Anna Vuorjoki: Laadukasta päivähoitoa, ilmastovastuuta ja kohtuuhintaista asumista

syyskuu 4, 2017 | Kategoria: Yleinen

Helsinki – – selvittää aktiivisesti toimenpiteitä asumisen hinnan nousun hillitsemiseksi.”
”Varhaiskasvatuksessa panostetaan laatuun, työntekijöiden pysyvyyteen ja turvalliseen arkeen.”

”Ikääntyneiden palveluja kehitetään kokonaisuutena varhaisesta tuesta elämän loppuvaiheeseen asti.”

Kaikki nämä asiat mainitaan kaupunginhallituksen ehdotuksessa Helsingin strategiaksi, ja ne on otettu mukaan vasemmistoliiton vaatimuksesta.

Strategia on tavoitepaperi, jonka valtuusto hyväksyy kauden alussa ja jossa linjataan isot suuntaviivat kaupungin johtamiselle. Strategiaa kuntapolitiikassa voi verrata hallitusohjelmaan valtion tasolla.

Tänään kaupunginhallitus hyväksyi strategiaehdotuksen, josta on käyty neuvotteluita jo useamman viikon ajan kaupunginhallitusryhmien kesken. Lopputulos onkin monien tiukkojen keskusteluiden jälkeen aikaansaatu poliittinen kompromissi.

Vasemmistoliiton näkökulmasta kaupunginhallituksen strategiaehdotuksessa on paljon hyvää. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus, segregaation eli eri ihmisryhmien tai alueiden välisen eriytymisen ehkäiseminen sekä maahanmuuttajien koulutuksen ja työllistymisen tukeminen ovat vahvasti strategiassa mukana.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus säilytetään, ja valtuustokauden aikana aletaan siirtyä kohti maksutonta varhaiskasvatusta. Päivähoidon ryhmäkoot pidetään nykyisellä valtakunnallista mitoitusta pienemmällä tasolla. Vasemmistoliitto vaati vieläkin kunnianhimoisempaa tavoitetta eli työntekijöiden lisäämistä suhteessa lasten määrään, mutta jo nykyisten ryhmäkokojen säilyttäminen oli tärkeä voitto.

Ilmastovastuu näkyy strategiassa vahvasti. Helsinki aikaistaa tavoitettaan hiilineutraaliudesta vuoteen 2035. Vasemmistoliitto ajoi hiilineutraaliutta jo vuonna 2030, mutta tähänkin lopputulokseen voimme olla tyytyväisiä. Myös luonnonsuojelu ja metsäverkoston vahvistaminen on nostettu strategisiksi tavoitteiksi.

Erityisen tärkeä saavutus vasemmistoliitolle on se, että panostaminen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon ja toimet asumisen hinnan nousun ehkäisemiseksi on kirjattu strategiaan. Asumisen hintaan vaikuttaminen oli neuvotteluissa yksi kärkitavoitteistamme.

Vaikeimmat keskustelut käytiin talouslinjauksista. Vasemmistoliitto on kritisoinut voimakkaasti tuottavuustavoitetta, joka otettiin käyttöön viime valtuustokaudella. Se tarkoittaa, että kaupungin rahaa kuntalaista kohti vähennetään hiukan joka vuosi.

Poliittinen kompromissi sisältää väistämättä kohtia, joita emme olisi itse strategiaan ottaneet, jos olisimme tehneet sitä yksin. Kaupunginhallituksen hyväksymässä strategiassa tuottavuustavoite on 0,5 %, joka on onneksi puolet pienempi kuin edellisellä kaudella. Hienoa on, että strategiassa tuottavuuden parantaminen on sidottu hyvään johtamiseen ja palvelujen laadusta huolehtimiseen hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Parhaimmillaan tämä voi tarkoittaa aitoa tuottavuuden parantumista, ei leikkaamista kuten viime strategiakaudella.

Strategia antaa vasta suuntaviivoja, ja poliittinen työ koko valtuustokauden aikana ratkaisee sen, miltä kaupunkimme neljän vuoden päästä näyttää. Strategian tavoitteet varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laadusta, vanhustenhoidon kehittämisestä, eriarvoisuuden kaventamisesta ja asuntojen hintoihin vaikuttamisesta ovat vahvana selkänojana vasemmistoliiton työlle tulevalla valtuustokaudella. Palvelujen heikentämistä säästöjen nimissä emme hyväksy jatkossakaan. Järkevää säästämistä, jossa vaikkapa ehkäistään myöhempää sairaanhoidon tarvetta panostamalla lasten hyvinvointiin, kannatamme lämpimästi.

Alkavalla valtuustokaudella on paljon työtä tehtävänä sen eteen, että strategian tavoitteet hyvästä varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta ja vanhustenhoidosta sekä asumisen hinnannousun jarruttamisesta muuttuvat todeksi.

Haku

Vasemmistoliitto