Henrik Nyholm: Äänentoistolupa yhdelle yöterassille – entä muut?

tammikuu 11, 2017 | Kategoria: Kulttuuri, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö, Ympäristö

Olin kaupunginhallituksen edustajana seuraamassa tiistaina 10. tammikuuta ympäristölautakunnan kokousta. Kokouksesta teki kirjoittamisen arvoisen päätös, joka vaikutti olevan yksittäinen, mutta jolla on kauaskantoisemmat vaikutukset.

Kokouksessa käsiteltiin Teurastamolla Hermannissa olevan ravintolan tekemää oikaisuvaatimusta päätökseen jatkuvasta äänentoiston käytöstä yöaikaan. Kyse oli ympäristöterveyspäällikön tekemästä päätöksestä, joka kielsi kyseisen ravintolan soittamasta jatkuvasti musiikkia terassillaan kello 22 jälkeen.

Ympäristöterveyspäällikkö oli päätöksessään noudattanut Helsingin ympäristösuojelumääräyksiä, jotka ovat Helsingissä määrääviä ja joita kaikkien on noudatettava. Äänentoistosta suojelumääräykset toteavat:

“Äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa yöaikaan klo 22.00–7.00 sekä päiväaikaan sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä on kielletty. Liikkeiden ja ravintoloiden ulossuunnattujen äänentoistolaitteiden käyttö on aukioloaikojen ulkopuolella kielletty. Ulossuunnatut äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ettei toistettava ääni ole selvästi kuultavissa asuinhuoneistoissa ikkunoiden kiinni ollessa, ja ettei se häiritse kohtuuttomasti muuta naapurustoa.”

Käsiteltäessä asiaa tehtiin kuitenkin vastaehdotus, joka oli oikaisuvaatimuksen mukainen ja antaisi luvan soittaa jatkuvasti viikonloppuisin terassilla musiikkia puoli kahteen yöllä. Vastaehdotuksen keskeinen osa:

“Musiikkimelun ehkäisemiseksi äänentoisto ulossuunnatuilla laitteilla sallitaan kello 22.00 saakka sunnuntaista torstaihin ja kello 1.30 saakka viikonloppuisin perjantaista lauantaihin. Mahdollisten terveyshaittojen ehkäisemiseksi ravintolan ja terassien ulossuunnatut äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ettei toistettava ääni aiheuta lähialueen asukkaille kohtuutonta haittaa klo 22.00 jälkeen. Toistettava ääni ei saa ylittää sosiaali-ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) mukaisia toimenpide-rajoja. Lisäksi ravintolan ja terassialueen äänentoiston osalta tulee huomioida, ettei toistettava ääni saa häiritä kohtuuttomasti asuntojen lisäksi muuta naapurustoa.”

Samankaltaiset oikaisuvaatimukset ovat lautakunnassa tällä valtuustokaudella tulleet aiemmin hylätyiksi. Tulevat vaalit ovat kuitenkin sekoittaneet pakan niin, että myös lautakunnan puheenjohtaja asettui Ympäristökeskuksen kantaa vastaan. Vastaehdotus hyväksyttiin äänestyksellä 5-2.

Päätös voidaan oikeutetusti nähdä ennakkotapauksena, sillä vastaavia terasseja on varmasti paljon Helsingissä. Päätös ei muuta sitä, että äänentoistolle yöaikaan antaa luvan aluehallintovirasto. Ympäristökeskuksen (jota ohjaa ja valvoo ympäristölautakunta) lausuntolinjaa on kuitenkin nyt päätöksen myötä muutettu.

Ennen tätä päätöstä on Ympäristökeskus antanut hyväksyvät lausunnot yöaikaisesta äänentoistosta vain niissä poikkeustapauksissa missä terassin lähellä ei ole ollut asutusta, kuten esimerkiksi Helsingin välittömässä keskustassa Kampin Linja-autoasemalla tai Hernesaaren rannassa.

Päätös nostaa myös esiin Ympäristökeskuksen vaikeahkon aseman niin Aluehallintoviraston (luvan myöntäjä) ja Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) asetusten (käskyt miten soveltaa lakia) keskellä. Ympäristökeskuksen päätökset liittyvät omaan valvontaansa, eivätkä suoraan muuta tosiasiallista tilannetta tai lupiin liittyviä vaateita. Näin ollen myös kyseisen päätöksen saavan ravintoloitsijan täytyy olla varuillaan vielä päätöksen jälkeenkin. Aluehallintovirasto on itsenäinen toimija suhteessa Helsingin päätöksentekokoneistoon, ja voi olla piittaamatta Ympäristökeskuksen näkemyksestä.

Vastaehdotuksessa on viisaasti nostettu esiin musiikin ja melun rajakatoksi STM:n toimenpiderajat. Melun toimenpideraja kertoo kyseisestä asiasta näin:

“Yöaikainen (klo 22—7) musiikkimelu tai muu vastaava mahdollisesti unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 dB yhden tunnin keskiäänitasona LAeq,1h (klo 22—7) mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen.”

Tehty päätös ei siis riko lakia tai kannusta siihen. Kokonaistilanteeseen on kuitenkin haettava pitävämpi ratkaisu. Helsinkiläisten keskuudessa on paljon halua lieventää melusäädöksiä “ja bailata pidempään”. Samalla suurin osa helsinkiläisistä myös haluaa nukkua viikonloppuyönsä rauhassa. Pieni askel bailun suuntaan on nyt otettu, mutta tilanne jossa vain yksi yrittäjä on erityisasemassa ei kuitenkaan voi olla lopputulos.

Haku

Vasemmistoliitto