Kannanotot

Helsingin Vasemmistoliitto: Johtamisjärjestelmän uusimisen tulee pohjautua demokratiaan

kesäkuu 5, 2015 | Kategoria: Kannanotot, Valtuusto, Yleinen

Johtamisjärjestelmä on uusittava sovitussa aikataulussa

On selvää, että Helsingin johtamisjärjestelmä on uusittava. Nykyinen sekamalli ei ole demokraattinen eikä se ole omiaan herättämään kaupunkilaisten luottamusta ja vuorovaikutusta johtoa kohtaan. Nykyisessä mallissa ei myöskään toteudu kaikkien valtuustoryhmien tahto ja edustus tasavertaisesti.

Helsingin johtamisjärjestelmä tulee uusia Helsingin lähtökohdista käsin, eikä mikään muualla Suomessa käytössä olevista johtamisjärjestelmistä ole sellaisenaan kopioitavissa Helsinkiin. › Lue koko artikkeli

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Auroran psykiatrinen päivystys säilytettävä

joulukuu 11, 2014 | Kategoria: Kannanotot, Palveluverkko, Terveys

Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa suunnitellaan psykiatrisen päivystyksen siirtämistä pois Auroran sairaalasta. Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä päätti kokouksessaan keskiviikkona, että se tulee kannattamaan psykiatrisen päivystyksen säilyttämistä Aurorassa.

Auroran psykiatrinen päivystys on maailmallakin tunnettu erinomaisesta matalan kynnyksen ja täyden palvelun konseptista. Monelle mielenterveyspotilaalle Aurora symboloi turvallista ja helposti lähestyttävää palvelua. Tämä on iso saavutus, sillä mielenterveyspotilaiden kynnys hakeutua hoitoon on usein korkea. Lisäksi Aurorassa on laaja tietotaito psykiatristen päivystyspotilaiden hoitoon liittyen. Tämä tietotaito on vaarassa kadota, jos päivystys Aurorassa lakkautetaan. › Lue koko artikkeli

Kysymyksiä ja vastauksia Palmiasta

syyskuu 12, 2014 | Kategoria: Kannanotot, Palveluverkko

1)  Miksi Vasemmistoliitto ei halua pilkkoa Palmiaa?

Vasemmistoliitto ei kannata Palmian henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintojen yhtiöittämistä. Tähän on useita eri syitä.

Ensinnäkin osakeyhtiön hallinto on vähemmän avoin ja läpinäkyvä kuin liikelaitoksen. Kaupunginhallituksella ja -valtuustolla olisi huomattavasti nykyistä vähäisemmät oikeudet saada tietoa ja päättää osakeyhtiömuotoisen Palmian asioista.

Yhtiö joutuisi kilpailemaan markkinoilla esimerkiksi ISS:n, Sodexhon ja muiden globaalien suuryritysten kanssa. Uusi yhtiö ei välttämättä pärjäisi kilpailussa vaikkapa koulujen ylläpidosta ja metron asiakaspalvelusta, koska suuryritykset saattavat vallata markkinaosuuksia polkemalla hintoja.  Lisäksi kaupungin työehtosopimuksiin tulisi työntekijöille epäedullisia muutoksia, käytännössä palkanalennuksia. › Lue koko artikkeli

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet: talousarvio voi vaarantaa palvelut

kesäkuu 3, 2014 | Kategoria: Kannanotot, Sosiaalitoimi, Terveys

Allekirjoittaneiden sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten mielestä lautakunnan ei olisi tullut hyväksyä
talousarvioehdotusta 3.6. kokouksessaan. Joonas Leppänen (vas) esitti Jouko Malisen (sdp) kannattamana
talousarvion palauttamista valmisteluun, mutta esitys kaatui äänin 8-5.

Talousarvioehdotuksessa ei ole otettu huomioon väestönkasvun vaikutusta palveluiden tarpeeseen.
Esimerkiksi terveydenhoitokäyntien ja laitoshoitopäivien määrät on arvioitu suunnilleen samalle tasolle
kuin vuonna 2014, vaikka kaupungin asukasmäärän ennustetaan kasvavan 1,4 %. Toiminnan mitoittaminen
epärealististen arvioiden pohjalta voi johtaa palveluiden ruuhkautumiseen ja työntekijöiden uupumiseen. › Lue koko artikkeli

Valtuustoryhmä: Koulujen lakkauttamisesitykset ja opetussäästöt päätettävä vasta syksyllä

toukokuu 7, 2014 | Kategoria: Kannanotot, Opetus, Valtuusto

Vasemmistoliiton Helsingin valtuustoryhmän mielestä koulujen lakkauttamisen ja opetukseen kohdistuvien säästöjen osalta on otettava aikalisä. Opetuslautakunnassa on perustettu ad hoc -jaosto, jonka tehtävänä on käydä läpi yhdessä vanhempien kanssa koulujen lakkautussuunnitelma. Tälle jaostolle on annettava riittävästi aikaa huolelliseen työhön. › Lue koko artikkeli

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä Helsingin kaupungin raamista: Ykköstavoite terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen  

maaliskuu 27, 2014 | Kategoria: Budjetti, Kannanotot

Vasemmistoliitto hyväksyi 24.3.2014 kaupunginhallitusryhmien neuvottelutuloksen lautakunnissa tapahtuvan budjettivalmistelun ja tulevien budjettineuvottelujen pohjaksi. Neuvotteluissa vasemmistoliiton tärkeimmät tavoitteet olivat, ettei raami saa vaarantaa peruspalveluiden toteutumista ja taloussuunnittelua on kehitettävä niin, että budjettivalmistelussa huomioidaan virastojen toteumaennusteet. Neuvotteluissa oltiin yhtä mieltä siitä, että lautakuntien tulee budjettia laatiessa huomioida, miten raami mahdollistaa peruspalveluiden toteuttamisen. › Lue koko artikkeli

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Kaupunkilaisia autettava riittävän ajoissa ja tarpeeksi lähellä

huhtikuu 10, 2013 | Kategoria: Kannanotot, Valtuusto

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää keskeisinä asioina vuosien 2013–2016 aikana nuorisotakuun toteuttamista, uuden vanhuspalvelulain läpiviemistä sekä pitkäaikaistyöttömyyden selkeää taittamista.

Helsingin kaupungin strategiassa on otettu lähtökohdaksi positiivinen erityiskohtelu eli kaupungin resursseja kohdennetaan erityisen heikossa asemassa olevien kaupunkilaisten palveluihin. Tämä on tärkeää, sillä hyvinvointiin liittyvät alueelliset erot jatkavat kasvamistaan.

”Olemme tyytyväisiä siitä, että ennaltaehkäisevä työ on näkyvästi esillä strategiassa niin varhaiskasvatuksen kuin neuvolatoiminnan osalta. Nyt on huolehdittava siitä, että henkilöstöllä on resursseja, osaamista ja rohkeutta puuttua ongelmiin riittävän ajoissa. Ennaltaehkäisevän työn vaikutuksia on myös seurattava”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Silvia Modig huomauttaa. › Lue koko artikkeli

Haku

Vasemmistoliitto