Aloitteet

Sirkku Ingervo: Talousarvioaloite päiväkotien ja koulujen sisäilmakorjausten ja peruskorjausten kiirehtimiseksi

helmikuu 15, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Budjetti, Lapset, Nuoriso, Opetus, Rakentaminen, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö, Valtuusto

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat kasvava ongelma ja lasten ja nuorten terveysriskien osalta aikapommi, joka pitää purkaa ajoissa.

Monissa kouluissa ja päiväkodeissa on vakavia puutteita sisäilmanlaadussa ja kiireellistä korjaustarvetta. Peruskorjaussykli on 40 vuotta. Tämä on liian pitkä aika. Korjaukset tulevat usein liian myöhään. Jo kouluja on 200 ja vuosittain noin viiden koulun korjauksiin on käytetty n. 60 miljoonaa euroa/vuosi. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Talousarvioaloite koulunkäyntiavustajien palkkaamiseksi

helmikuu 15, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Lapset, Nuoriso, Opetus

Osa lapsista tarvitsee arjessaan ja oppimisessaan huomattavasti tavallista enemmän aikuisen tukea. Syynä voivat olla esimerkiksi oppimisen, keskittymisen tai tunteiden säätelyn vaikeudet. Koulunkäyntiavustajien tehtävänä on tukea ja auttaa tällaisten lasten koulupäivän sujumista. › Lue koko artikkeli

Sirkku Ingervo: Aloite aamu- ja iltapäivätoiminnan riittävyydestä 1.-4.- luokkalaisille

helmikuu 1, 2017 | Kategoria: Aloitteet, Lapset

Viime vuosina ollut paljon keskustelua iltapäivätoiminnasta ja erityisesti 2. –luokkalaisten iltapäivätoimintapaikkojen riittämättömyydestä, mikä on ensi vuoden budjettiin onneksi korjattu.

Koululaisten iltapäivätoiminta ei ole subjektiivinen oikeus, mutta on lain hengen ja koululaisten edun mukaista, että iltapäivän voi viettää turvallisen aikuisen ohjauksessa. Samalla vanhemmat voivat olla rauhallisin mielin työssä tai opiskelemassa. › Lue koko artikkeli

Anna Vuorjoki: Aloite sukupuolineutraalien wc-tilojen järjestämiseksi kaupungin toimipisteisiin

marraskuu 17, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö, Valtuusto

Anna VuorjokiPerinteisesti wc-tilat on Suomessa sukupuolitettu erikseen naisille ja miehille. Tämä näkyy myös useissa kaupungin toimipisteissä kuten sairaaloissa, kouluissa, liikuntapaikoissa, kirjastoissa ja sosiaali- ja terveyspalvelupisteissä.

Tällainen käytäntö on syrjivä niille, jotka eivät sukupuolitu yksiselitteisesti naisiksi tai miehiksi. Esimerkiksi transsukupuoliselle tai muunsukupuoliselle henkilölle ei välttämättä löydy wc:tä, joka vastaisi hänen sukupuoltaan. Tämä voi rajoittaa hänen liikkumistaan julkisissa tiloissa. Jotkut ovat pakotettuja käyttämään wc:tä, joka ei vastaa heidän sukupuoltaan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimmekin, että selvitetään mahdollisuutta järjestää vähintään yksi sukupuolineutraali asiakas-wc kaikkiin kaupungin palvelu- ja toimipisteisiin.

Vesa Korkkula: Saamen kielen asema ja Puistopolun koulun taideilmaisupainotus

marraskuu 15, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Opetus

vesapieniTämänkertaisessa opetuslautakunnan kokouksessa ensimmäinen keskustelua herättänyt asia oli saamen kielen opetus Helsingissä.

Lautakunta antoi lausunnon Yrjö Hakasen aloitteeseen, jossa hän ehdotti, että selvitetään toimia, joilla saamen kielen opetusta voidaan kehittää ja lisätä Helsingissä.

Koska ihmisten kieli- tai kulttuuritaustaa ei tilastoida, ei saamelaistaustaisten oppilaiden tarkka määrä ole tiedossa. Nyt siitä on vain arvioita.

Opetusviraston johtaja Liisa Pohjolainen teki seuraavan lisäyksen esitystekstiin:

“Opetusvirasto selvittää yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja City-Samit ry:n kanssa saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tarvetta ja tavoitettavuutta sekä niitä toimia, joilla saamenkielinen esiopetus ja perusopetus sekä iltapäivätoiminta voidaan yhdistää kaupunkitasoisesti ja keskittää yhteen paikkaan.”

Tämän lautakunta hyväksyi yksimielisesti ja uskon, että näin saamen kielen opetuksen asema Helsingissä paranee.

Toinen tärkeä asia oli Vuosaaren Puistopolun peruskoulun soveltuvuuskoepainotus.

Kyse on siis siitä, että Vuosaaren alueella kahdeksasta koulusta muodostetaan kolme koulua. Tästä oli jo päätetty aiemmin. Nyt päätettävänä oli näiden peruskoulujen painotukset.

Kiistan ydin tässä asiassa oli nyt se, että onko Puistopolun peruskoulussa soveltuvuuskoepainotettuna opetuksena taideilmaisu vai musiikkipainotus. Eräs Kokoomuksen jäsen ehdotti, että taideilmaisun sijaan painotukseksi otettaisiin musiikki.

Minulla ei ollut vahvaa mielipidettä asiasta ja päädyin kannattamaan taideilmaisupainotusta, koska tämä oli se vaihtoehto, mitä koulut olivat esittäneet. Musiikkipainotusta ei kannatettu, eli taideilmaisu voitti.

Sami “Frank” Muttilainen: Aloite pyöräilijöiden ajolinjojen merkitsemisestä Elielinaukiolla

syyskuu 28, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Liikenne, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö, Valtuusto

frankpieni

Tämä Frankin jättämä aloite on Aura Kostiaisen ideoima. 

Elielinaukio on yksi vilkkaimmista paikoista Helsingissä. Elielinaukiolle johtaa useasta suunnasta pyörätiet, jotka katkeavat torialueeseen. Järjestely on sekava ja aiheuttaa jatkuvia vaaratilanteita ja törmäämisiä pyöräilijöiden, torikojujen pitäjien ja jalankulkijoiden välille. Merkintöjen puuttuessa ei ole selvää, miten alueella kuuluu liikkua. Sanomatalolta ja Mannerheimintien suunnasta tulevat pyörätiet katkeavat torialueeseen ja katkoksen jälkeen jatkuvat Asema-aukion suuntaisesti. › Lue koko artikkeli

Petra Malin: Helsingistä turvallinen suojatiekaupunki

elokuu 31, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Liikenne, Valtuusto

Petra MalinpieniJoka vuosi koulujen alkaessa kampanjoidaan liikenneturvallisuuden ja erityisesti suojateiden kunnioittamisen puolesta, myös Helsingissä. Viime vuonna suojatieonnettomuuksissa kuoli Suomessa 9 ihmistä ja loukkaantui 256 ihmistä. Onnettomuuksien lisäksi runsaasti ihmisiä on ollut osallisina läheltä piti –tilanteissa, joissa hyvä tuuri tai jalankulkijan reaktiokyky ovat estäneet onnettomuuden. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto