Aloitteet

Sirkku Ingervo: Valtuustoaloite päivähoidon laadun varmistamiseksi

toukokuu 17, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Lapset, Valtuusto

Varhaiskasvatuksen haasteet ja monen lapsen tuen tarve ovat kasvaneet tuntuvasti. On tärkeää, että päivähoidon laatu varmistetaan riittävällä osaamisella ja perustehtävän koulutuksella. Aiemmin päiväkotien yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä (max. 21 lasta) oli pääsääntöisesti kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja ja alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä vastaava määrä max. 12 lapsen ryhmää kohti. Lastentarhanopettajan vakanssilla voi olla myös sosionomeja. Pienen säästön saamiseksi monissa laskennallisissa vastaavan kokoisissa ryhmissä on enää yksi lastentarhanopettajan vakanssilla oleva henkilö. Hoitopäivässä on useampia tunteja, jolloin päiväkotilapsien kanssa ei ole välttämättä enää yhtään lastentarhanopettajaa. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia on enemmän integroituina suuriinkin ryhmiin. › Lue koko artikkeli

Sirkku Ingervo: Valtuustoaloite ennaltaehkäisyn vahvistamiseksi Imatran mallin mukaisesti

toukokuu 17, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Sosiaalitoimi, Valtuusto

Tuottavuutta voidaan parantaa oikeilla päätöksillä. Imatra sai lastensuojelun menot kuriin, kun perhetyötä alettiin tehdä säännönmukaisesti kaikkien ensimmäistä lastaan odottavien kanssa 1- 5 asiakasmaksuttoman tapaamiskerran turvin. Tätä ei tehty määräaikaisena hankkeena, vaan pysyvästi perhetyöntekijöitä lisäämällä. › Lue koko artikkeli

Sirkku Ingervo: Aloite omaishoidontuesta

maaliskuu 15, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Sosiaalitoimi, Valtuusto

Omaishoidontukea koskeva laki muuttui viime vuonna. Tarkoituksena oli turvata kaikille tukea saaville oikeus vapaapäiviin eli parantaa omaishoitajien asemaa. Helsingissä taas palkkioita on monen kohdalla pienennetty, vaikka omaishoitajan tehtävä ei ole muuttunut helpommaksi tai vähemmän vaativaksi. › Lue koko artikkeli

Vesa Korkkula: Suvilahden skeittipuiston virallistaminen

maaliskuu 15, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Liikunta, Nuoriso, Valtuusto

Tein tänään kaupunginvaltuustossa aloitteen Suvilahden skeittipuiston puolesta. Aloitteeni allekirjoitti yli 30 kaupunginvaltuutettua! › Lue koko artikkeli

Sirkku Ingervo: Valtuustoaloite agilitykenttien ja koiraharrastusalueiden saamiseksi

maaliskuu 6, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Kaupunkisuunnittelu, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö

Agility eli koirien esterataharrastus on yksi huiman suosion saanut koiraharrastemuoto, johon mukaan pääseminen on vaikeaa eikä aina edes vuosien jonotuksen jälkeen alkeiskursseille mahdu mukaan pääkaupunkiseudun harjoittelukenttien vähäisyyden vuoksi. › Lue koko artikkeli

Petra Malin: Suojateiden turvallisuuden puolesta

maaliskuu 1, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Liikenne, Ponnet, Valtuusto

Politiikka on perinteisesti nähty ihanteellisesti järjen asiana jota puolustetaan järkevin argumentein. Todellisuudessa tunteet ja henkilökohtainen sitoutuminen vaikuttavat kuitenkin todella paljon politiikkaan. Nyt valtuustossa käsiteltiin asiaa, joka oli minulle henkilökohtaisesti todella tärkeä. › Lue koko artikkeli

Sirkku Ingervo: Talousarvioaloite nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseksi Helsingissä

maaliskuu 1, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Budjetti, Nuoriso, Valtuusto

Kesätyöseteli auttaa 9. luokkalaisia saamaan kesätyöpaikan, mutta myös 16-18-vuotiaille nuorille tarvitaan lisää kesätyöpaikkoja, jotta he voisivat päästä kiinni työelämään ja saada työkokemusta. Suuri osa haluaa kesätöitä edes osaksi kesää. Ensimmäisen työpaikan saaminen on kynnyskysymys työpaikan saamiselle jatkossa. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto