Vesa Korkkula: Saamen kielen asema ja Puistopolun koulun taideilmaisupainotus

marraskuu 15, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Opetus

vesapieniTämänkertaisessa opetuslautakunnan kokouksessa ensimmäinen keskustelua herättänyt asia oli saamen kielen opetus Helsingissä.

Lautakunta antoi lausunnon Yrjö Hakasen aloitteeseen, jossa hän ehdotti, että selvitetään toimia, joilla saamen kielen opetusta voidaan kehittää ja lisätä Helsingissä.

Koska ihmisten kieli- tai kulttuuritaustaa ei tilastoida, ei saamelaistaustaisten oppilaiden tarkka määrä ole tiedossa. Nyt siitä on vain arvioita.

Opetusviraston johtaja Liisa Pohjolainen teki seuraavan lisäyksen esitystekstiin:

“Opetusvirasto selvittää yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja City-Samit ry:n kanssa saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tarvetta ja tavoitettavuutta sekä niitä toimia, joilla saamenkielinen esiopetus ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta voidaan yhdistää kaupunkitasoisesti ja keskittää yhteen paikkaan.”

Tämän lautakunta hyväksyi yksimielisesti ja uskon, että näin saamen kielen opetuksen asema Helsingissä paranee.

Toinen tärkeä asia oli Vuosaaren Puistopolun peruskoulun soveltuvuuskoepainotus.

Kyse on siis siitä, että Vuosaaren alueella kahdeksasta koulusta muodostetaan kolme koulua. Tästä oli jo päätetty aiemmin. Nyt päätettävänä oli näiden peruskoulujen painotukset.

Kiistan ydin tässä asiassa oli nyt se, että onko Puistopolun peruskoulussa soveltuvuuskoepainotettuna opetuksena taideilmaisu vai musiikkipainotus. Eräs Kokoomuksen jäsen ehdotti, että taideilmaisun sijaan painotukseksi otettaisiin musiikki.

Minulla ei ollut vahvaa mielipidettä asiasta ja päädyin kannattamaan taideilmaisupainotusta, koska tämä oli se vaihtoehto, mitä koulut olivat esittäneet. Musiikkipainotusta ei kannatettu, eli taideilmaisu voitti.

Haku

Vasemmistoliitto