jäävistä tuloista.

Vasemmisto onkin vaatinut Helsinkiin lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Se vaatii asuntorakentamista, mutta yhtälailla se vaatii sitä, että rakennettavista uusista asunnoista isompi määrä on kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Kun Helsingin asunto-ohjelmaa käsiteltiin, muut suuret puolueet eivät tukeneet Vasemmiston esitystä, että kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon osuutta olisi nostettu.

Yleiskaava mahdollistaa asuntorakentamisen, mutta ei takaa kohtuuhintaisia asuntoja. Kohtuuhintaisia asuntoja saadaan asuntopolitiikan muutoksella.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kun yleiskaava mahdollistaa asunnot jopa 250 000 uudelle asukkaalle Helsinkiin, viheralueiden merkitys vain kasvaa. Kun asukasmäärä Helsingissä kasvaa, myös viheralueiden käyttö lisääntyy. Siksi viheralueita pitää säilyttää sekä nykyisille että tuleville asukkaille, kuten esimerkiksi Kivinokassa on tehty.

Viheralueiden nakertaminen on yleiskaavan suurin heikkous. Siinä ei ole huomioitu riittävästi ihmisille ja luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä viheralueita. Yleiskaavan rakennuspikselit peittävät alleen monia arvokkaita pienempiä luontokohteita sekä isompia kokonaisuuksia.

Kaksi suurinta ja mittavinta ongelmaa yleiskaavassa ovat Keskuspuistoon rakentaminen ja Vartiosaaren rakentaminen.

Vartiosaaren kohtalo ratkaistaan osayleiskaavalla seuraavassa asiakohdassa, joten siinä tarkemmin Vartiosaaresta. Vasemmisto puolustaa Vartiosaarta arvokkaana luontokohteena ja lähiviheralueena. Tulemme esittämään Vartiosaaren osayleiskaavan palauttamista.

Arvoisa puheenjohtaja,

Vasemmisto haluaa suojella Helsingin luontoa ja tärkeitä virkistysalueita. Olemme aina puolustaneet Keskuspuistoa kaupunkilaisten vihreänä henkireikänä, jolla on luontoarvojen lisäksi myös positiivisia terveysvaikutuksia. Keskuspuisto on jo yli 100 vuotta vanha. Sitä on jo aikaisemmin nakerrettu pala palalta, nyt ollaan tekemässä massiivinen haukkaus.
Keskuspuisto on alueena laajin virkistys- ja viheralue Helsingissä ja keskeinen osa metsäverkostoa. Keskuspuistossa on lähes yhtä paljon käyntikertoja vuodessa kuin kaikissa Suomen kansallispuistoissa yhteensä. Keskuspuisto on merkittävä kulttuuriympäristökohde ja Helsingin luonnon monimuotoisuuden ja lähiluonnon tunnusmerkki.
Erityisen ongelmallinen on Keskuspuiston rakentaminen Pirkkolan ja Maunulan kohdalla. Siinä metsä on jo nyt kapeimmillaan ja käytännössä tämän rakennusalueen jälkeen ei voi enää puhua metsästä. Tähän kohtaan suunniteltu rakentaminen merkitsisi metsän lenkkeily- ja hiihtopolkujen muuttumista käyttökelvottomiksi. Myös luonnon monimuotoisuuden kannalta Keskuspuistosta tulisi liian kapea.
Kaupungin omat Keskuspuistoon kiinteimmin liittyvät asiantuntijalautakunnat yleisten töiden lautakunta, ympäristölautakunta ja liikuntalautakunta antamissaan lausunnoissa yleiskaavasta ovat yksimielisesti vastustaneet lisärakentamista Keskuspuistoon. Näissä lautakunnissa ovat edustettuina lähes kaikki Helsingin puolueet.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kaupunginhallituksessa kokoomus, vihreät ja sosiaalidemokraatit pyrkivät viherpesemään yleiskaavaa Keskuspuiston kohdalta. Päätökseen lisättiin toivomuslauselma siitä, ettei Keskuspuistoon rakenneta niin paljon kuin yleiskaava mahdollistaa.

Tämä toivomuslauselma ei poista yhtään rakennuspikseliä Keskuspuiston päältä eikä ole oikeudellisesti sitova. Keskuspuiston päälle rakentaminen on myös vastoin aikaisemmin hyväksyttyjä Keskuspuiston suunnitteluperiaatteita.

Olemme tehneet poikkipoliittisesti useamman kuukauden yhteistyötä, jotta Keskuspuisto säilytettäisiin rakentamiselta. Mukana on ollut lähes kaikkien valtuustoryhmien jäseniä. Olemme hankkineet Suomen johtavilta maankäyttölainsäädännön asiantuntijoilta lausuntoja, joissa todetaan, että Keskuspuiston päälle osoitettu rakentaminen voidaan poistaa ilman, että kaava palautuu uudelleen valmisteluun.

Tämän yhteistyön pohjalta esitänkin seuraavan vastaesityksen: ”Yleiskaavasta poistetaan sellaiset uudet rakentamisalueet, joita ei ole Keskuspuiston voimassa olevissa asemakaavoissa.”

Nyt valta Keskuspuiston kohtalosta päättämisessä ei ole enää pienellä piirillä. Nyt valta Keskuspuiston kohtalosta on meillä jokaisella valtuutetulla, sinulla ja minulla. Muutetaan yleiskaavaa tältä osin äänestämällä vastaesityksen puolesta. Tulevat sukupolvet ja luonto kiittävät sitä päätöstä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kun metsä kaadetaan tai kalliot räjäytetään, ei menetettyä saa enää takaisin. Kerran tuhottu luonto ei palaa enää ennalleen. Siksi kaavoituksessa lähiluonnon osalta pitää käyttää aivan erityistä harkintaa.

Yleiskaavassa on merkitty rakennuspikseleitä monien pienempien, mutta tärkeiden luontokohteiden ja lähiviheralueiden päälle. Ne eivät ole samanlaisia suuria kokonaisuuksia kuin Keskuspuisto ja Vartiosaari, mutta silti hyvin arvokkaita.

Tällaisia on esimerkiksi Vantaanjoen varressa, Ramsinniemessä, Pornaistenniemessä, Tuomarinkylässä, Kivikossa, Lauttasaaressa ja Munkkivuoren-Talin alueella sekä Malmin lentokentän ympärillä.

Kun tulevaisuudessa päätetään asemakaavoista näissä luontokohteissa, pitää se tehdä luonto huomioiden. Juuri siksi yleiskaava on ylimitoitettu, että asemakaavavaiheessa näitä alueita ei tarvitse rakentaa liian raskaasti.

Vasemmisto on ihmisen ja luonnon puolella. Vasemmisto puolustaa tässä yleiskaavakäsittelyssä Helsingin asukkaita, niin nykyisiä kuin tuleviakin.

Haku

Vasemmistoliitto