Järjestö

Asukasdemokratia ja reilu peli – Yes in My Back Yard

tammikuu 11, 2013 | Kategoria: Asuminen, Järjestö, Kaupunginhallitus, Kaupunkisuunnittelu, Kulttuuri, Tekninen/yleiset työt/kiinteistö, Yleinen, Ympäristö

Puotilan kartanon kohtalo on herättänyt tunteita moneen suuntaan. Valaisen tässä hieman sitä, miksi päätöksestä tuli lopulta moraalinen dilemma, johon ei ollut enää yhtään hyvää ratkaisua.

Kiinteistölautakunta on jo kerran aikaisemmin päättänyt, että kartano annettaisiin puotilalaisten asukaskäyttöön. Tämän jälkeen kaupunginhallitus alisti asian käsittelyynsä ja palautti sen valmisteltavaksi myyntiin. Piittaamatta puotilalaisten asukkaiden toiveista, kaupungin strategiasta ja vaatimuksista asukasdemokratian edistämisestä ja ihmisten vaikuttamismahdollisuuksista omaan asuinalueeseensa, kaupunginhallitus halusi löytää Puotilan kartanolle vielä kovan rahan ostajan.

Asukkailla harvoin on esittää mistään kolmea miljoonaa remonttiin ja unelma asukastalosta kariutui. › Lue koko artikkeli

Riikka Korpinurmi Helsingin Vasemmiston johtoon

marraskuu 24, 2012 | Kategoria: Järjestö, Kannanotot

HTY:n Naisosaston Riikka Korpinurmi, 33, on valittu Helsingin Vasemmiston uudeksi puheenjohtajaksi. Päättyvällä kaudella piirin varapuheenjohtajana toiminut Korpinurmi voitti äänestyksessä Ilpo Haajan, 54, selvästi äänin 73-30. Kaarelan Vasemmistoliittoa edustava Haaja valittiin kuitenkin piirin varapuheenjohtajaksi: toisen varapuheenjohtajan paikan vei Vasemmistolinkin Ilkka Levä, 44, Tuore puheenjohtaja nosti puheessaan suureksi haasteeksi saada vaalityön energia näkymään myös vaalien välillä ja nostatti aplodit toiselle vahvalle naiselle, liikenneministeri Merja Kyllöselle. › Lue koko artikkeli

Riku Ahola: Nuorisolautakunta sanoi ei kilpailutuspiloteille

lokakuu 31, 2012 | Kategoria: Järjestö, Nuoriso, Palveluverkko

Mediassakin paljon keskustelua herättänyt esitys nuorisotalojen kilpailuttamisesta kaatui tiistain nuorisolautakunnassa äänin 6-3, kokoomuksen edustajien jäädessä kannattamaan esityspohjaa. Tein hylkäämisesityksen viraston esitystä vastaan, sillä se ei ollut minusta oikea tapa lähteä edistämään järjestöjen ja kaupungin välistä yhteistyötä. Esitystäni kannatti sosiaalidemokraattien edustaja.

Viraston esityksen ensimmäisenä ongelmana oli kysymys koko esityksen valmistelusta. Siitä puuttui täysin paikallisten nuorten, alueen muiden asukkaiden ja sosiaalityöntekijöiden kuuleminen. Esityslistalla ollut Tapulikaupungin nuorisotalo ja sen kilpailuttaminen aiheutti kohdallani eniten väristyksiä. Puistolan nuorisotalo radan toiselta puolen oli jo 2000-luvun alkupuolella lakkautettu ja Tapuli on alueena sosiaalisesti haastava. Olisimme ottaneet mielestäni suuren riskin salliessamme kilpailutuspilootin aloittamisen alueella. Pahimmassa tapauksessa nuoriin jo luodut luottamukselliset suhteet olisi voitu menettää.

