Sirkku Ingervo: Valtuustoaloite päivähoidon laadun varmistamiseksi

toukokuu 17, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Lapset, Valtuusto

Varhaiskasvatuksen haasteet ja monen lapsen tuen tarve ovat kasvaneet tuntuvasti. On tärkeää, että päivähoidon laatu varmistetaan riittävällä osaamisella ja perustehtävän koulutuksella. Aiemmin päiväkotien yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä (max. 21 lasta) oli pääsääntöisesti kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja ja alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä vastaava määrä max. 12 lapsen ryhmää kohti. Lastentarhanopettajan vakanssilla voi olla myös sosionomeja. Pienen säästön saamiseksi monissa laskennallisissa vastaavan kokoisissa ryhmissä on enää yksi lastentarhanopettajan vakanssilla oleva henkilö. Hoitopäivässä on useampia tunteja, jolloin päiväkotilapsien kanssa ei ole välttämättä enää yhtään lastentarhanopettajaa. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia on enemmän integroituina suuriinkin ryhmiin.

Silloin, kun lastentarhanopettajien vakanssilla olevien suhteellinen määrä lapsiryhmissä oli suurempi, heidän rekrytoimisessaan ei ollut ongelmia. Nyt lastentarhanopettajien määrän suhteellinen vähentäminen on tehnyt työn liian kuormittavaksi ja vakansseihin on siksi vaikeampi saada pätevää henkilöstöä. Erityislastentarhanopettajia tarvitaan nykyistä enemmän riittävän tuen varmistamiseksi jo päiväkotiaikana. Nämä toimenpiteet ovat ennaltaehkäisyä, joka maksaisi itsensä nopeasti takaisin jo alakoulun ensimmäisinä vuosina.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme että

1. varhaiskasvatuksessa pyritään lisäämään lastentarhanopettajien vakansseilla olevien suhteellista määrää tulevana valtuustokaudella varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseksi, siten että tavoitteena valtuustokaudella olisi, että laskennallisesti jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä olisi kaksi lastentarhanopettajan vakanssilla olevaa henkilöä yhtä lastenhoitajan vakanssilla olevaa kohden varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseksi.

Esitämme myös, että

2. erityislastentarhanopettajien koulutusta tuetaan palkallisella opiskeluvapaalla ja samalla edellytetään vähintään kahden vuoden sitoutumista Helsingin kaupungin päiväkodissa toimimiseen.

Haku

Vasemmistoliitto