Asuminen

Eija Loukoila: Lähiöiden luontoarvoja ei ymmärretä

toukokuu 19, 2017 | Kategoria: Asuminen, Kaupunkisuunnittelu, Ympäristö

Kirjoitus perustuu Vuosaari-lehdessä julkaistuun mielipidekirjoitukseen.

Moni on muuttanut lähiöön nimenomaan luonnon takia. Kun lähiöitä aletaan täydennysrakentaa, niin nykyasukkaiden arvostamat luontoalueet ovat uhan alla. Lähiöissä asukastyytyväisyys perustuu pitkälti palvelujen saatavuuteen mutta myös ympäröivään luontoon. Suunnitelmissa korostetaan asuinalueen viihtyisyyttä, mutta ei kerrota, kenen mielipiteeseen lähimetsien ja rantojen tuhoaminen perustuu.

Ikävänä esimerkkinä asukkaiden mielipiteiden väheksymisestä ovat Vuosaaren Meri-Rastilan täydennysrakentamissuunnitelmat. Kaupunginosan täydennysrakentaminen tuo alueelle uusia asukkaita arviolta 4200 ja tuhoaa lähivirkistysalueita lähes 30 %. Näin tuhotaan niitä luonnontilaisia metsikkö- ja kallioalueita, joita alueen nykyasukkaat arvostavat, ja joiden perusteella monet ovat asuinpaikkansa valinneeet. Meri-Rastila ei suinkaan ole pelkkää vuokra-asumisaluetta kuten halutaan antaa ymmärtää, vaan monet ovat tehneet ehkä elämänsä suurimman investoinnin ja hankkineet asunnon Meri-Rastilasta tai Kallahdesta, yhtenä tärkeänä perusteena nimenomaan luonnonläheisyys. Täydennysrakentaminen jo rakennetun kaupunkirakenteen sisään on täysin hyväksyttävää. Meri-Rastilan liikekeskuksen ja metroaseman ympäristön tehokkaamman rakentamisen asukkaat hyväksyvät täysin, mutta luonnontilaisille metsä- ja kallioalueille rakentaminen ei saa asukkaiden hyväksyntää.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli Meri-Rastilan täydennysrakentamisen kaavaluuonnoksen kokouksessaan 11.4. Lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen äänestyksen jälkeen 6-3. Yksi vihreä, yksi demari ja allekirjoittanut olisi halunnut palauttaa kaavaluonnoksen uudelleen valmisteluun siten, että suunnittelualueesta olisi rajattu pois osa metsä- ja kallioalueista, etenkin ne alueet, jotka eivät sijaitse Meri-Rastilan alueella, vaan viereisellä Kallahden alueella.

Anna Vuorjoki: Kaikkein tärkeintä on eriarvoisuuden vähentäminen

helmikuu 3, 2017 | Kategoria: Asuminen, Budjetti, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Lapset, Liikenne, Nuoriso, Opetus, Palveluverkko, Rakentaminen, Ryhmäpuheet, Terveys, Valtuusto, Ympäristö

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro valtuustostrategiasta kaupunginvaltuuston seminaarissa 3.2.2017.

Helsingissä asuu paljon onnellisia ja hyvinvoivia lapsia ja aikuisia. Helsinki on yhä vauraampi ja vetovoimaisempi, asukkaat osallistuvat yhä aktiivisemmin sen kehittämiseen, digitalisaatio etenee, kouluissa tehdään hyvää työtä uudenlaisten opetusmenetelmien kehittämiseksi ja kulttuurin saralla on käynnissä hienoja hankkeita. › Lue koko artikkeli

Silvia Modig: Ratkaisuja asumisen kalleuteen

helmikuu 1, 2017 | Kategoria: Asuminen, Valtuusto

Asuminen Helsingissä on jo aivan liian kallista ja monilla matalapalkka-aloilla työskentelevillä ei ole enää varaa asua kotikaupungissaan. Joillain aloilla asumisen hinta on jo työllistymisen este, kun tarjolla olevasta työpaikasta saatavalla palkalla ei selviä Helsingin korkeista asumisen kustannuksista. Tästä syystä teimme ryhmäaloitteen, jossa pyrimme etsimään ratkaisuja tähän ongelmaan ja esitimme vuokrajarrun käyttöönottoa. › Lue koko artikkeli

