Sirkku Ingervo: Pelastetaan luonnonsuojelualueet, kaupunkimetsät ja virkistysalueet!

tammikuu 21, 2017 | Kategoria: Kaupunkisuunnittelu, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö, Ympäristö

Helsingin ulkokunnissa omistamien kiinteistöjen luovutusten valmisteluohjetta käsiteltiin kiinteistölautakunnassa 12.1. Palstoihin liittyy valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä luontoarvoalueita, jotka ovat monille helsinkiläisille rakkaita kuten Nuuksion ulkoilualueet (Espoo ja Vihti) ja Kauhala (Kirkkonummi) ja Granön saari (Sipoo). luontoalueita. Suurinta huolta on herättänyt luonnonsuojelualueiksi hyvin sopivien alueiden myyminen, jos ostajaksi tulisi muu taho kuin valtio. Tällöin on hyvin todennäköistä, että uusi omistaja hakisi käyttötarkoituksen muutosta, jolloin luontoarvot vaarantuisivat pysyvästi. Räjäytettyä kalliota tai kaadettua metsää ei saa takaisin.

Helsingin ulkopuolella sijaitsevia kuntien maita oli esityksessä jaoteltu myyntiä varten eri tyyppisiin alueisiin eli koreihin. Kiinteistöviraston pohjaesityksessä virkistysarvoja oli huomioitu vain vähän ja luontoarvoja tuskin ollenkaan. Esityksestä puuttui pelkästään luonnonsuojelualueeksi määriteltävät alueet, joita ei voisi myydä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Yhteistyössä luonnonsuojeluyhdistysten ja lautakunnan jäsenten kanssa saimme onneksi enemmistön (5-4) yhdessä muotoillulle kannattamalleni palautusehdotukselle. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että koreihin lisätään uusi kori ”Luonnonsuojelutarkoituksessa säilytettävät tai luonnonsuojelutarkoitukseen myytävät tai vaihdettavat alueet” ja kohteiden koritus valmistellaan tältä pohjalta uudestaan. Kohteiden luontoarvoja koskevaa tietoa täydennetään tarvittaessa uusilla kartoituksilla sekä luonto- ja virkistysasiantuntijoiden kuulemisella.

Olin myös jättänyt luontojärjestöjen kanssa yhteistyössä tekemäni muutosesityksen kokoussovellukseen, jota kiinteistövirasto voi halutessaan ja toivottavasti hyödyntää uudelleen valmistelun aikana. Asia tulee ennen lopullista lautakuntakäsittelyä vielä keskusteluun lautakuntaan, joten vielä kannattaa yrittää vaikuttaa päättäjiin luonnolle ja samalla ihmisille myönteisen ratkaisun saamiseksi. Elämänsuojelussa ihmisen ja ympäristön suojelu kulkevat käsi kädessä.

Asia siis tulee uudelleen valmisteltuna kiinteistölautakuntaan. Tammikuun kokoukseen luonnonsuojeluyhdistysten ja Mika Välipirtin avulla valmistelemani esitys on myös hyvä tsekkauslista kiinteistövirastolle alueista, joiden kannattaisi uudessa ehdotuksessa siirtyä uuteen luonnonsuojelukoriin tai pois myytävien korista.

On välttämätöntä, että Nuuksion ulkoilualueet siirretään pois myytävien korista ja Salmen Salmijärven Itäpuoli virkistyskäyttöön myytävien koreista. On tärkeää, että vähintään myös seuraavat alueet pelastettaisiin: Pirttimäen ympäristö, Luukki, Vihdin tien pohjoispuoli Espoossa, Karjakaivo, Tuhkurin virkistysalue ja Salmijärven ranta Vihdissä. Nämä alueet ovat palvelleet vuosikymmeniä myös helsinkiläisiä ulkoilijoita ja ne toimivat tässä tärkeässä roolissa myös tulevaisuudessa.

Lisäksi myytävien korista pitää mielestäni poistaa merkittäviä luonto- ja virkistysarvoja sisältävät Ketunkorpi, Varsasaari, Ridasjärven rakentamaton rantapalsta Hyvinkäällä ja Kauhalan ulkoilualue, joka on esityksessä nimellä Kauhalan kartanon peltoa ja metsää. Kehitettävien korista pitää huomattavien luontoarvojensa takia siirtää pois Outamon palstan pääpalstan länsiosa, Outamon Myllylammen palsta sekä Granön saari.

Luonnon monimuotoisuuden puolesta kannattaa taistella! Yhteistyössä on voimaa.

Haku

Vasemmistoliitto