Anna Vuorjoki: Toimeentulotuen saamisesta pitää huolehtia

maaliskuu 15, 2017 | Kategoria: Kysely, Sosiaalitoimi, Valtuusto

Tänään kaupunginvaltuuston kyselytunnilla kysyin toimeentulotuen siirrosta Kelaan:

”Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi vuodenvaihteessa kunnilta Kelalle.

Muutosta ei ole suunniteltu huolella, ja se on yritetty saada aikaan liian pienin resurssein. Tästä on seurannut monia ongelmia.

Kelassa toimeentulotuen myöntäminen on pahasti ruuhkautunut. Viimeiset ennen muutosta tehdyt toimeentulotukipäätökset erääntyvät lähiaikoina, mikä voi pahentaa ruuhkia.

Kela on myös tehnyt tulkintoja kaavamaisesti, eikä kaikkien asiakkaiden yksilöllisiä tilanteita ole otettu huomioon. Esimerkiksi toimeentulotuen saaminen lääkkeisiin ei aina ole onnistunut. Asumiseen ei ole myönnetty riittävää tukea silloin, jos kohtuuhintaista asuntoa on ollut mahdotonta löytää. Loppukuusta tulevat tulot on voitu laskea toimeentulotukilaskelmaan, vaikka ne eivät ole heti asiakkaan käytettävissä.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki. Ongelmat toimeentulotuen myöntämisessä voivat johtaa tilanteeseen, jossa ihmiset eivät pysty ostamaan itselleen ruokaa tai lääkkeitä. Siksi nykyinen tilanne on kestämätön. Vastuu asianmukaisista toimeentulotukipäätöksistä on Kelalla, mutta kaupungin pitää ottaa omalta osaltaan vastuu siitä, että kukaan ei jää ilman välttämätöntä tukea.

Kysynkin: Miten kaupunki huolehtii siitä, että jokainen toimeentulotuen hakija saa riittävän tuen ajoissa? Miten sosiaalityön resurssit riittävät siihen, että toimeentulotuen hakijoille pystytään antamaan tarpeeksi apua ja ohjausta? Miten kaupunki varautuu tilanteeseen, jossa suuri määrä vanhoja toimeentulotukipäätöksiä erääntyy? Miten kaupunki seuraa Kelan tilannetta ja vaikuttaa siihen?”

Kysymykseni herätti vilkkaan keskustelun, jossa korostettiin kaupungin vastuuta ihmisoikeuksien toteutumisesta. Itse pyysin puheenvuorossani huolehtimaan, että sosiaalityössä on tarpeeksi resurssia toimeentulotuen hakijoiden auttamiseen ja että sosiaalityöntekijöiden jaksamisesta pidetään vaikeassa tilanteessa huolta. Vaadin myös, että kaupunki seuraa jatkuvasti toimeentulotuen hakijoiden tilannetta ja kokoaa siitä tietoa.

Haku

Vasemmistoliitto