Eija Loukoila: Lähiöiden luontoarvoja ei ymmärretä

toukokuu 19, 2017 | Kategoria: Asuminen, Kaupunkisuunnittelu, Ympäristö

Kirjoitus perustuu Vuosaari-lehdessä julkaistuun mielipidekirjoitukseen.

Moni on muuttanut lähiöön nimenomaan luonnon takia. Kun lähiöitä aletaan täydennysrakentaa, niin nykyasukkaiden arvostamat luontoalueet ovat uhan alla. Lähiöissä asukastyytyväisyys perustuu pitkälti palvelujen saatavuuteen mutta myös ympäröivään luontoon. Suunnitelmissa korostetaan asuinalueen viihtyisyyttä, mutta ei kerrota, kenen mielipiteeseen lähimetsien ja rantojen tuhoaminen perustuu.

Ikävänä esimerkkinä asukkaiden mielipiteiden väheksymisestä ovat Vuosaaren Meri-Rastilan täydennysrakentamissuunnitelmat. Kaupunginosan täydennysrakentaminen tuo alueelle uusia asukkaita arviolta 4200 ja tuhoaa lähivirkistysalueita lähes 30 %. Näin tuhotaan niitä luonnontilaisia metsikkö- ja kallioalueita, joita alueen nykyasukkaat arvostavat, ja joiden perusteella monet ovat asuinpaikkansa valinneeet. Meri-Rastila ei suinkaan ole pelkkää vuokra-asumisaluetta kuten halutaan antaa ymmärtää, vaan monet ovat tehneet ehkä elämänsä suurimman investoinnin ja hankkineet asunnon Meri-Rastilasta tai Kallahdesta, yhtenä tärkeänä perusteena nimenomaan luonnonläheisyys. Täydennysrakentaminen jo rakennetun kaupunkirakenteen sisään on täysin hyväksyttävää. Meri-Rastilan liikekeskuksen ja metroaseman ympäristön tehokkaamman rakentamisen asukkaat hyväksyvät täysin, mutta luonnontilaisille metsä- ja kallioalueille rakentaminen ei saa asukkaiden hyväksyntää.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli Meri-Rastilan täydennysrakentamisen kaavaluuonnoksen kokouksessaan 11.4. Lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen äänestyksen jälkeen 6-3. Yksi vihreä, yksi demari ja allekirjoittanut olisi halunnut palauttaa kaavaluonnoksen uudelleen valmisteluun siten, että suunnittelualueesta olisi rajattu pois osa metsä- ja kallioalueista, etenkin ne alueet, jotka eivät sijaitse Meri-Rastilan alueella, vaan viereisellä Kallahden alueella.

Haku

Vasemmistoliitto