Veronika Honkasalo: Vasemmistoliiton valtuustoryhmän teot ja saavutukset vuonna 2016

joulukuu 21, 2016 | Kategoria: Asuminen, Kaupunginhallitus, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Lapset, Nuoriso, Valtuusto, Ympäristö

Kuntapoliittinen vuosi on taas lopuillaan. Vuosi 2016 on ollut erityisen työteliäs ja monta isoa asiaa on ollut agendalla – isoimpina yleiskaava, asumisen ja maankäytön ohjelma ja johtamisjärjestelmän uudistaminen. › Lue koko artikkeli

Paavo Arhinmäki: Ryhmäpuhe yleiskaavasta

lokakuu 26, 2016 | Kategoria: Asuminen, Kaupunkisuunnittelu, Rakentaminen, Ryhmäpuheet, Valtuusto, Ympäristö

paavo-arhinmaki-150x150Arvoisa puheenjohtaja,

Vasemmiston mielestä yleiskaavan yleiset periaatteet ja lähtökohdat ovat hyvät ja oikeat. Yleiskaava tiivistää asumista, luo tarvittavia joukkoliikenneyhteyksiä ja työpaikka-alueita sekä mahdollistaa pääkaupungin asukasmäärän kasvun.

Yleiskaava on tarkoituksella ylimitoitettu, mikä on järkevää. Siinä on huomattavasti enemmän merkitty asuntorakentamisalaa kuin arvioitu asuntotarve on. Rakentamisalaa osoitetaan noin kaksinkertainen määrä arvioituun tarpeeseen nähden. Tämä tehdään siksi, etteivät kaikki yleiskaavassa osoitetut asuntorakentamisen kohteet kuitenkaan toteudu. › Lue koko artikkeli

Sirkku Ingervo ja Eija Loukoila: Yleiskaava kertoo Helsingin tulevaisuuden

kesäkuu 23, 2016 | Kategoria: Asuminen, Kaupunkisuunnittelu, Liikenne, Rakentaminen, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö

Oulunkylan%20srk_Ingervo_SirkkueijapieniYleiskaavan tärkein tehtävä on mahdollistaa toimiva kaupunki, jossa viihtyisillä, hyvin suunnitelluilla alueilla on kohtuuhintaista asumista eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Yleiskaavassa määritellään myös toimivat liikenneratkaisut ja turvataan yritystoiminnan mahdollisuudet. Työpaikkaomavaraisuus on Helsingillä korkea ja sitä ei kannata vaarantaa työpaikka-alueita olennaisesti vähentämällä. › Lue koko artikkeli

Ryhmäaloite vuokrankorotusjarrusta

kesäkuu 15, 2016 | Kategoria: Aloitteet, Asuminen, Rakentaminen

Koti on jokaisen perusoikeus, josta ei pidä tinkiä. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä myös helsinkiläisten on voitava asua omalla kotiseudullaan ja kaikilla täällä työskentelevillä on oltava varaa asua täällä.

Vuokramarkkinat ovat nykyisellään kovan kysynnän johdosta vuokranantajan markkinat. Helsingissä kysyntää on huomattavasti enemmän kuin tarjontaa, mikä on johtanut vuokrahintojen voimakkaaseen nousuun. Kaikkien asuntojen keskivuokra Helsingissä on noin 16 euroa neliöltä (Tilastokeskus 1. neljännes 2016) ja vapaarahoitteisten vuokrataso on jo 18,62 euroa/m2. Monelle Helsingissä työskentelevällä ei ole varaa asua täällä. Vaikka paras tapa säännöstellä hintatasoa on lisätä tarjontaa valtiollisella, kunnallisella ja yleishyödyllisellä vuokra-asuntotuotannolla on myös harkittava vuokrankorotusjarrun käyttöönottoa Saksan ja Irlannin tuoreiden esimerkkien mukaisesti. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto