Veronika Honkasalo: Vasemmistoliiton valtuustoryhmän teot ja saavutukset vuonna 2016

joulukuu 21, 2016 | Kategoria: Asuminen, Kaupunginhallitus, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Lapset, Nuoriso, Valtuusto, Ympäristö

Kuntapoliittinen vuosi on taas lopuillaan. Vuosi 2016 on ollut erityisen työteliäs ja monta isoa asiaa on ollut agendalla – isoimpina yleiskaava, asumisen ja maankäytön ohjelma ja johtamisjärjestelmän uudistaminen.

Kokoonsa nähden Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on keskisuurena ryhmänä hyvin vaikutusvaltainen, joka onnistuu usein rikkomaan Helsingin valtuuston vanhoja valta-asemia ja herättämään vilkasta poliittista keskustelua. Tänä vuonna on aloitteestamme keskusteltu muun muassa virkamiesten loikkauksista yksityiselle sektorille (erityisesti terveysbisnekseen), viher- ja luontoalueiden säilyttämisen tarpeellisuudesta Keskuspuiston yhteydessä, Guggenheimin monimutkaisista rahoituskuvioista, sukupuolten tasa-arvosta kaupungin rekrytoinneissa ja vanhusten kotihoidon tilanteesta.

Vuosi 2016 on siis ollut Helsingissä vaiherikas ja olemme myös saaneet monia tärkeitä tavoitteitamme läpi. Vaikka olemme tällä valtuustokaudella satsanneet tuntuvasti poliittisten tavoitteiden ja saavutusten viestimiseen, jää usein poliittisten luottamushenkilöiden valtava uurastus suurelta yleisöltä piiloon. Siksi olemme koonneet joitakin tekoja ja saavutuksia yhteen. Kas tässä!

Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja varhaiskasvatuksen laatu

Varhaiskasvatuksen laatu ja riittävä resursointi ovat Helsingissä asioita, jotka ovat onneksi jokaiselle valtuustoryhmälle tärkeitä periaatteita. Rakentavan poliittisen yhteistyön ansiosta Helsinki on päättänyt toimia vastoin maan hallituksen lyhytnäköistä politiikkaa säilyttäessään kaupungissa subjektiivisen päivähoito-oikeuden. Tästä aiomme pitää kiinni myös jatkossa!

Pormestarit Helsinkiin

Kaupunginhallituksen alainen johtamisen jaosto on työskennellyt tiiviisti koko vuoden johtamisjärjestelmän kimpussa. Vasemmistoliiton näkökulmasta on hyvä asia, että jatkossa kaupungin poliittinen johto ja virkamiesjohto erotetaan toisistaan. Ongelmallista johtamisjärjestelmän uudistamisessa sen sijaan on ollut se, että luottamuspaikkoja on niin rankalla kädellä haluttu kokoomuksen tahdosta karsia ja toimialoja laittaa liian rajusti yhteen. Meidän ansiostamme henkilöstöä on kuultu usealla kierroksella ja lautakuntien alaisuuteen on perustettu jaostoja, jotta poliittinen työ ei keskittyisi jatkossa liikaa.

Edullisempaa asumista

Kesäkuussa valtuustossa päätettiin asumisen ja maankäytön ohjelmasta. Jo kaupunginhallitusvaiheessa Vasemmistoliitto esitti, että kaikkia asuntoja rakennetaan tasapuolisesti; 1/3 kohtuuhintaista, 1/3 välimuotoa ja 1/3 sääntelemätöntä kovan rahan rakentamista. Valitettavasti kokoomus, vihreät ja sosiaalidemokraatit päättivät, että painoa halutaan siirtää vapaarahoitteiseen, kovan hinnan asumiseen kohtuuhintaisen asumisen kustannuksella. Tämä on sääli, sillä asumisen korkea hinta on yksi keskeisimpiä kaupunkiköyhyyden aiheuttajia. Kuntavaaleissa aiomme pitää huolen siitä, että kohtuuhintainen asuminen pysyy korkealla agendalla ja asia korjataan jatkossa.