Mielestäni nuorisotyön kehittämisen tulee olla ennen kaikkea käyttäjälähtöistä, ei säästölähtöistä. Nuorisotalojen ja järjestöjen välillä voidaan tehdä kehittävämpääkin yhteistyötä. Odotankin innolla millaisia vaihtoehtoja nyt jo kokeilussa olevat varhaisnuoriso- ja maahanmuuttajapilotit antavat. Näissä kokeiluissa järjestöt saavat nuorisotaloilta yhden iltapäivän viikossa avoimen toiminnan järjestämiseen järjestön työntekijöiden voimin. Maahanmuuttajajärjestöjen kohdalla yhteistyö toimii taasen niin, että muutamalla talolla, joissa käy paljon maahanmuuttajataustaisia nuoria, tekevät järjestöjen ja viraston työntekijät yhdessä töitä samanaikaisesti. Jo tämä käytäntö vapauttaa viraston resursseja lautakunnassamme peräänkuuluttamaan nivelvaihepudokkuuden ehkäisemiseen ja opetustoimen kanssa tehtävään tulevaisuuden yhteistyöhön. Lisäksi vastaavanlainen yhteistyö luo kontakteja järjestöjen ja kaupungin työntekijöiden välille.

Joka tapauksessa eilinen päätös oli vain yksi päätös kysymyksessä nuorisotoiminnan organisoimisesta kaupungissamme. Tarkastusvirastolta on tullut raportteja, jotka suhtautuvat erittäin kriittisesti nykyisen kaltaisiin kumppanuustalosopimuksiin kaupungin ja järjestöjen välillä. On hyvin todennäköistä, että tuleva lautakunta ja valtuusto joutuvat vielä asiaa käsittelemään. Ainakin viraston esitys nuorisotalojen kilpailutuspilooteista herätti laajan arvokeskustelun niistä rajoista, joita nuorisotyössä voidaan ylittää.

 

Helsingin Vasemmisto esittää alueellisia sosiaali- ja terveysasemia ja asukkaille lisää vaikutusmahdollisuuksia

marraskuu 26, 2011 | Kategoria: Aloitteet, Järjestö, Kannanotot, Sosiaalitoimi, Terveys

Vasemmistoliitto - rikkautta jolla on arvoaHelsingin Vasemmistoliitto ehdottaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä luotaisiin uudenlaisia paikallisia sosiaali- ja terveysasemia, joissa asukkailla on valtaa vaikuttaa lähialueensa palveluihin. Helsingin Vasemmisto näkee ongelmia virastojen yhdistämissuunnitelmassa, mutta myös tilaisuuden lähipalvelujen ja kaupunginosademokratian kehittämiseksi.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksynee keskiviikkona 30.11. esityksen, jonka mukaan Helsingin sosiaali- ja terveysvirastot sekä lautakunnat yhdistetään.

Helsingin Vasemmisto pitää hyvänä sitä, että lähipalveluja vahvistetaan ja palveluketjuja parannetaan, mutta on huolissaan uuden viraston suuresta koosta. Uudistuksessa voidaan luoda paikallisia sosiaali- ja terveysasemia, joiden palvelut mukautuvat pienenkin alueen asukkaiden tarpeisiin. Asukkaiden ja työntekijöiden välille voidaan luoda toimiva vuorovaikutus, kun lähipalveluista suurin osa löytyy samasta paikasta.

› Lue koko artikkeli

Riina Simonen: Pihlajan-Viikin Vasemmiston mielestä lähiöissä on voitava kokoontua

marraskuu 9, 2011 | Kategoria: Järjestö, Kannanotot

Pihlajan-Viikin Vasemmisto teki syyskokouksessaan seuraavan kannanoton lähiöiden äänen kuulumisesta kaupungin päätöksenteossa.

Lähiöissä on voitava kokoontua

Lähiöiden asukkaiden ääni ei kylliksi kuulu päätöksenteossa. Lähiöissä asuvia pitäisi kannustaa osallistumaan poliittiseen toimintaan, jotta he saisivat ajettua itselleen ja omalle alueelleen tärkeitä asioita.

Kaupungin tulisi tarjota lähiöissä kokous- ja tapahtumatiloja. Esimerkiksi Pihlajamäestä puuttuu paikka, jossa kokoontua ja jonne kutsua ihmisiä tapaamaan kuntapäättäjiä tai kansanedustajia. Pihlajamäen lähiöaseman käyttöä on nyt rajoitettu 17,30 euron tuntitaksalla ja lisäksi poliittisten järjestöjen pitäisi erikseen anoa oikeuttaa käyttää lähiöasemaa. Lähiöaseman ei pitäisi olla paikkana sellainen, jossa järjestetään vain täysin epäpoliittista, tiettyjen instanssien hyväksymää toimintaa, kuten askartelua ja tietokonekoneen käytön opastusta.

› Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto