Anna Vuorjoki: Talousarvioaloite koulunkäyntiavustajien palkkaamiseksi

helmikuu 15, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Lapset, Nuoriso, Opetus

Osa lapsista tarvitsee arjessaan ja oppimisessaan huomattavasti tavallista enemmän aikuisen tukea. Syynä voivat olla esimerkiksi oppimisen, keskittymisen tai tunteiden säätelyn vaikeudet. Koulunkäyntiavustajien tehtävänä on tukea ja auttaa tällaisten lasten koulupäivän sujumista.

Joskus koululainen saattaa tarvita vierelleen aikuista koko koulupäivän ajan. Esimerkiksi jos lapsella on aisti- tai liikuntavamma, hänen on hyvin vaikeaa hallita kiukkuaan, hän käyttäytyy usein arvaamattomasti ja väkivaltaisesti tai pieni oppilas karkailee koulualueelta, saattaa aikuisen jatkuva tuki ja valvonta olla tarpeellista oppilaan oman ja toisten oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi.

Tällaisissa tilanteissa tarvittaisiin toisinaan lapselle henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa. Käytännössä tätä ei useinkaan ole mahdollista järjestää, tai paljon tukea tarvitsevalle lapselle joudutaan osoittamaan oma avustaja koulun normaalin avustajaresurssin sisältä. Tällöin muiden apua tarvitsevien lasten tukemiseen jää niukemmin avustajien työaikaa.

Koulut voivat hakea harkinnanvaraista avustajaresurssia, mutta sitä on vaikeaa saada yhdelle lapselle koko koulupäivän ajaksi etenkään psyykkiseen kehitykseen liittyvien pulmien vuoksi. Silloinkaan, kun koulun ulkopuolinen asiantuntijataho suosittelisi lapselle henkilökohtaista avustajaa koulupäivien ajaksi, ei oman koulunkäyntiavustajan saaminen välttämättä onnistu.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että selvitetään henkilökohtaisten koulunkäyntiavustajien tarve ja lisätään talousarvioon riittävä määräraha koulunkäyntiavustajien palkkaamista varten, jotta lapsella on tarvittaessa mahdollisuus omaan avustajaan niin fyysisen avun tarpeen kuin esimerkiksi tunteiden tai käyttäytymisen säätelyn vaikeuksien vuoksi.

Haku

Vasemmistoliitto