Yleiskaava, Keskuspuisto ja Vartiosaari

Lokakuussa 2016 valtuusto päätti uudesta yleiskaavasta vuodelle 2050. Olimme tehneet kovasti töitä jo pitkään, jotta uusi yleiskaava mahdollistaisi rakentamisen samaan aikaan kun kaupungin keskeisiä viheralueita ja luontoarvoja varjeltaisiin – samassa kokouksessa, jossa käsiteltiin yleiskaava, esitimme myös että Vartiosaari säilyy viher- ja virkistysalueena. Valitettavasti enemmistö halusi kuitenkaan rakentaa Vartiosaareen. Jo kesäkuussa puolestaan ilmoitimme, että mielestämme kaupunkisuunnittelulautakunnan yleiskaava-esitys syö Keskuspuistosta edelleen liikaa ja tulemme vaatimaan kaupunginhallituksessa ja valtuustossa Keskuspuiston säilyttämistä ja perustelimme monipuolisesti kantaamme. Asiasta käytiin kova kamppailu ja teimme tiivistä yhteistyötä niin asiantuntijoiden kuin Keskuspuisto-aktiivien ja kaupunkilaisten kanssa. Rakennuspikseleitä ei lopulta valtuuston enemmistön halusta poistettu, mutta kovan poliittisen työmme ansiosta yleiskaavaan tuli sentään kirjaus Keskuspuiston varjelemisesta. Jatkamme siis työtä Keskuspuiston säilyttämisen puolesta seuraavilla päätöskierroksilla.

Guggenheim kuopattiin – toivottavasti lopullisesti

Kun loppusyksystä olimme jo huokaisemassa helpotuksesta, että suuremmat poliittiset väännöt olivat takanapäin, ilmestyi eteemme jälleen uusi Guggenheim-esitys. Tutkimme esitystä huolella ja teimme laskelmia: Loppupäätelmämme oli sama kuin aikaisemmilla kierroksilla, yksityisen rahoituksen osuus jäi esityksessä edelleen hyvin pieneksi ja hanke olisi vaatinut mittavaa, lähes 100 miljoonan euron, julkista investointia etupäässä Helsingin kaupungilta. Lisäksi hankkeen sisältöpuoli jäi hyvin hataraksi. Asiasta käytiin kova poliittinen keskustelu julkisuudessa ja valtuustossakin keskustelua aiheesta riitti kuusi tuntia. Lopulta voitimme selvin luvuin 53-32 ja Guggenheim kaatui. Vuoden hienoimpia poliittisia saavutuksia!

Sateenkaarinuorten huomioiminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää tietoa ja herkkyyttä vähemmistöjen asemasta. Valtuutettumme Anna Vuorjoen aloitetta sateenkaarinuorten huomioimisesta erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluista käsiteltiin valtuustossa maaliskuussa ja kerrankin Helsingin koneistossa alkoi tapahtua asioita pikaisella aikataululla. Sote-virastossa järjestettiin koulutusta aiheen tiimoilta ja asia eteni hienosti. Lisäksi valtuustokokouksen yhteydessä päätettiin, että sateenkaarinuoret osallistetaan yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen ja aiheen tiimoilta järjestetään koulutusta opetusviraston henkilökunnalle.

Hätämajoitusta kaikille taustasta riippumatta

Vuoden pitkäkestoisimpia ja uuvuttavimpia poliittisia kamppailuja käytiin hätämajoituksen ympärillä. Perustuslain mukaan kaikilla on oikeus välttämättömään turvaan taustasta riippumatta. Helsinki jätti kuitenkin alkuvuodesta useampaan otteeseen ihmisiä ulos yöpymään yli kahdenkymmenen asteen pakkaseen. Asiasta tiedusteltiin kaupunginhallituksessa monen viikon ajan ja kun asia ei edennyt, jätimme yhdessä demareiden valtuutetun Thomas Wallgrenin kanssa asiasta aloitteen, jotta Helsinki muuttaisi ohjeistustaan hätämajoituksen suhteen ja järjestäisi majoitusta sitä tarvitseville. Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksessa ja valtuustossa marraskuussa ja lopulta valtuusto hyväksyi selvin luvuin, että perustuslakia noudatetaan jatkossa. Vaikka erävoitto oli merkittävä, pitää jatkossa seurata huolella, että sosiaali- ja terveysvirasto todella noudattaa perustuslakia ja valtuuston tahtoa asiassa.

Kuntapoliittinen työ ei olisi mahdollista ilman lukuisten vasemmistolaisten luottamushenkilöiden, järjestöjen, aktivistien, kaupunkilaisten ja henkilöstön aktiivisuutta, yhteistyötä ja kovaa työtä. Tämä nähtiin jälleen tänä vuonna niin yleiskaavakeskustelussa kuin Guggenheiminkin kohdalla. Kiitämme kaikkia hienosta yhteistyöstä ja jokaisesta yhteydenotosta!

Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle on tärkeää, että Helsinkiä muutetaan paremmaksi yhdessä kaupunkilaisten kanssa ja siksi haluamme tehdä politiikkaa, joka suuntautuu ulos kabineteista ihmisten arkeen. Kohti uusia kamppailuja ja vuotta 2017!

Haku

Vasemmistoliitto